Mi az igazi ébredés – Don Hopkins

What is True Revival? by Don Harkins

PDF formátumban letölthető itt

Mi az ébredés? Valószínűleg mindannyian régóta imádkozunk ébredésért. Állandóan azt halljuk az igehirdetőktől, sőt még néha politikusoktól is, hogy Amerikának szüksége van egy ébredésre.  Nézzük meg a Webster szótárt, hogy mit ír az ébredésről? „Helyreállítás, hitbeli megújulás, az összejövetelek megelevenedése, megfrissülés.”

Mi az igazi ébredés?  Érdeke Istennek az ébredés? Túl messzire jutott Amerika a lejtőn ahhoz, hogy megélhessen még egy ébredést? Hála Istennek sok harmadik világbeli országban elsöprő erejű ébredés van, de mennyire vágyunk ébredésre Amerikában? Tartsuk szem előtt, hogy mit mondott egy korai ébredési mozgalom vezetője az ébredésről: “nem több és nem kevesebb, mint, hogy Isten lakóhelyet talál magának a földön, nem több és nem kevesebb, mint Jézus Krisztus tartós jelenléte.”

Hadd idézzük Owen Murphy korai ébredési vezető válaszát arra a kérdésre, hogy mi az igazi ébredés. ‘Az igazi ébredés’ az, amikor az emberek félnek az utcán megszólalni és káromló szavakat mondani félve Isten ítéletétől, hogy meghalnak. Amikor a bűnösök Isten jelenlététől remegnek a félelemtől az utcán és kegyelemért kiáltanak; amikor speciális összejövetelek és óriási hirdetések nélkül a Szent Szellem természetfeletti erővel végigsöpör a városokon és a községeken, és az embereket szörnyű bűntudat ragadja meg. Amikor minden üzlet evangélizációs hely lesz, minden szív egy oltár, minden otthon egy szent hely és az emberek alázatosságban járnak Isten előtt – ez az ébredés.”

“Ma az ébredés szó jórészt elveszítette eredeti jelentését.  A mi generációnk nem volt tanúja Isten hatalmas mozdulásának egy országos szellemi ébredést megélve, mint amilyet az elmúlt generációk átéltek. Nincs semmi fogalmunk az ilyen hatalmas „meglátogatásról.” „A mennyből küldött ébredés nem egy vallásos szórakoztatás, ahol azért jön össze a sokaság, hogy híres igehirdetőket vagy zenei programokat hallgasson meg: nem is egy óriási reklámozás eredménye. Az Isten által küldött ébredésben nem költenek pénzt reklámokra, hogy eljöjjenek az emberek, mert az ébredés jelen van. Az ébredés „Isten megtapasztalása”, ami megragadja az egész közösséget és az utcán lévő embereket. A kocsma olyan hellyé válik, ahol az emberek megtalálják Krisztust. Óriási különbség van a modern evangélizációs kampányok és az igazi ébredés között. Az előző évszázadok esetleg egy Krisztus ismeretet eredményeztek és a gyülekezetek megtapasztalták az áldás időszakát, de a közösség nagy részére igen kis hatással voltak.  Az igazi ébredésben Isten szelleme olyan, mint a tisztítótűz, ami végigsöpör a közösségen. Meggyőzi és megragadja az embereket mindenhol; az ördög erősségei megrendülnek és sokan bezárják az ajtójukat, miközben sokaság tér meg Krisztushoz.”

