Az evangélium, amit hirdetünk az valóban evangélium? – Keith Green

Is Our Gospel the Gospel? by Keith Green

PDF formátumban letölthető itt

Teljes szívemmel hiszem, hogy Jézus szégyellné a legtöbb „evangéliumi” üzenetet és igehirdetést, amiket hirdetnek ma, főként azért mert azok majdnem minden pontot tekintve hiányosak, összevetve azzal, amit Ő hirdetett. (Márk 8.38; Róma 1.16; 2 Tim. 1.8) Honnan vesszük a bátorságot, hogy megváltoztassuk az evangéliumot? Eltávolítjuk annak a legerőteljesebb részeit és a saját “művégtagjainkkal” pótoljuk azt. (Gal. 1.6-7)

Nem Jézus a tökéletes evangélista? Nem kellene megítélnünk az evangéliumunkat az Ő példája alapján? Az Ő üzenetében volt egyáltalán olyan, mint amit manapság hallunk? Az a célom, hogy próbáljuk meg röviden feltárni először az evangélium azon fő részeit, amiket „műtéti úton” eltávolítanak a legtöbb mai igehirdetésben…

Az evangéliumból eltávolított részek

Jézus vére

Tény, hogy a vér szótól mindenki megrémül. Tény az is, hogy Krisztus vére megrémítette a Sátánt, mert egyedül az képes megtisztítani a bűnös, beteg lelket. El tudjátok képzelni Pál igehirdetéseit és írásait, hogy olyan viharosak lehettek volna, ha olyan kényes gyomrú lett volna Jézus vére hatalmas erejének és csodálatosságának hirdetésekor, mint a mai generáció igehirdetői?A mai evangélium egy vér nélküli evangélium!

Ma az emberek félnek erre gondolni és az igehirdetők is félnek, hogy megcselekedjék azokat. Jézus egész koncepciója az ószövetségi áldozati bárányról elveszett. “Túl sok időt igényelne és gondolatot, hogy megmagyarázzuk” – fogod hallani, ahogyan néhányan ezt mondják. (Zsidó 5.11-14) “Le kell egyszerűsítenünk az evangéliumot, hogy tömegeket tudjunk elérni.” Milyen logika ez? Ha eltávolítod a vért az evangélium hirdetéséből, akkor eltávolítod az erőt, hogy hatalmat vegyél a gonosz felett az emberi lelkek érdekében!

Jézus keresztje

Pál a következőt mondta:

„Elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni közöttetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről.” (1 Kor. 2.2) Manapság ezt mondják: “Jézus Krisztus mit tehet érted!” Nem lehet nagyobb ellentétet elképzelni a mi modern, keresztmentes én-központú evangéliumunk és a Biblia krisztusközpontú evangéliuma között.

Ma, ha bárki az önmegtagadásról beszél, ami a tanítványság előfeltétele, később a következő megjegyzéseket hallod vissza: “ódivatú,” “durva,” “törvénykező.” Merem azt mondani, hogy Jézus nem találna nagyobb elfogadásra a mai igehirdetők között, mint a kora vallási vezetői között.

A.W. Tozer a következőket mondta a keresztről…

“A kereszt a legforradalmibb dolog, amivel az emberek valaha is találkoztak. A római időkben a kereszt arról volt ismert, hogy nem volt lehetőség a megalkuvásra, sosem tettek engedményeket. Megölték minden ellenfelüket és végleg elhallgattatták őket. Nem voltak kíméletesek Krisztushoz sem, Őt is ugyanúgy megölték, mint a többieket. Jézus élt, amikor a keresztre szegezték és tényleg halott volt, amikor levették onnan. Ez volt az első kereszt a keresztyénség történetében.”

“Mindezek tökéletes ismeretében Krisztus ezt mondta: ‘Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és úgy kövessen engem.’ A kereszt tehát nem csupán Krisztus életének a végét okozta, hanem minden igaz követője esetében az óemberi élet végét is jelenti… erről szól és semmivel sem kevesebbről az igazi keresztyénség. Valamit kezdenünk kell a kereszttel és csak két lehetőségünk van: elfutunk vagy meghalunk azon!”

A pokollal való ijesztgetés és a bűnösök bűnössége

Gyakran halljuk, hogy az emberek ezt mondják: “Belefáradtam a tüzes és kénköves pokolról szóló prédikációkba!” “Jól van,” de akkor azt kérdezem “mikor hallottál utoljára bármit is arról?” Az igazság az, hogy nagyon kevesen prédikálnak bármit is a pokolról, mert az nem népszerű. Nem kell megijeszteni a szegény bűnösöket, nem, azt ne tegyük. Ők csupán szerencsétlen, félrevezetett lelkek – nem igaz? Nem! A Biblia világosan megmondja, hogy ők lázadók, akik megrabolták és nem tisztelték az élő Istent, végtelenül megbántva Őt. Nincs joguk, hogy bármi más megvilágításban lássák magukat.

Mi azonban eldöntöttük, hogy ügyesen besegítünk Istennek, mert Ő nem ismeri a mi generációnkat olyan jól, mint mi. Azok a dolgok, amiket Jézus a prédikációjában hangsúlyozott, az rendben van a zsidókat illetően, de a mi generációnk esetében szükség van egy udvariasabb stílusra és szeretetteljesebb hangnemre. “Beszélj nekik a mennyről!” Beszélünk a mennyről, ami az „újjászületett emberek jutalma”, de teljesen elhagyjuk a „kétélű kard” másik oldalát.” (Zsidó 4.12) Milyen jogon hagyjuk ki ezeket abból az evangéliumból, amit Jézus az igehirdetésében sok helyen nyilvánvalóvá tett?

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: www.lastdaysministries.org

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: evangélium, evangelizálás, evangelizálás, hamis evangélium, Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.