Túlnépesedés, éhínségek, katasztrófák, avagy az Úr akarata – Abonyi Sándor

 Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

A mai tudományos világ

 • a föld túlnépesedéséről – ebből adódóan az élelmiszer végzetes hiányáról,
 • az ivóvíz vagy más energiahordozók (szén, olaj, gáz) kiapadásáról,
 • a hagyományos fűtőanyagoknak és üzemanyagoknak az ózonlyukra gyakorolt végzetes hatásáról,
 • a föld folyamatos felmelegedéséről és a jéghegyek elolvadásáról (ebből adódóan kontinensek, vagy egyes részeik víz alá kerüléséről),
 • ökológia katasztrófáról,
 • fenntartható fejlődésről,

és sok más hasonló – az emberiségre veszélyes – sőt a következő évtizedekben várhatóan bekövetkező végzetes katasztrófákról beszél.

Az emberek, sőt sokszor a hívők is elhiszik ezt a tudósoknak, és nem is gondolnak bele, hogy mit mond mindezekről a Biblia, mint a leghitelesebb forrás, Isten kinyilatkoztatott igéje.

A tudósok mindig a korábbi, ill. a jelenlegi ismereteik alapján jósolják meg (vetítik előre) a várható jövőt és nem tudnak számolni a későbbiekben bekövetkező lényeges változásokkal.

Nézzünk meg két jellemző példát erre az elmúlt 2-3 évszázadra visszatekintve.

A lovas közlekedés és ló vontatta járművek idején a „tudósok” azt jósolták, hogy a városi közlekedés növekedésével a városok utcáit fél méteres lótrágya fogja borítani.

Amikor 1769-ben megjelentek az első gőzgépek, amit egyben az „ipari forradalom” kezdetének is tekintenek, eleinte sokan nem hittek benne. Az egyik magyar gróf azzal igyekezett a gőzgépek használhatatlanságát bizonyítani, hogy lóháton hamarabb elér Bécsből Budapestre, mint az első gőzhajó.

A gőzgépek azonban mégis elterjedtek mindenfelé, néhány évtized alatt már mindent gőzgépekkel működtettek és ez valóban forradalmi változást jelentett sok területen:

 • a ló vontatta postakocsikat gőzmozdony vontatású vonatok,
 • a vitorlás hajókat a gőzhajók váltották fel,
 • a korábbi kézi vagy az állati hajtású szövőszékeket, cséplőgépeket, malmokat stb. mindenhol gőzgépekkel működtették.

Az eltelt 200 év alatt azonban a gőzgépek teljesen eltűntek, helyüket

 • villany vagy dízelmozdony vontatású vonatok váltották fel,
 • a villany vagy benzin (ill. dízel) működtetésű meghajtás terjedt el az egész világon,
 • a benzinnel működtetett autók is csak 100 éve kezdtek elterjedni,
 • az utolsó 50 évben sok maghasadáson alapuló atomerőmű (lásd Paks) épült sok országban és a villamos energia jelentős részét biztosítja,
 • ma a légi közlekedés bonyolítja a legnagyobb forgalmat az egész világon, amivel 100 évvel ezelőtt még senki sem számolt, és az óceánjáró hajók teljesen visszaszorultak,
 • ma a bio-, a geotermikus (a föld)-, a nap- , és a szélenergia források kezdenek elterjedni.

A technikai fejlődés üteme, ahogyan haladunk előre az időben, egyre gyorsul. 50 évvel ezelőtt még nem voltak számítógépek (notebookok), okos telefonok és internet sem. Ma elképzelhetetlen az élet ezek nélkül. Ma már utasokat toboroznak csoportos űrutazáshoz.

Csak néhány példa a közelmúltból, hogy mennyire kiszámíthatatlanok emberileg az események. El tudta volna valaki képzelni Magyarországon 30 évvel ezelőtt, hogy

 • a Szovjetunióval való szoros szövetség, a KGST és a Varsói Szerződés helyett az Európai Unió és a NATO tagjai leszünk?
 • a kelet-európai autók öt éves várakozási idővel történő vásárlása helyett bármilyen nyugati autót részletre meg lehet venni (sőt Magyarország Közép-Európa legnagyobb autógyártó bázisa lesz)?
 • úgy lehet autóval nyugati országokba utazni, mint korábban a szomszéd faluba?
 • a hétvégi munka vagy szórakozás fáradalmainak hét közben a munkahelyen való kipihenése és a munkanélküliség törvényes büntetése helyett tartós munkanélküliséggel és hajléktalanok tízezreivel kell együtt élni?
 • a házasság helyett az együttélés hivatalosan elfogadott és széles körben elterjedt együttélési forma lesz?
 • az állami iskolák és óvodák jelentős része egyházi kezelésbe kerül?

