Isteni látásmód – Ron McKenzie

(Részlet Ron McKenzie A próféta szolgálata című könyvéből)

 kell tartanunk az isteni látásmód szerint gondolkozást, amikor egy figyelmeztető látást magyarázunk. A keresztyének gyakran arra összpontosítanak, amit a Sátán eltervezett, és ezért hibáznak Isten válaszának megértésében. Ez által olyan fontosságot tulajdonítanak a Sátánnak, amit nem érdemel meg. Ő egy vesztes és minden próbálkozása és terve meg fog bukni. Belemerülni egy látás negatív részébe az ellenség kedvenc fogása, hogy elhibázzuk azt, amit Isten mond és cselekszik.

Ez a legrosszabb jellemzője az interneten lévő sok prófétai weboldalnak. A bloggerek és csevegések olyan mértékben belemerülnek a gonosztól való félelembe, hogy elfelejtik, mit mond Isten és mit ígért. Nekünk Istent kellene félnünk és nem a gonoszt és az ő mesterkedését. Nagyon gondosan kellene figyelnünk arra, mit mond Isten egy látás által.

Az őrállók feladata nem az, hogy megfélemlítsék a keresztyéneket, hanem megmutatni, hogyan tudnak győztesek lenni, ha felkészültek. A legtöbb látás nem Isten embereinek legyőzéséről szól, hanem arról, hogy Isten emberei hogyan tudnak győztesek lenni, ha az őrállók a helyükön vannak. Olyan őrállókra van szükségünk, akik meg tudják mondani nekünk, hogyan tudunk felkészültek lenni.

1982-ben egy angol prédikátor, akit David Pawsonnak hívtak, megosztott egy kommandó hadseregre vonatkozó látást egész Új-Zélandra kiterjedően. A látás azt ígérte, hogyha az új-zélandi keresztyének kiformálnak egy kommandó egységet, akkor megtapasztalják a győzelmet, ha a gazdasági válság jön. A keresztyének azonnal a válságra fókuszáltak, amikor az megérkezett. A látás nevét Közeledő Bombázó-ra változtatták. A kommandó egység kiformálására vonatkozó felhívást figyelmen kívül hagyták, és így elveszett a győzelem ígérete, mert a keresztyénekbe beleivódott a világ negatív szemlélete.

Hiszem, hogy néhány probléma hasonlóan érvényes a Dániel-i próféciák és a Jelenések könyve próféciáinak értelmezésére is. Minden negatív szakaszt a jelen korra alkalmaznak. A győzelem ígéretét pedig Jézus második eljövetele utáni időszakra tolták el. Ez teljesen eltorzítja az isteni látást, és pesszimista keresztyéneket hoz létre. Amikor az Istentől való látásokat értelmezzük, le kell vennünk a sötét szemüveget és gondosan figyelni a győzelem isteni ígéreteire és reménykedni az Ő igéje világosságában.”

Fordította: Abonyi Sándor

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, helyreállítás, Keresztyénség, Magyar tanítások, próféciák, szolgálati ajándékok, utolsó idők
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

7 hozzászólás a(z) Isteni látásmód – Ron McKenzie bejegyzéshez

 1. Köszönöm.

  Kedvelés

 2. Enikő szerint:

  Kedves Sándor!
  Nagyon örülök ennek az írásnak! Teljes szívemből mondom rá: Ámen! Ámen!!Ámen!!!…
  Emlékszel talán, még november végén írtam neked Zac Poonen négy lovas értelmezésével kapcsolatban egy személyes levelet …
  Ron McKenzie jobban megfogalmazza azt, amit az említett írással kapcsolatban éreztünk a férjemmel, ez pedig a hit cselekvésére buzdítás helyett a FÉLELEM! …Továbbra is hiszem – sőt ebből az írásból megerősítést nyertem-, hogy a Jelenések könyvében a (7) gyülekezetek figyelmeztetését, majd az Isten trónját körülvevők – köztük a négy lelkes állat (!akik Isten Szentségéről tesznek folyamatosan bizonyságot!)- leírását követően az első négy pecsét első lovasa Júda Oroszlánja (első lelkes állat = oroszlán arc), aki az ébredés nyilaival vágtat győztesen/hódítva (hiszen a tanítványokra bízott feladat is ez: Mt 28: 18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. 19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, 20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!) …és igen, a történelem során nem egyszer elindult a fehér lovas, és csak rajtunk egymással acsarkodó keresztényeken múlott, hogy a szánkban lévő “kardot” nem egymás építésére (Róma 14:19), hanem Jézus drága vérén megváltott testvéreink pusztítására használtuk! Majd a fekete lovas viszonylagos nyugalmi ideje – a mérleg/törvény, rajta a gabona/Isten Igéjének méricskélése és a Mennyei Trónból kiáltó figyelmeztetés Isten Szájából a bor és Olaj/Szent Szellem védelme -, és ezek összevetése, ami a tíz szűz példázatára emlékeztet (még együtt a 10 szűz). Majd jön a “repülő sas” arcú lelkes állat által bemutatott sárga ló és lovasa, valamint követője a halál és a pokol, ahol Isten korábbi figyelmeztetései és a Kegyelem idejét bezáró, Isten Szentségéből és Igazság Szeretetéből fakadó ítéletek kezdődnek …Ne feledjük, az egyiptomi 10 csapásból az első három Isten népét is érintette, majd az ítéleteket látva, azokból tanulva, Isten figyelmeztetését megfogadva lehetőség volt elkerülni a csapást, de csak azoknak, akik Izrael Istenét félték, neki – és nem a fáraónak!- engedelmeskedtek…! Isten hosszú tűrő, de nem végtelen! Az Ő Szentsége és Igazságossága jelenik meg az Ő Ítéleteiben is! És van védelem: Isten félelme, az Ő Szentségének tisztelete, a szentek igazságos cselekedetei – a fehér ruha -, amiben aki jár, annak a szíve az Ő Szerelmesében, Jézus Krisztusban talál természetfeletti Békét …Nem úgy, ahogy a világ adja… és győztesen ér a Célba, Vőlegénye Karjaiba!

