A bizonyságtételünk beszédével győzedelmeskedünk – Zac Poonen

We Ovecome by the Word of Our Testimony by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Ahogyan a világkorszak végéhez közeledünk, a dolgok egyre rosszabbul mennek és egyre közelebb jutunk a nagy nyomorúság időszakához, ami közvetlenül megelőzi Jézus Krisztus visszajövetelét, ezért fontos, hogy megtanuljunk egyre inkább hit által élni.

„A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róma 10.17).

Jézus Isten igéjét idézte akárhányszor megkísértette a Sátán a pusztában és minden kísértés felett győzött. Jézus elraktározta elméjében Isten igéjét a gyerekkorától kezdve és a Szent Szellem emlékeztette a megfelelő igére minden kísértés alkalmával.

Nekünk is el kell raktározni az elménkben Isten igéjét. Hinnünk kell abban, amit olvasunk és amit szívből hiszünk azt kell megvallani a szánkkal (Róma 10.8-9), mert a Sátánt a bizonyságtételünk szavával győzzük le.” (Jelenések 12.11).

A megvallásainknak azonban mindig Isten konkrét ígéretein kell alapulnia.

Néhányan azt tanítják, hogy ha bármit megvallunk a szánkkal, akkor az meg fog történni vagy meg fogjuk szerezni azt, amit megvallunk. Ez elbizakodottság és ostobaság. Isten azt ígérte, hogy teljesíti a szavát, de nem azt, amit elbizakodottságunkban mondunk. Ezért először fel kell fedezni Isten ígéreteit az Igében és csak azokat megvallani.

A hitünk Isten igéjén alapszik, ami legyőzi a világot (1 János 5.4).

Az igaz hit azt jelenti, hogy teljes bizalommal vagyunk Isten felé a feltétel nélküli szeretetét, a mindenhatóságát és a tökéletes bölcsességét illetően.

A következő évben tehát az Isten ígéreteiben való hittel tedd rendszeressé a következő, Isten igéjén alapuló nyolc megvallást. Mondd el azokat teljes szívvel magadnak és a Sátánnak. Memorizáld a Szentírás alábbi igéit, amelyek fontosak az egyes megvallásokkal kapcsolatban. Légy győztes! 

  1. Isten, az Atya úgy szeret engem, mint ahogyan szerette Jézust, ezért mindig megörvendeztet. Jézus így imádkozott: „Ismerje fel a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.” (János 17.23). A biztonságunkat mindig a mennyei Atya óriási szeretetében és az értünk való gondoskodásában kell megtalálnunk. Akkor leszünk teljesen szabadok minden aggodalmaskodásunktól.
  1. Isten megbocsátja minden bűnömet, ezért úgy élek, mint aki már nem büntethető. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” (1 János 1.9). Jézus azt mondta: „Megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.” (Zsidó 8.12). Mindig teljes békességünknek kell lenni abban, hogy a múltunk eltöröltetett. Sosem szabad megengedni a Sátánnak, hogy a múltbeli dolgainkért vádoljon minket és nem kell magunkat sem vádolnunk.
  1. Isten betölt engem a Szent Szellemével, ezért elég erős leszek minden feladat elvégzésére.Ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.” (Lukács 11.13). Meg kell bizonyosodnunk róla, hogy az életünk minden területét átengedtük az Úrnak és akkor imádkozzunk, hogy töltsön be Szent Szellemmel az újév minden napján, és Isten minden bizonnyal be fog tölteni minket. 
  1. Isten határozta meg az összes korlátomat és ezért mindig elégedett leszek.„Isten határozta meg minden ember rendelt idejét és lakóhelyük határait.” (Ap.csel. 17.26). Elégedjetek meg azzal, amitek van, mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.” (Zsidó 13.5). Nem kell panaszkodnunk a körülményeink miatt, sosem kell összehasonlítani az életünket bárki máséval az újévben. 
  1. Isten minden parancsolata a javamra van, ezért mindig engedelmeskedni akarok minden parancsolatnak. Az Ő parancsolatai pedig nem nehezek” (1 János 5.3) „Az Úrnak minden parancsolata és rendelése a javunkra van (5 Mózes 10.13). A Jézus iránti szeretetünk bizonyítéka az, hogy mindig engedelmeskedünk a parancsolatainak (János 14.15). Ezért legyünk buzgók és engedelmeskedjünk Isten minden parancsolatának az újévben. 
  1. Isten ellenőrzése alatt tart minden embert és minden eseményt, amik hatnak rám, ezért mindig hálát adok neki.Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.” (Róma 8.28). Ha szeretjük Istent és kizárólag az Ő akaratát akarjuk betölteni, akkor minden, ami velünk történik, az mind a javunkat szolgálja. Milyen csodálatos tudni, hogy minden személy és esemény, amivel ebben az évben számolnunk kell, kizárólag a mi javunkat fogja szolgálni. 
  1. Jézus legyőzte a Sátánt és megszabadított engem az ő hatalmából, ezért nem félek tőle. „Jézus a halál által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, hogy megszabadítsa azokat, akik teljes életükben rabok voltak.”  (Zsidó 2.14-15). “Az Úr az én segítségem, nem félek.” (Zsidó 13.6). Isten eddig még nem pusztította el a Sátánt, de az Úr lefegyverezte őt. Álljatok ellene a Sátánnak Jézus nevében és el fog futni tőletek (Jakab 4.7).  
  1. Isten meg akar áldani engem és ezért mindig áldás leszek mások számára. “Megáldalak téged és áldás leszel” (1 Mózes 12.2). Ábrahám áldása Krisztus Jézusban jöjjön ránk, hogy a Szent Szellem ígéretét elnyerjük hit által.” (Gal. 3.14). Mi magunk nem lehetünk áldás az emberek számára, csak Isten tud minket áldássá tenni mások számára. Ez az ígéret arról szól, hogy Isten áldássá fog tenni téged mindenki számára, akivel csak találkozol ebben az új évben.

“Minden lehetséges annak, aki hisz” (Márk 9.23).

Légy győztes 2018-ban minden helyzetben! Amilyen mértékben odaszánod magad Krisztusnak és megvallod Őt, egyre nagyobb mértékben megtapasztalod Isten fenti ígéreteinek beteljesedését.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.