Aki ilyet állított volna azt az embert jó esetben hangos hahotával kinevették volna, de ha komolyan hangoztatva kitartott volna a nézetei mellett, akkor könnyen börtönbe vagy elmegyógyintézetbe zárták volna.

Mindezekkel csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy mennyire bizonytalan és megalapozatlan az emberek által megjósolt jövő.

Isten azonban az örök Vagyok (a múlt, jelen és jövő is egyben). Egyedül Ő ismeri, látja előre a jövőt. A Szent Szellem azonban kijelentette mindezeket a prófétáknak és a Bibliából sok mindenre választ kaphatunk. Természetesen a Biblia nem ad minden konkrét kérdésre választ, de választ ad minden az emberiség történetére vonatkozó – az emberiség sorsát meghatározó – lényeges kérdésre, amit a Szent Szellem által minden korban rémaként (kijelentésként) kell értékelni.

Nézzünk most meg néhány fent felsorolt kérdést a Biblia tükrében.

 1. A túlnépesedés kérdése

A Bibliából egyértelműen az látszik, hogy Isten parancsba adta az emberiségnek, hogy „szaporodjanak és sokasodjanak” (1 Mózes 1.22) és semmiféle túlnépesedési vagy szaporodás korlátozásról nincs szó, hanem csak szaporodásról. Vannak országok (főleg az un. harmadik világ elmaradott országai: India, Kína, arab országok, Afrika, ahol a szaporulat ma is nagy, de úgy tűnik minél műveltebbek és kényelmesebbek az emberek a szaporulat egyre csökken. Így ma a fejlett nyugatnak a népesség csökkenésével kell szembenézni, a harmadik világ országaiban pedig egyre nő az éhenhalások száma. A Biblia szerint nem a szaporodás a probléma, mert az Isten parancsa. Indokolatlanok tehát a törvényesített születésszabályozások (pl. Kína) és az abortusz korlátlan engedélyezése a „fejlett” országokban. Ez egyébként is gyilkosság!

 1. Az urbanizáció (városiasodás) problémái

Az urbanizációval (azaz a városiasodással) együtt járó problémák kapcsolatosak a túlnépesedés kérdésével. Ma azt látjuk, hogy a városok lakossága folyamatosan nő az egész világon, a falvakból kihalnak az emberek és műveletlen földterületek maradnak, amiket elhódít a természet (a parlagfű) és sok ember ennek kárát szenvedi a szénanátha formájában. Lehetne azonban más allergiás, asztmatikus betegségeket is említeni, amit a városi környezetben egyre növekvő „szmog” és egyéb szennyezettség okoz. Az emberek ma a városokban tanulnak és sok korábban vidéken élő ember a városokban telepedik le, vagy egyszerűen a munkalehetőségek miatt sokan a városokba költöznek. A városokban azonban egyre drágábbak a telekárak, az infrastruktúra (víz, villany, gáz, úthálózat stb) kiépítése, ezért a „gazdaságosságra” törekvés jegyében egyre magasabb lakóházak és főleg irodaházak (felhőkarcolók) épülnek. A vidék ezzel szemben teljesen ellehetetlenül, az emberek nem akarnak vidékre költözni és ott élni.

A városok lakossága az utóbbi 30-50 évben megduplázódott az egész világon és egyre több 300-500 méter magas toronyépület épül.

Ez a tendencia tejesen ellentétes Isten akaratával:

Isten parancsa a szaporodás és a sokasodás mellett az, hogy „töltsétek be az egész földet” (1 Mózes 1.22). Ma sok „Babilonra” emlékeztető város van az egész világon, mert az emberek együtt akarnak lakni, nem akarnak szétszéledni és „betölteni az egész földet”. Babilont megítélte Isten az ellenszegülése miatt, mert ugyanezt a hibát követték el. Nem akartak szétterjedni és birtokba venni az egész földet és uralkodni az egész élővilág felett (1 Mózes 1.28).

Látjuk tehát, hogy az ember ismét az Isten elleni lázadásával keresi magának a bajt és nem arra törekszik, hogy „szétszéledjen” és a természetes, egészséges környezetben éljen, ahol szintén biztosított az összkomfortos élet. Ez valóságos probléma és ez a folyamat az ellenkezőjére kell, hogy forduljon. Hiszem, hogy nem kell aggódnunk a városiasodás problémája és azok ártalmai miatt, mert Isten meg fogja oldani ezt a kérdést, mint ahogyan annak idején Babilon sorsát is lerendezte. Olyan körülmények fognak kialakulni, hogy az emberek inkább szeressenek vidéken élni; menekülve a növekvő bűnözés, az egészségtelen környezet, a teljesen személytelenné vált emberi kapcsolatok, a stressz stb. miatt. Babilon eltűnt a föld színéről, nyoma sincs ma. El fog jönni az idő, amikor sok mai nagyváros is kihalt „szellemváros” lesz, sok ismert világváros (metropolisz) teljesen el fog tűnni a föld színéről. Az indokolatlanul magas olajárakra alapozva, az olaj milliárdokból, egy sivatagban felépült, dúsgazdagsággal büszkélkedő Dubaj nem reménykedhet nagy jövőben.

