Készen várjuk az Urat? – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban ittMP3 formátumban itt

Sok hívő már nagyon várja vissza az Urat és ez így helyes. Tudjuk, hogy az igaz hívőket Jézus menyasszonyának nevezi az ige és Jézus maga a vőlegény. Természetes tehát az igaz hívők vágya, hogy mint menyasszony várják a vőlegényükkel való találkozást. Egy vőlegény, aki találkozni fog a menyasszonyával, elvárja tőle, hogy a menyasszonya tisztán – szeplő és sömörgőzés nélkül – őrizze meg magát neki.

Ezt tudja minden hívő, mégis amikor vágynak a Jézussal való találkozásra, mintha elfelejtkeznének róla, hogy a menyasszonynak tisztán meg kellene őriznie magát a vőlegénnyel való találkozásra. Vannak bűnök az életükben, de úgy gondolják, van még idő a bűneik elhagyására, hogy szeplő és sömörgőzés nélküliek legyenek. Ez azt jelenti, hogy sok hívő nagyon várja ugyan vissza az Urat, de ugyanakkor nincsenek készen a találkozásra, mert nem szentségben élnek! Talán az Úr kegyelmében bíznak, de elfelejtkeznek róla, hogy amikor az Úr visszajön, akkor ítéletre jön vissza és az már nem a kegyelemnek a helye lesz. A kegyelem ideje most van, ezért most kell a kegyelem királyi székéhez járulni, hogy bűneinket megbánva kegyelemben részesüljünk és rendezzük az életünket:

Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk   (Zsidó 4.16)

A szentség folyamatos megőrzése fontos, mert nem tudhatjuk, hogy melyik pillanatban jön vissza a vőlegény. Igaz, hogy a 2 Timótheus 2. fejezete beszél események meghatározott sorrendjéről, de az is igaz, hogy Jézus visszajövetelének idejét senki sem tudja – még maga Jézus sem – csak egyedül az Atya. Ezért Isten igéje folyamatos éberségre és vigyázásra hív fel bennünket.

Vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek Fia eljön.”  (Máté 25.13)

A 2 Péter 3. fejezete a következőkről beszél:

  • Nem titok, hogy az Úrnál egy nap olyan, mint ezer esztendő.
  • Nem késik el az Úr az ígérettel, mint sokan gondolják, hanem hosszan tűr érettünk, mert nem akarja, hogy sokan elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérjen.
  • Az Úr napja olyan hirtelen fog majd eljönni, „mint éjjeli tolvaj”.
  • Akik tehát sóvárogva várják Őt, azoknak szentül kell élniük, hogy szeplő és sömörgőzés nélkül, békességben találja őket az Úr a visszajövetelekor.

Mit jelent ez a figyelmeztetés számunkra?

Azt, hogy akik sóvárogva várjuk az Ő visszajövetelét folyamatosan szentségben, azaz bűn nélkül kell élnünk. Ez nem azt jelenti, hogy sosem követünk el bűnt (habár az ige szerint ez is lehetséges), hanem ha vétkezünk, azt mielőbb rendezzük az Úrral és másokkal. Így minden nap békességben hajthatjuk le a fejünket abban a tudatban, hogy jöhetsz Uram, mert megvizsgáltam magam és nem találtam bűnt az életemben: készen vagyok!

Jézus fontosnak tartja, hogy készen várjuk Őt, ezért a visszajövetelével kapcsolatban a következőre figyelmeztet minket:

„Legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek Fia.”  (Máté 24.44)

Tegyük fel magunknak a kérdést, akik sóvárogva várjuk vissza Őt: Van bűn az életünkben? Békességünk van abban, hogy ha most jönne vissza az Úr, akkor bizonyosan a mennybe jutnánk?

Jó lenne, ha minél többen készen lennének már most és folyamatosan, és nem valamikor a jövőben egyszer, amikor úgy gondolják, hogy már itt az Úr visszajövetelének az ideje. Sokan különböző jeleket figyelnek, amiknek meg kell történnie az Úr visszajövetele előtt és úgy gondolják lesz majd elég idejük felkészülni. Így a „balga szüzek” gondolkodtak, akik előtt bezárult az ajtó, amikor a vőlegény váratlanul visszajött, mert nem voltak készen.

Figyeljük meg a Máté 24.27-30 igeszakaszban, hogy mit válaszolt Jézus a tanítványainak, amikor azt kérdezték tőle, hogy mikor jön vissza és mi lesz a „jele” az Ő eljövetelének:

  • miképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is,
  • mindjárt ama napok nyomorúságai után … feltetszik az ember Fiának a jele az égen.

A jel, amiről Jézus beszél az nem az eljövetele előtt lesz, hogy arra készülni lehessen, hanem pontosan akkor, amikor „mint egy villámlás” hirtelen vissza fog jönni.

Jézus nagyon találóan használta a villámlás hasonlatát. Tudjuk azt, hogy melyik pillanatban fog villámlani? Nem. Amikor villámlik, akkor van még idő felkészülni rá? Nincs! Lehetetlen! Jézus erről beszél, és ezért mondja, hogy mindenkor készen várjuk Őt.

Imádkozzunk, hogy legyen időnk felkészülni az Úr visszajövetelére, folyamatosan legyünk készen megmaradva szentségben és úgy várjuk Őt.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: ítélet, gyülekezet, Keresztyénség, Szentség, Tanítások, utolsó idők
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.