A prófétálásról és a próféciák megítéléséről – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt  – MP3 formátumban itt

Joel ígérete szerint minden újjászületett hívő kaphat próféciát, ha az Úr úgy akarja, de az Ef. 4.11 szerint nem mindenki prófétaHa valaki egy próféciát kap, attól ő még nem próféta.  A próféta szolgálata az egy külön elhívás Istentől, akiről Isten a sorozatos prófétálásokon keresztül tesz bizonyságot és hitelesíti egy ember szolgálatát, mint próféta.

Isten hatalmas és Bálám szamarához is szólhat, de alapvetően nem ez a minta. Izrael népéhez is többnyire prófétaként ismert és „az emberek előtt is hitelesített” prófétákon keresztül szólt Isten (Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel stb.)

Különbség van a prófétálás módja és célja között az Ó-és az Újszövetség idején:

  • az Ószövetségben Isten a prófétákon keresztül szólt és többnyire ítéleteket közölt Izrael népe és a királyok (pl. a bálványimádó Akháb) felé, megtérésre szólítva fel őket,
  • az Újszövetségben a prófétálás alapvető célja a gyülekezet építése.

A prófétálásnak az 1 Kor. 14 szerint vannak igei szabályai a gyülekezeten belül, amiket be kell tartani:

  • 2-3-an prófétáljanak, a többiek pedig ítéljék meg (gyülekezeten belül!)
  • csak adott témában több elhangzott próféciát ismerve és többek által megvizsgált és helyesnek tartott próféciát szabad elfogadni igaznak.

A prófétai szolgálatban fejlődni kell és a fejlődés csak gyakorlaton keresztül történhet:

  • első fokozat: a személyek felé való prófétálás,
  • második fokozat: a csoportok felé,
  • harmadik fokozat: a gyülekezet felé,
  • legmagasabb fokozat: a nemzetek felé.

Vannak szellemi törvények, amiket látunk Isten igéjében. A prófécia nem egy végrehajtandó utasítás, aminek feltétel- és megvizsgálás nélkül engedelmeskedni kell. A próféciák nem irányíthatják az életünket, hanem tanácsolnak. A prófécia az üzenetét tekintve mindig önvizsgálatra késztet, épít és megerősít, de sosem zavar össze, vagy félemlít meg.

„Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal” (1 Kor. 14.3)

„A prófétálás (alapvetően) nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek szól” (1 Kor. 14.22)

Isten csak azt bízza sokra, aki először hűségesnek bizonyul a kevesen. Isten a prófétákat nem a legmagasabb fokozattal és a legnagyobb kockázattal járó próféciákkal kezdi gyakorlatoztatni.

Ígérete szerint Isten nem terhel erőn felül senkit, ezért mindig csak olyan súlyú próféciákat terhel emberekre, amiket azok el is tudnak hordozni.

Különösen fontos a próféta személye és nem csak az üzenet. Az üzenetet a próféta személye hitelesíti. Csak jó fa teremhet jó gyümölcsöt. A prófétának hiteles, szent életet élő embernek kell lenni, aki mellett az Úr már többször bizonyságot tett hasonló dolgokban (a próféciái igaznak bizonyultak).

Az Újszövetségben az ige a legnagyobb veszélynek a sok hamis próféta jelenlétét tartja, akik elhitetik az embereket, ezért minden esetben és szigorúan megvizsgálva meg kell ítélni őket.

A prófétáknak van terhe, hogy átadjanak egy üzenetet, és akkor könnyebbülnek meg, ha engedelmeskedtek Istennek. Azonban sosem kényszeríti egy üzenet átadására: szabadságuk van nem engedelmeskedni.

Az Újszövetség idején olyan pusztítással fenyegetni és megfélemlíteni embereket, amik még sosem történtek meg a nemzetek történetében, nagyon veszélyes!!!

Ha a bűn teljességre jut egy nép életében és pusztulásra ítélte azt Isten, mint pl. Sodomát, az igaz Lótot akkor is kimentette Isten. Aki az igazságban jár és szent életet él, annak nem kell félni semmitől, mert minden helyzetből ki fogja őt menteni az Úr.

A kollektív bűnösség egy emberi találmány, Isten nem ismer ilyet!

Világi kormányok esetében alapvetően nem ujjászületett emberekből tevődik össze a vezetés, ezért az ország alkotmánya sosem a Biblia igazságára épül és többnyire sok dologban eltér attól. Ezért azok felelnek, akik azt összeállították és azok követnek el bűnt, akik később annak teljes mértékben alávetik magukat.

Magyarország alaptörvénye sokkal jobb, mint a korábbi volt és sokkal jobb sok más kormányéhoz viszonyítva is (a hibáival együtt), mert sok keresztyén alapértéket képvisel: házasság, család, nemzet stb. és ezt képviselik a kormány tagjai is folyamatosan. Az Országházban senki sem hajlong a korona előtt leborulva Istenként imádva azt, mert ez a bálványimádás.

Minden kormány alaptörvénye törvényesíti az abortuszt, a válást, az „újraházasodást” (az ige szerint ez házasságtörés), sőt egyes országokban törvénybe foglalták az azonos neműek házasságát is, hogy csak néhányat említsünk. Ezek a polgári törvények ellentétesek a Biblia igazságával, sőt némelyek üdvösséget érintők is.

Isten a hívőket a Biblia igazsága szerint ítéli meg, de a világi kormányoktól nem lehet elvárni, hogy mindenben feleljenek meg az igei elvárásoknak, mert ők nem egy gyülekezet.

A korona imádása bálványimádás, ha azt tényleg imádja valaki, de a korona léte és alaptörvénybe iktatása miatt 1000 év alatt sem pusztult el az ország.

Nekünk a belül lévők (a gyülekezet) felett kell ítéletet tenni és a világot (a kormányokat) majd az Úr fogja megítélni.

Az internet nagyon alkalmas arra, hogy sok mindent terjesszünk rajta: sok igazat és sokkal több hamisat. Ezért legyünk nagyon óvatosak. Mindent vizsgáljuk meg – az ige erre szólít fel bennünket.

Ha nem akarunk a hamis próféták által megtévesztett áldozatok lenni az utolsó időben, akkor meg kell tanulni a próféták és a próféciák megítélését. Itt található néhány fontos tanítás ebben a témában, ami segít a megítélésben:

https://keskenyut.wordpress.com/2013/02/08/a-profeta-szolgalata-abonyi-sandor/

https://keskenyut.wordpress.com/2012/06/11/a-profeta-szolgalata-ron-mckenzie/

https://keskenyut.wordpress.com/2015/12/09/profetalni-a-nemzet-fele-ron-mckenzie/

A gyülekezet a világ lelkiismerete, világosság a világ felé. A gyülekezetek és a világ állapotát látva először is a gyülekezeteknek van szüksége megtérésre, mert a gyülekezetek ma többnyire a „nagy paráznához” tartoznak, ugyanis a széles úton járnak.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlap címének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, Keresztyénség, próféciák, Tanítások
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.