 1. Az élelmiszerhiány kérdése

Élelmiszerhiány valójában nincs a földön, hanem egyrészt az elosztás a probléma, másrészt nem segítik a fejlett és gazdag országok kellőképpen a fejletlen, sűrűn lakott országokat abban, hogy megteremtsék a saját életfeltételeiket. A gazdag országok dőzsölnek, a szegény országok pedig éhen halnak. Isten meg fogja oldani ezt a kérdést is, amire az emberek az önzőségük miatt képtelenek. Ismerjük Sodoma és Gomora sorsát, akiknek az volt a bűnük, hogy a „szegények és az elesettek kezét nem fogták meg” (Ezékiel 16.49). Egyszer betelt az idejük, Isten megítélte őket és eltűntek a föld színéről. Ez lesz a sorsa a gazdagságukban dúskáló, fejlett jóléti államoknak is, ha meg nem térnek és nem sietnek a szükségben lévő népek megsegítésére a saját földjükön! Ezek hiányának a tünetjelensége a napjainkban tapasztalható „népvándorlás” is, amikor a szükségben lévő – önmagukban boldogulni nem tudó – népek elkezdenek vándorolni a jólétben élő népek felé, hogy a megélhetésüket keressék.

 1. A „nem megújuló” energiaforrások (szén, olaj, gáz) kimerülése

Istennek ez nem gond, mert Ő egy gondoskodó Isten. Ő alkotta a földet a kincseivel együtt, az égitesteket is, a szelet és gondoskodni fog mindig megfelelő energiaforrásról. Ha mégis probléma lenne valamely területen, akkor „jobb belátásra fogja bírni” az embereket, hogy inkább Isten akaratának engedelmeskedjenek. Ilyen katasztrófáról nem olvasunk a Bibliában, tehát nem is fog bekövetkezni. Természetesen ehhez a megfelelő időben meg kell tenni dolgokat, de ilyen katasztrófával felesleges riogatni az embereket! Napjainkban is látjuk, hogy már terjed a nap-, a szél-, a bio-, a geotermikus- és az atomenergia felhasználása. Az arány egyre inkább ezek irányába fog eltolódni.

 1. Nagy földrészeket elöntő „özön” víz

Ez hasonlít a korábban emlegetett lovas és gőzgépes példákhoz. Isten megígérte, hogy nem fogja még egyszer „özönvíz” által elpusztítani a földet (1 Mózes 9.11). Az elképzelhető, hogy lesznek bizonyos területek, ahol a természet vissza fogja foglalni az ember által elrabolt területeket; pld. Velence városa, ami víz fölé épült, vagy Hollandia, ahol az ország jelentős részét tengeri gátak építésével rabolták el a természettől.

 1. Ökológiai (természeti) katasztrófa kérdése

Az élővilág és a környezet viszonyában valóban vannak vészjósló jelek. Egyes állatfajok kihalnak vagy a számuk veszélyesen lecsökken az emberek rablógazdálkodása miatt (bálnavadászat, elefánt vadászat – csupán az agyara miatt). Egyes állatfajok (madarak, vízi állatok) kihalnak a természetbe (biológiai láncba) való durva beavatkozás miatt. Kihalnak őshonos fajok, mert szakszerűtlen módon a föld más klímájából, a biológiai láncból kiragadva idegen környezetbe beültetve helyrehozhatatlan károkat okoznak az emberek. Ma már lassan teljesen megszűnik a tájjelleg, szinte minden mindenhol megtalálható, ami teljesen a teremtés -, azaz Isten akarata ellenes. Isten volt az, aki az egész természet rendjét szép harmóniában megteremtette és az embernek nem azt a feladatot adta, hogy megváltoztassa, vagy öntelt módon megjobbítsa, hanem hogy megőrizze azt az isteni rend szerint. Lehet, hogy valóban kihalnak egyes fajok, de Jézus visszajöveteléig nem lesz ökológiai katasztrófa! Ő lesz az, aki Noé idejéhez hasonlóan nemcsak ezt az emberiség által elrontott természetes élővilágot, hanem magát a földet és az eget is meg fogja szüntetni a visszajövetelekor. Rettenetes lesz az a nap, az ítélet napja:

