Jézus azért jött, hogy megmentse a legnagyobb bűnösöket – Zac Poonen

Jesus Came to Save the Worts of Sinners by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt 

Máté 1. fejezete Jézus származási vonalát írja le. A zsidók csak a férfiak nevét szokták említeni a származásnál, azonban itt négy női nevet is találunk, ami arra tanít minket, hogy fel kell emelni a nőket abból az alárendelt helyzetükből, ahová a zsidó és a pogány társadalmak taszították őket. Továbbá ennek a négy nőnek eléggé bűnös élete volt, ami arra tanít minket, Jézus azért jött, hogy megmentse a legnagyobb bűnösöket.

Az első nő, akit Máté megemlít Támár volt (Máté 1.3). Támár Júda menye volt, akitől Júdának született egy fia, Perez, aki Jézus anyjának, Máriának egyik őse volt. Jézus a mennyben volt, amikor ez a vérfertőzés történt (1 Mózes 38.12-29) és eldöntötte, hogy ez a bűnös származási vonal lesz az Ő földi származási vonala. Hány ember választana ilyen bűnös családi származási vonalat, vérfertőző kapcsolattal az életrajza első oldalán?

A második asszony, akit Máté megemlít Ráháb volt (Máté 1.5), aki egy jól ismert prostituált volt Jerikó „piros lámpás” negyedében (Józsué 2.1). Egy Salamon nevű zsidó férfi vette feleségül ezt a pogány nőt. Jézus látta ezt a házasságot is a mennyből – egy zsidónak és egy pogány prostituáltnak a házasságát – és eldöntötte, hogy ezen a származási vonalon jön el.

A harmadik nő Rúth volt (Máté 1.5). Rúth egy moabita nő volt. Az ősapja Moáb volt, aki Lótnak a lányával való házasságtörő kapcsolatából származott (1 Mózes 19.30-38). Jézus ezt a vérfertőzést is látta a mennyből. Rúth ebből a vérfertőző kapcsolatból származott és Jézus ezt a származási vonalat választotta.

A negyedik nő Betsabé volt, Uriás felesége (Máté 1.6). Ő volt az az asszony, akivel Dávid házasságtörést követett el, akit később feleségül is vett. Ismét egy olyan nőt látunk, akinek bűnös múltja volt. Bertsabé első három asszonnyal ellentétben nem Máriának, hanem Józsefnek az ősanyja volt. (A Lukács 3. fejezetében láthatjuk ezt, amikor József származási vonalát összehasonlítjuk a Máriáéval). József Dávid királyi vonaláról származott és Máté azt bizonyította ezzel a származással, hogy Jézus Izrael valódi, törvényes királya volt.

Miért választotta Jézus ilyen bűnös családok származási vonalát? Azért, mert ezzel bemutatja a bűnös emberi fajjal való azonosulását és kinyilvánítsa, hogy nem az igazakat, hanem a bűnösöket hívja megtérésre.

Ebből azt látjuk, hogy senkinek sem kell szégyellnie a családja származási vonalát. Indiában az emberek dicsekednek a családfájukkal. Amikor egy keresztyén ilyet tesz, az azt mutatja, hogy egyáltalán nem értette meg Krisztus szellemét. Amikor Józsefnek tudomására jutott Mária terhessége, még nem tudta, hogy a fogantatás Isten természetfeletti munkája volt. Az ige azt mondja Józsefről, hogy igaz ember volt. József azt gondolta, hogy Mária bűnt követett el, ennek ellenére „nem akarta gyalázatba keverni őt, hanem titokban el akarta bocsátani őt.” (Máté 1.19)

Ebből mindannyian megtanulhatunk valamit az igazságosságról. Az evangélium üzenete lényegében az, hogy egy gonosz emberből hogyan lehet igaz ember. Az első ember, akit az ige igaz embernek nevez az Újszövetségben az József volt. Az ő becsületességének említése azzal kapcsolatos, ahogyan el akarta fedezni egy másik ember bűnét nem megszégyenítve őt. Így viselkedik egy valóban igaz ember!

Amikor azt hallod, hogy valaki bűnt követett el, akkor mi az első reakciód? Ha igaz ember vagy, akkor el akarod fedezni azt. Ha becstelen vagy, akkor elmondod azt másoknak. Itt azt látjuk, hogy József, akiben nem volt Szent Szellem és nem az Újszövetség időszakában élt, sokkal becsületesebb volt sok millió hívőnél, akik azt állítják magukról, hogy újjászülettek. Az Ószövetség törvénye alatt lévő József eldöntötte, hogy elfedezi azt, amit bűnnek gondolt. Hála Istennek ő sosem vádolta ezzel Máriát. Képzelheted, hogy milyen bánatos volt és mennyire furdalta a lelkiismeret, amikor rájött az igazságra, hogy Mária 100%-ban tiszta és ártatlan volt! Ezek a dolgok a mi okulásunkra írattak meg.

Hogyan tudod semmissé tenni azokat a történeteket, amiket másokról terjesztettél, ha később rájössz, hogy nem is volt igaz? Mert valaki, akinek elmondtad az továbbadta esetleg tíz másik embernek, akik még továbbadták azt másoknak. Ezért ez egy figyelmeztetés és egy példa számunkra az Újszövetség legelső fejezetében: fedezzük el mások bűnét. Tanuljunk József példájából. A szeretet minden bűnt elfedez.

A Máté 1.21-ben az Újszövetség első ígéretéről olvashatunk: “Jézus megmenti a népét a bűneiből”. A „Jézus” névnek ez a jelentése. Ez az ígéret nem csak arra vonatkozik, hogy Jézus megbocsátja a bűneinket, hanem arra is, hogy meg akar menteni a bűneinkből. A bűnbocsánat csupán a múltbeli bűneink büntethetőségének az érvénytelenítése. Meg kell, hogy legyél mentve a harag, a szem kívánsága, a kapzsiság, a keserűség, a féltékenység stb. bűnéből. Ez azt jelenti, hogy megment bennünket a bűn szolgaságától.

A második ígéretet az Újszövetségben a Máté 3.11-ben találjuk: „Ő Szent Szellemmel és tűzzel keresztel.”

Ez az első két ígéret az Újszövetségben található és ezekben van az evangélium üzenete összefoglalva. Ezt a két ígéretet kell megtapasztalnunk. Meg kell, hogy legyünk mentve a bűneikből és meg kell, hogy keresztelkedjünk Szent Szellemmel és tűzzel.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Bizonyságok, evangélium, gyülekezet, Keresztyénség, Szentség, Tanítások
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.