Kerítés a szőlőskert körül – Diriczi Tibor

Egy nagy félreértés és Isten nem ismerése sok bajt okoz a keresztények életében, mely egy korszellem eredménye. Ez figyelmen kívül hagyja azt, hogy Istennek Igéje éppen olyan, mint az élet bármely területén levő törvény, mint például a fizika törvénye.

A kegyelem modern értelmezése úgy próbálja beállítani Isten kegyelmét, mint ha az ember folyamatosan átléphetné Isten törvényét, Isten pedig kegyelemmel fordul hozzá és megbocsátja azt neki.

Amikor Jézus a keskeny útról és a széles útról szól, akkor mindkét esetben azt mutatja be, hogy hova vezetnek ezek az utak. Nem arról szól a kegyelem, hogy annak ellenére, hogy valaki széles úton jár, az is kegyelemből az örök életre jut, hanem arról, hogy Jézus Krisztuson keresztül van lehetőség a keskeny úton járva bejutni az életre.

Amikor a gyülekezet tisztaságáról és az azt szolgáló kerítésről, az élő Igéről szól az Úr Jézus, akkor itt is törvényszerűségről szól.

Sok gyülekezet a humanizmus álarca mögött lerontotta a kerítést a szeretet jegyében, szemet huny a bűnnek, és bűnben élőkkel éppen úgy úrvacsorázik, mint a Jézus vérében megigazult hívőkkel. Egyszerűen nem veszi figyelembe, hogy ennek törvényszerű következménye a bűn elszaporodása a gyülekezetben, ebből kifolyólag az egész gyülekezet szellemi pusztulása.

Ezt a törvényszerűséget nagyon jól kifejezi az a mondás, melyet Pál apostol is alkalmazott, miszerint mindenki azt aratja, amit vetett. Ha egy gyülekezet nem veszi komolyan Isten Igéjét, és kiválogatja az abból számára kedvező és neki tetsző részeket, azokat pedig, amik neki nem tetszenek, figyelmen kívül hagyja, akkor annak elkerülhetetlen következménye lesz a romlás.

Amelyik gyülekezetben

  • nem törődnek az úrvacsora tisztaságával, tehát a bűnnel és tévtanításokkal szemben nem foglalnak határozottan állást és nem zárják ki azokat, akik nem hajlandók megtérni,
  • a Biblia szellemiségétől idegen, egyszemélyes vezetést vagy a demokráciát alkalmazzák,
  • a humanizmus jegyében figyelmen kívül hagyják az isteni rendet a férfiak és nők szerepkörében, mely a láthatatlan világ kiábrázolása Isten gyülekezetében,

ott nem lehet más következmény, mint áldatlan állapot.

A humanizmus az egyik legnagyobb hazugság, ami a kereszténységre hatással van. A bűnösök kizárása és a nők bibliai értelemben vett alárendeltsége nem humánus, ezért nem is gyakorolják. Ez az Isten elleni lázadás a kereszténységben, amikor az ember jobban véli tudni, mi a jó és mi a rossz, mint maga az Isten, Aki a láthatatlan világot is teremtette. Ez teljesen figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az isteni törvény éppen az emberért van, és nem azért, mert Istennek teszik az embert nyomorgatni.

Ha egy ember úgy indul el egy hosszú útra autóval, hogy eldönti, hogy a közlekedési szabályokat figyelmen kívül hagyja, mert ésszerűtlen dolog a sebességkorlátozás, a piros jelzőlámpánál megállni, a veszélyes kanyarban lelassítani, akkor csupán annyi esélye van szerencsésen megérkezni, mint az isteni törvényeket figyelmen kívül hagyó gyülekezetnek célba érni – még akkor is, ha a rendőrség nagyon kegyelmes lesz hozzá, és mindent megbocsát neki.

-§-

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezet, Keresztyénség, Szentség, Szeretet, Tanítások, vezetés
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.