Reszket előttük a föld, és megrendülnek az egek; a nap és hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényüket. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora; mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja és igen rettenetes! Ki állhatja ki azt?”  (Jóel 2:10-11)

 „Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld; Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reá nehezedik bűne és elesik; és nem kél fel többé!”  (Ézsaiás 24:19-20)

„Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.   (2Péter 3:10)

Most azonban még van idő a megtérésre:

„De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.”   (Jóel 2:12)

Mindez Isten helyreállító munkájának része lesz, hogy mindeneket helyreállítson. Új eget és új földet teremt az emberek által felelőtlenül, önző, kapzsi módon elrontott helyett.

„De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.   (2Péter 3:13)

Ezen az új földön azonban igazság és békesség fog lakozni és Isten fog uralkodni mindenek felett.

 1. Az un. fenntartható fejlődés kérdése

Az utóbbi időben nagyon divatos szóhasználattá vált a „fenntartható fejlődés”, ami a következőképpen határozható meg:

„A fenntartható fejlődés az ember boldog és értelmes életvitelének előmozdítását és a közjó kiteljesedését célozza. Mindezt úgy, hogy a saját jólétét megteremtő generáció nem éli fel, nem meríti ki erőforrásait, hanem megfelelő mennyiségben és minőségben a következő generációk számára is megőrzi, bővíti azokat”.

Ezek szerint a világ vezetőinek az emberi, a társadalmi, a természeti és a gazdasági erőforrásokat kell egyensúlyban tartania.

Ezek nagyon nemes célok, de a bűnös emberi természet miatt emberileg megvalósíthatatlan. Az emberiség fokozatosan és egyre nehezebben élhetővé teszi a földet és Jézusnak kell visszajönni ahhoz, hogy „mindeneket újjáteremtsen”.

A fenntartható fejlődés azt jelenti, hogy egyensúlyban kell tartani a dolgokat a földön: a népességet, az energiaforrásokat, az élelmiszerkészleteket, stb. Amikor az emberek ma eléggé felkapott és elbizakodott módon erről beszélnek, tulajdonképpen Isten hatalmát akarják magukhoz ragadni. Ez Isten dolga, nem embereké:

„Nékem adatott minden hatalom, mennyen és földön – mondja Jézus a Máté 28.18-ban.

Isten azt szánta az embereknek, hogy

 • ne egy új világot teremtsenek,
 • ne akarják megjobbítani azt, amit Isten tökéletesnek teremtett,
 • ne akarják egyensúlyban tartani azt, ami Isten hatalmában áll,
 • hanem megfelelő minőségben őrizzék meg azt.

A Sátán ijesztgetései

A Sátán állandóan ijesztgeti az embereket különböző természeti és egyéb katasztrófákkal, hogy félelemben tartsa őket és uralkodjon rajtuk.

Igen, Jézus is prófétál földrengésekről, háborúkról, járványokról és azt is mondja, hogy mindezeknek meg kell lenni (Máté 24.7). Azt is mondja azonban, hogy nekünk nem kell félni ezektől, mert ez még nem a vége a dolgoknak.

A korszak vége és Jézus visszajövetele akkor fog beteljesedni, amikor Noé napjaihoz hasonlóan

 • teljességre jut a bűn a földön (1 Mózes 6.5),
 • és megjelenik a törvénytipró (2 Thessz, 2.1-8).

Nekünk azonban, akik az Övéi vagyunk nincs okunk a félelemre, mert Isten az, aki mindent a felügyelete alatt tart. Még ha történni fognak is velünk rossz dolgok, de Isten mindenből jót fog kihozni, az Ő ígérete szerint.

„Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őt az Úr.”  (Zsolt.34.20)

Isten még a maihoz hasonlóan rossz, megromlott körülmények ellenére is egyensúlyban tartja a dolgokat, ez is azt igazolja, hogy amit teremtett az valóban tökéletes volt. Az emberek minden gonosz fáradozása és kártétele ellenére is Isten tartja egyensúlyban a dolgokat. Mindezzel együtt a visszajövetele idején Ő fogja lerontani és újjáteremteni mind az eget, mind a földet, hogy az az eredeti tökéletes, „paradicsomi” állapotába kerüljön vissza, amit mi ma el sem tudunk képzelni, hogy milyen tökéletes volt minden a kezdetekben. Ádám és Éva teremtésénél olvashatunk egy kis ízelítőt erről az „idilli” állapotról (1 Mózes 2.7-17).

Dicsőség Istennek.

– § –

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének (https://keskenyut.wordpress.com) megadásával.

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Tanítások, utolsó idők
Címke: , , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s