Erős házasság, erős család, erős gyülekezet – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

Az Efézus 5, 31-33-ban arról olvashatunk, hogy Pál egy titkot árul el a házassággal kapcsolatban, mégpedig azt, hogy egy férfi és egy nő házasságát Krisztus és az egyház kapcsolatához hasonlítja.

„Elhagyja az ember atyját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez és lesznek ketten egy testté. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki a feleségét úgy szeresse, mint önmagát. Az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.”

Pál a Szent Szellem által leírja, hogy milyennek kell lenni a kettőjük közötti kapcsolatnak:

  • ketten lesznek egy testté, különválva a szülőktől,
  • a férj, a feleség fejeként a házasságban Krisztust ábrázolja ki, a feleség pedig a gyülekezetet,
  • a férjnek úgy kell szeretnie a feleségét, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, az életét adva érte,
  • a feleség pedig félje a férjét, tisztelje őt és engedelmeskedjen neki, mint ahogyan a gyülekezetben a hívőknek kell tisztelni és félni az Urat, engedelmeskedve neki. 

Isten a gyülekezetekben nagy jelentőséget tulajdonít az Istentől való házasságoknak, amelyek a többi hívő és a világ felé Krisztus és a gyülekezet kapcsolatát formálják ki, dicsőítve ezáltal Istent a házasságokban.

A házasság célja az is, hogy a házaspárnak legyenek gyerekeik, akiknek a férj és a feleség a példaképeik és akiket „engedelmességben kell nevelni, minden tisztességgel”. A fiúgyermeknek az apa a példaképe, hogy milyen férfivá váljon, az anya pedig arra mutat példát neki, hogy milyen feleséget válasszon magának. A lányoknál ugyanez igaz, de fordított értelemben. Pál egy Isten akarata szerinti családról beszél a következő igeszakaszban.

„Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván. Szükséges annak okáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos.   Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel. Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, hogyan visel gondot az Isten egyházára?   Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek”     (1Timótheus 3, 1-5 és 8)

Ebben az igeszakaszban szó van arról is, hogy Isten úgy tekint egy hívő családra, mint egy kis gyülekezetre, ezért csak egy ilyen „kis gyülekezetet jól igazgató” férfi gondolhat arra, hogy a nagyobb gyülekezetben presbiter vagy diakónus lehessen. Csak ebben az esetben tud példakép lenni a gyülekezeti tagok számára (1 Péter 5, 3). Ha a gyülekezetnek ilyen Istentől való presbiterei és diakónusai vannak, akkor jó remény van arra, hogy Isten nagyobb családja a gyülekezet is Isten akarata szerint való legyen. Ezekből az igékből azt látjuk, hogy milyen fontosak a gyülekezetekben az Istentől való egyszer házasodott házaspárok, valamint a mintaszerűen élő hívő családok.

Ebből kiindulva mondhatjuk azt, hogy egy gyülekezet erősségét alapvetően nem az határozza meg, hogy számszerűen mennyien vannak (esetleg sok rendezetlenséggel rendelkező tag van), hanem az, hogy milyen sok Isten szerint való presbiter, diakónus, házasság, család van egy gyülekezetben. Ez az, ami alapvetően meghatározza egy gyülekezet egységét és ebből adódóan az erejét. Isten ugyanis oda küld áldást és életet, ahol az atyafiak egységben vannak.

„Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!   Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!”    (Zsoltár 133, 1 és 3)

A Bibliában nagyon sok példát látunk arra, hogy Isten szereti megdicsőíteni magát a gyengékben és a kis létszámú Isten embereiből álló csapatokban. Gondoljunk csak Józsué, Gedeon, Dávid vagy Illés harcára. Isten azért is cselekszik így, mert a sokaság hajlik arra, hogy maguknak adják a dicsőséget. Az Újszövetségben egyetlen példát sem látunk arra, hogy az ige bárhol is megemlítené valamelyik gyülekezet létszámát. Isten szempontjából nem a létszám (a mennyiség) a fontos, hanem az ott lévő házasságok, családok minősége és ebből adódóan azok erőssége. Egyedül a Jeruzsálemi gyülekezetnél látunk arra példát, hogy amikor a Szent Szellem kiáradt, akkor Isten a 120 fő tanítvány létszámát hirtelen 3000 fővel (majd később további 4000 fővel) szaporította. Ez Isten dicsősége volt! Ebből csak valószínűsíteni tudjuk, hogy a gyülekezet létszáma Jeruzsálemben 10 ezer fő fölött lehetett: egy igazi „megagyülekezet” a mai szóhasználat szerint.

Ne essünk abba a hibába, hogy másokat akarjunk tanítványokká tenni, ha még magunk sem vagyunk tanítványok, vagy bármiféle módon a gyülekezet létszámát akarjuk szaporítani, ugyanis „Isten az, aki naponta szaporítja a gyülekezetet üdvözülőkkel” (Apostolok cselekedetei 2, 47). A mi dolgunk az, hogy minden nap

  • ápolva a házasságunkat egy Istent megdicsőítő házasságban éljünk,
  • mint férjek legyünk valódi feje a feleségünknek és igazgassuk jól a családunkat,
  • a feleségek pedig a férjeik hűséges segítőtársai legyenek, engedelmeskedve nekik, hogy ilyen módon mutassanak példát a gyermekeiknek az engedelmességre, hogy tiszteljék a szüleiket és engedelmeskedjenek nekik.

Azok az egy feleségű (egyszer nősült) férfiak gondolhatnak csak arra, hogy Isten többre bízza őket és egy nagyobb gyülekezet presbiterei vagy diakónusai legyenek, akik már betöltötték az Úrtól kapott szolgálatukat a házasságukban és a családjukban.

Összefoglalva mindezeket, a következőt lehet mondani az Isten szerinti helyes sorrendről:

Erős házasságok – erős családok – példaszerű életet élő elöljárók – erős gyülekezet

Az Úr adjon nekünk jó munkálkodást mindezekben. Mindenért Övé legyen a dicsőség! Ámen.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének (https://keskenyut.wordpress.com) megadásával

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: egység, gyülekezet, Házasság, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, Tanítások, vezetés
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s