Ez az igazi ébredés, amihez a gyülekezetnek először követnie kell a 2 Krónika 7.14 utasítását.  Nem zavar minket, hogy néhány vezető úgy becsüli, hogy a gyülekezeti tagoknak valójában csak a 25-30%-a fog elragadtatni és nem nyugtalanító azt látni, hogy az újságok arról számolnak be, hogy mennyire beteg a társadalom? A válás, a házasságtörés, a homoszexualitás, a megbocsátatlanság, a viszály, a féltékenység, a civakodás és a pártoskodás nagyobb mértékben vannak jelen a gyülekezetben, mint a gyülekezeten kívül. A gyülekezetnek szüksége van ébredésre.  Hogyan fog eljönni az ébredés?  A 2 Krónika 7.14 nagyon világosan elmondja, hogy hogyan tapasztalhatjuk meg az ébredést. Mindannyian jól ismerjük ezeket a szavakat. Ebben a versben négy feltétel van, amit be kell tölteni ahhoz, hogy az ébredés valósággá váljon ma a világban. “Az én népemnek” meg kell aláznia magát, imádkoznia kell, el kell fordulni a bűnös útjától és “keresni az Én arcomat.” Négy feltételnek kell megfelelni, hogy eljöjjön az ébredés. A büszkeség bűnével, igazságtalanságokkal és az ima hiányával és minden testiességgel a gyülekezetben el kell bánni, mielőtt megtapasztalnánk az ébredést. A kézenfekvő kérdés azonban a „ha.” Készek vagyunk imában megfizetni az árat az ébredésért vagy örömmel végezzük a megszokott munkánkat az üzleti életben és csak alkalmanként frissülünk fel, miközben a családjaink, a közösségek, a gyülekezetek és a nemzet tovább csúsznak lefelé az anarchiába, a hitehagyásba és a közömbösségbe?  Ez érvényes rád és rám is. Isten fogja véghezvinni ezt, ha megfelelünk a feltételeknek, ahogyan azt az igéjében hangsúlyozza.

Ha” a népem: (1) megalázza magát, (2) imádkozik, (3) elfordul a bűnös útjaitól és (4) keresi az én arcomat.

Andrew Bonar egyértelművé teszi, hogy „az ébredés Isten népével kezdődik. A Szent Szellem újra megérinti a szíveket és újra felhevíti, könyörületessé és buzgóvá teszi azokat, új világosságot és új életet ad és akkor Ő eljön hozzánk. Legelőször a száraz csontok völgyébe megy. Ó, milyen nagy felelősséget helyez ez Isten gyülekezetére!  Ha elszomorítod Őt, akkor elmegy tőled vagy megakadályozod a meglátogatását, miközben a szegény haldokló világ fájdalmasan szenved! Szükségünk van ébredésre, hogy Isten még egyszer megérintse ezt a nemzetet és a világot Krisztus számára. Szükségünk van egy olyan ébredésre, ami megérinti a társadalmunk minden részét.

Ha ébredést akarunk, akkor kétségbeesetten kiáltsunk Istenhez. Ez egy olyan állapot, amiről tudjuk, hogy nem vagyunk képesek túlélni az Ő érintése és jelenléte nélkül. Anna teljesen reménytelen volt és így voltak Ezsdrás, Nehémiás és más ószövetségi próféták is. A walesi Evan Roberts sóvárogva vágyott az ébredésre: 11 éven keresztül imádkozott az ébredésért. Nagyon alázatos fiatalember volt, a húszas éveiben. Tanúja volt az 1904-es walesi ébredésnek, ami végigsöpört a világon. Leszel egy azok közül, aki megcselekszi ezt? Kétségbeesett imádkozás és az ébredés utáni erős vágy eredménye a nyögés, a vajúdó fájdalom, a szenvedés, a gyötrődés, ami az imakamrából származik. Kétségbeesett imádságok.

A Szentírás szerint az ébredés előtt meg kell történnie a bűnbánatnak és a múlttól való elfordulásnak. Bűnbánat vagy ítélet. A gyülekezeteknek minden bűnükből – büszkeség, irigység, féltékenység és megbocsátatlanság meg kell térni, ha ébredést akarnak. A bűnbánat egy Isten szerinti megszomorodás és elfordulás a múlttól.  Ezsdrás és Nehémiás bűnbocsánatért esedeztek népük bűnei miatt. Nem csak a saját bűneink és mulasztásaink, hanem a gyülekezetünk, a családjaink, a közösségek és a nemzet bűneit is meg kell bánni. Imádkozni bűnbánatért.

Csak ekkor fog igazi ébredés jönni.

-§-

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Örömhír, örömhír, evangelizálás, Keresztyénség, Megtérés, újjászületés, Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.