Idézetek

Quotes

“A Szent Szellem kenete nélküli igehirdetés az ördög munkáját támogatja: pokolra juttatja az embereket. Nincs szánalmasabb dolog a földön, mint a mennyei kenet nélküli igehirdetés. Tartózkodj az igehirdetéstől mindaddig, míg nem tapasztalod meg a menny harmatját a lelkeden.”  Duncan Campbell

“Az Egyház jelenleg nem a helyben járás, a középszerűség, az evangélium folyamatos tagadásának állapotában van? Nem egy nyilvánvaló ellentmondásnak tűnik a világ szemében?”  Charles Finney

“Gyávák sohasem jutnak a mennybe. Soha ne mondd azt, hogy Istentől született vagy és az Ő királyi vére csörgedezik az ereidben, csak ha származásodat egy bátor szellemű kiállással igazolni tudod: merj szent kihívást intézni ezzel az emberek és a gonosz felé.” William Gurnall

“A keresztyének nem mondanak hazugságokat, csupán a gyülekezetbe járnak és énekelnek.”   A.W. Tozer

“Bármi olyan elgondolás a kegyelemmel kapcsolatban, ami azt az érzést kelti bennünk, hogy következmények nélkül vétkezhetünk – az nem biblikus kegyelem. Isten kegyelme sosem bátorít minket arra, hogy bűnben éljünk, ellenkezőleg, hatalmat ad arra, hogy nemet mondjunk a bűnre és igent az igazságra.”   Randy Alcorn

“Egy szentség nélküli gyülekezet hasznavehetetlen a világ számára és nincs tisztelete az emberek előtt: undorító, a pokol kacaja, a menny kigúnyolása. A legnagyobb gonoszság, ami egyáltalán megtörténhet a világgal, amit egy szentségtelen gyülekezet okoz neki.”   C.H. Spurgeon

“Nem zavar, ha embereket metodistáknak hívnak és megszűnne a létezésük Európában vagy Amerikában, de az zavarna, ha egy erő nélküli élettelen, vallásos formaságokat gyakorló szektává válna. Ez kétségtelenül be fog következni, ha nem tartanak ki szilárdan a kezdeti tanaik, a szellem és a fegyelmezés mellett.”    John Wesley

John Wesley naplójából:

“Május 5, vasárnap délelőtt: A Szent Annában hirdettem az igét és megkértek, hogy ne jöjjek többet.

Május 5, vasárnap délután: A Szent Jánosban hirdettem az igét és a diakónusok azt mondták: ’menjek el és ne jöjjek vissza.’

Május 12, vasárnap délelőtt: A Szent Júdásban hirdettem az igét és nem mehettem oda vissza többé.

Május 12, vasárnap délután: A Szent Györgyben hirdettem az igét és innen is kirúgtak.

Május 19, vasárnap délelőtt: A Szent akárhol máshol is hirdettem az igét, ahová a diakónusok egy speciális összejövetelre hívtak meg, azt mondták, hogy nem jöhetek többet.

Május 19, vasárnap délután: Az utcán hirdettem az igét és ezzel elkezdődött az utcai igehirdetésem.

Május 26, vasárnap délelőtt: Egy réten hirdettem az igét, ahol egy bika elszabadult az igehirdetés közben.

Június 2, vasárnap délelőtt: A város szélén a főútvonal végénél hirdettem az igét.

Június 2, vasárnap délután: egy legelőn hirdettem az igét és 10 000 ember jött el.”

John Wesley.

Fordította: Abonyi Sándor

https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Szentség, Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

4 hozzászólás a(z) Idézetek bejegyzéshez

 1. Pataki Imre szerint:

  Nagyon jó idézetek. Kinagyítva és kinyomtatva ki kell tenni mindet a gyülekezetek és templomok faliújságaira, hirdető tábláira.

  Még néhány idézettel kiegészítem:

  ” Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyőző beszéde volt, hanem lélek és erő felmutatása, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.”
  1 Kor. 2:4-5

  “Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, a kik meghamisítják az Isten igéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.” 1 Kor. 2:17

  “…szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel.” Zsid 12:28

  “Ha valaki szól, mintegy Isten igéit szólja: ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, a melyet Isten ad: hogy mindenben dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.” 1Pt 4:11

  Ha pedig nem azzal az erővel, melyet Isten ad, akkor nem dicsőíti Istent hanem bemocskolja, lejáratja, mint az alábbi Igében is olvashatunk erről.

  “Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván:
  Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje!”
  Apcs 8:9-10

  Kedvelés

 2. Pataki Imre szerint:

  “Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?
  És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.” Máté 7:22-23

  2013. évi V. törvény

  III. Fejezet

  A képviselet

  1. A képviselet általános szabályai

  6:14. § [Álképviselet]
  (1) Aki képviseleti jog nélkül vagy képviseleti jogkörét túllépve más nevében jognyilatkozatot tesz, nyilatkozata a képviselt jóváhagyásával vált ki joghatást.
  (2) Ha a képviselt a nevében tett jognyilatkozatot nem hagyja jóvá, a jóhiszemű álképviselő a harmadik személynek a jognyilatkozat megtételéből eredő kárát, a rosszhiszemű álképviselő a harmadik személynek a teljes kárát köteles megtéríteni.

  Akit félrevezettek
  Rettenetes hóvihar dühöngött az Egyesült Államok keleti része felett. A vonat lassan küzdötte magát előre, útközben több akadályba ütközött. Az utasok között volt egy asszony , akit nagyon aggasztott az a gondolat, hogy esetleg eltéveszti az állomást, ahol le kell szállnia. Egy férfi, látva nyugtalanságát, így szólt hozzá:
  – Ne aggódjék, jól ismerem az utat és figyelmeztetni fogom, ha oda érkezünk, ahol le akar szállni.
  Nemsokára a vonat megállt az asszony úti célja előtti állomáson.
  – A következő állomáson le kell szállnia asszonyom – szólt a férfi.
  Tovább haladtak, majd a vonat megállt.
  – Most asszonyom, szálljon le, mondta az utas.
  Az asszony felkapta gyermekét és megköszönve útitársa figyelmét, leszállt a vonatról.
  A vonat nemsokára újra megállt és a férfi legnagyobb meglepetésére és rémületére a kalauz annak az állomásnak a nevét kiáltotta, ahol az asszony le akart szállni.
  – Hiszen már megálltunk ennél az állomásnál! – kiáltotta a férfi.
  – Nem uram – felelte a kalauz — a mozdonnyal valami hiba történt, azért álltunk meg néhány percre, hogy megjavítsuk.
  Micsoda szerencsétlenség! – kiáltotta a férfi. Az asszony ebben a viharban a
  két állomás között szállt ki.
  Később megtalálták az asszonyt karjában a gyermekével. Mindketten megfagytak. Ez lett a tragikus következménye a téves útbaigazításnak.
  Még ennél is szörnyűbb következménnyel jár az, ha az embereket lelkük üdvössége tekintetében félrevezetik.

  Kedvelés

 3. Sandor szerint:

  Kedves Erzsébet! Örülök, hogy szorgalmasan látogatod a blogot és rendszeres olvasója vagy. Ez semmi (el)kötelezettséget nem jelent senki felé. Mindenki szabad akarata és jó lelkiismerete szerint dönt arról, hogy mikor és hányszor vagy egyáltalán látogatja-e a blogot. Örülök, ha bárkinek épülésre lehetek. Szeretettel Sándor

  Kedvelés

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s