  Testvéri szeretettel: Kissné – Enikő

  Kedvelés

  • Sandor szerint:

   Kedves Enikő! A feltöltött könyvrészlettel csupán annyi lett volna a célom, hogy a belinkelt Próféta szolgálata című könyv elolvasására bátorítsak. Egy nagyon hasznos könyv, ami mindenki számára hitelesen bemutatja a prófétai szolgálatot és azontúl sok hasznos tanáccsal szolgál mindazoknak, akik szeretnének fejlődni a prófétai szolgálatban és a kezdetben elkövetett hibákat kijavítva érett szolgálókká szeretnének válni.
   Szeretettel Sándor

   Kedvelés

 3. Enikő szerint:

  Kedves Sándor!

  Itt és most én kérek bocsánatot Zac Poonentől, mert az említett “négy lovas”-sal kapcsolatos írás nem tőle, hanem érdekes módon az itteni írás szerzőjétől való – így viszont nehezen értem az itt és az ott írtak következetességét…
  Nagyon érdekelnek az utolsó időkkel kapcsolatos prófétai látások, ám annyi egymástól eltérő emberi magyarázat után az a vágy vezet már, hogy tisztán Ige Igét magyaráz alapon, csak a Bibliát olvasva szeretném kutatni és megérteni, amennyit Isten Maga jónak lát és olyan ütemben, ahogy Ő bölcsnek ítéli.
  Kérlek még egyszer, ne haragudj rám és Zac Poonen is bocsássa meg, hogy olyan írást tulajdonítottam neki, ami nem tőle származik!

  Maradok tisztelettel: Enikő

  Kedvelés

 4. Sandor szerint:

  Kedves Enikő! Nem vettem magamra, amit Zac Ponennel kapcsolatban írtál, Nem engem bántottál meg és nem tőlem kell bocsánatot kérned, hanem az Úrtól. Én épülök, mind a Zac Poonen, mind a Ron McKezie írásaiból, és nem vagyok ezzel egyedül. Óvakodnék tőle, hogy bárki szolgálatát – főleg a szolgálót magát – megítéljem, sőt ezt nyilvánosan meg is tegyem. A blogomon nem találsz ilyet, mert ezt látom igeinek. Ezért az ilyeneket igyekszem moderálni. Pál átkot mondott ki a Galata levélben a júdaistákra mégsem nevezte meg őket. Istennek nagyon sok szolgája van, akitől lehet tanulni még akkor is, ha nem értünk velük egyet mindenben. Senki sem tökéletes, Pál sem volt az, csak az Úr. Mi a garancia arra, hogy a másik téved és nem én? Jobb inkább alázatosnak maradni, ami nagy érték az Úr előtt. Ezzel együtt természetesen törekedni kell a tökélességre. Az utolsó időkkel kapcsolatban egy-két írást és fordítást feltettem, amiket inkább elgondolkoztatónak szántam, mint kinyilatkoztatásnak. Igen, sok az ellentmondás ezen a területen (IS) és úgy gondolom ez meg is fog maradni Jézus visszajöveételig. Ezt a tíz szűz példázata alapján is merem mondani. Mind a tízen aludtak, amikor jött a Vőlegény!!!. Az ige teljességéből is azt látom, hogy nem az a lényeg, hogy a Jézus visszajövetelére koncentráljunk, hanem, hogy készek legyünk. Az egész Újszövetség erről szól: készen lenni minden pillanatban, mert nem tudhatjuk, mikor jön vissza az Úr. Szeretettel Sándor

  Kedvelés

  • Enikő szerint:

   Kedves Sándor!
   Köszönöm a válaszodat és az Úrban való intésedet is!
   Igen, megtettem az Úr felé is, de fontosnak tartottam itt nyilvánosan feléd és az érintettek felé is a bocsánatkérést. Bárhogy is van, Isten az Igaz Bíró, így tényleg az ítélkezést Rá kell bíznunk. Viszont megítélnünk dolgokat az Ige alapján is fontos – természetesen az ember felé óvatosan, ahogy írtam is nem a személyükkel, hanem a tartalommal volt ellenérzésem.
   Istenfélőknek valóban minden javukra válik. A kritika sokszor épít és javunkra van, én hálás vagyok érte, köszönöm!
   Hiszem, a nyílt megbeszélés világosságra visz. Ha magunkban mérgelődünk csak, az a sötétségben tart, akár az ítélet napjáig. Ezért jó rendezni minél előbb, ami belül kétséget okoz. Így megvalósul, hogy a haragunkkal a nap le ne menjen! Úgy érzem Istennek az őszinte beszéd kedvesebb, hiszen Ő tudja a legjobban, hogy egyikünk sem tökéletes – még én sem!

   Maradok tisztelettel és szeretettel: Enikő

   Kedvelés

 5. Sandor szerint:

  Igen megítélni meg kell dolgokat és a szellemi különbségtétel is fontos, de inkább a jelenségekre kell koncentrálnunk. Fontos a kijelentés, és szükségünk van egymásra. Az eltérő ajándékok nem egymás ellenére vannak, hanem egymás kiegészítésére. Köszönöm a megértésedet. Szeretettel Sándor

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s