Három erőteljes bátorítás Ézsaiás próféta könyvéből- Zac Poonen

Three Powerful Exhortations from Isaiah by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Légy kész inkább megáldani másokat, mint megítélni 

Az Ézsaiás 61.1-2-ben van egy prófétikus utalás Jézus Szent Szellemmel való felkenetésére, hogy kihirdesse a szabadulás evangéliumát másoknak. Ez a Szentírásnak az az igeszakasza, amiről Jézus az első igehirdetésekor beszélt a názáreti zsinagógában. Figyeljük meg, hogy Jézus megállt, amikor azt mondta, hogy „kihirdeti az Úr kedves esztendejét”. Nem azt mondta, hogy kihirdeti „Isten bosszúállásának a napját”, mivel az a nap még nem jött el (hasonlítsd össze a Lukács 4.19-el). Figyeljük meg azt is, hogy milyen kapcsolat van Isten jóindulata és az Ő ítélete között. A jóindulat egész éve áll szemben az ítélet egyetlen napjával. Ez egy 365:1-es arány a kegyelem javára. Isten azt próbálja itt bemutatni nekünk, hogy sokkal szívesebben mutatja be nekünk a kegyelmét, mint az ítéletét. A másokhoz való hozzáállásunknak is ilyennek kellene lenni. Készek vagyunk 365-ször inkább megáldani másokat és a javukat akarni, mint megítélni? Isten azért jött, hogy eltávolítson minden akadályt az életünkből, hogy azt az imádat szellemével helyettesítse. (3. vers). A 10. vers arról beszél, hogy Isten az igazságosság palástjával öltöztet fel és Krisztus menyasszonyává tesz minket. Micsoda áldott élet.

A saját erőd kicserélése isteni erőre 

Az Ézsaiás 40.29-31 azt tanítja, hogy a mindenható Isten, akit imádunk és szolgálunk, megerősít minket, amikor erőtlenek vagyunk. Amikor híjával vagyunk az erőnek, akkor erőt ad nekünk. Egészséget és erőt ad nekünk, hogy szolgáljuk Őt. Még a fiatalemberek is elfáradhatnak, az életerős fiatalemberek is kimerülhetnek a saját erejükre való támaszkodásban, hogy az Urat szolgálják. Akik azonban az Úrra várnak mindegy, hogy milyen korúak új erőt fognak kapni. Milyen csodálatos ígéret! Amikor a fiatalemberek kimerülnek, akkor azok az idős emberek, „akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” (31.vers)

Mindenkit arra szeretnék bátorítani, hogy tanuljon meg az Úrra várni egyszerűen rábízva minden szükségét. Új erőt fogtok nyerni, ahogyan ez a vers mondja. Egy másik fordítás így adja ezt vissza: “Akik az Úrra várnak kicserélik az erejüket.” Ez azt jelenti, hogy odaadjuk a saját emberi erőfeszítéseinket az Úrnak, és Ő természetfeletti erőt ad nekünk cserébe! Halleluja! Csodálatos kicserélni mindent az Úrral, amivel rendelkezünk. Jézus azt mondta az Atyának: “Mindenemet, amim van Atyám, azt neked adom és minden, amivel te rendelkezel, az az enyém” (János 17.10-11). Az Úr szolgálatában szükséged van az Úr erejére, hogy az meglátszódjon rajtad. Mindenkinek, aki az Úrnak szolgál, valóban az Úrra kell bíznia magát, hogy természetfeletti erőt kapjon felülről, a feltámadásnak az erejét – nem csak szellemit, hanem testit is. Ebben az esetben még idős korban is gyümölcsöt fogunk neki teremni (Zsoltár 92.15).

Engedd, hogy az Úr dicsősége megnyilvánuljon rajtad keresztül 

Az Ézsaiás 40.3 négy dolgot tanácsol nekünk. Először: a „völgyeknek fel kell emelkedniük” (4. vers). Az Újszövetségben nincs helye a csüggedésnek és a depressziónak. Sose mondjuk azt, hogy “semmire sem vagyok jó, haszontalan vagyok.” Isten a bátorítás istene. Az Úr felemelt minket a Krisztusban és méltókká tett minket. Nem kell, hogy többé szomorúságban – a völgyben – éljük az életünket. Királyi gyermekek vagyunk és Ő felemeli a fejünket. Másodszor: “a hegyeknek alá kell szállniuk” (4. vers). Minden bennünk lévő büszkeségnek meg kell szűnnie. Harmadszor: “a görbe ösvényeknek egyenesekké kell válniuk.” Sok gorombaság, nyerseség, durvaság van az életünkben. Ezeknek ki kell simulniuk – kedvessé és szelíddé kell válni. Negyedszer: a görbe ösvényeket ki kell egyenesíteni (Ezt a verset idézi a Lukács 3.5) Vannak görbe utak az életünkben, olyanok, mint a nem tiszta pénzügyek. Mindennek ki kell simulnia. Ez egy igazi megtérést eredményez: a völgyek felemelkednek, a hegyek leomlanak, a durva helyek simává válnak és a görbe utak egyenessé. Ekkor az Úr dicsősége nyilvánvalóvá fog válni a testünkben. Mások meg fogják látni rajtunk Jézus Krisztus dicsőségét.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: helyreállítás, Keresztyénség, Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.