Drágakövekről, aranyporról és vérző szobrokról … – Bryan Hupperts

Of Jewels, Gold Dust and Bleeding Statues … by Bryan Hupperts 

PDF formátumban letölthető itt

Az egész világon különböző szellemi furcsaságok történnek. A legújabb hóbort az aranyporral együtt a mennyből hulló drágakövek. Valóban megtörténnek ilyen dolgok? Hiszem, hogy igen. Olyan valami ez, amit Isten megcselekedhet? Igen …

Nem tette-e meg Isten, hogy élelemmel látta el Izrael népét? Megsokasította egy özvegyasszony olaját és ne felejtsük el, hogy Jézus is megszaporította az ételt a sokaságnak. Isten csodatévő!

Hiszek a csodákban, de elutasítom ezeket a jelenkori szellemi hóbortokat. Sok csoda történik: vérző szobrok, síró bálványok, furcsa festmények a falakon, stb. Bibliát ismerő hívő vagyok és tudom, hogy ezek démonikus dolgok: csak dobd be a drágakövet és az aranyport a megvizsgálást pedig dobd ki az ablakon!

Hiszem, hogy ezek a mostani “csodák” valójában egy másik istentől, a Mammontól származnak. Miért? Mert ezek a Mammon és nem Jézus tulajdonságait tükrözik vissza.

Éveken keresztül voltak egészségi problémáim és láttam, hogy Isten tesz időnként csodákat, ami minden esetben egy gyakorlati szükségre adott válasz volt. Még akkor is, amikor Jézus a vízen járt, Ő ment valahová. Jézus nem egy bűvészmutatványt vagy trükköt mutatott be egy tömegnek, hanem valódi szükséget töltött be.

Évekkel ezelőtt belekeveredtem a torontói áldásba és gyorsan megtapasztaltam annak a rossz gyümölcseit és a mozgalom hibáit. Megbántam és otthagytam őket. A korábbi pásztorunk megkért sokakat, hogy menjenek el a gyülekezetből, mert összeesküdtek ellene. A helyettes pásztorunkat nyilvánosan megszégyenítette. Szellemi zűrzavar lett úrrá a gyülekezeten, ami folytatódott és káros következménye van a mai napig. Ez áldás volt?

Ez a gyülekezet most csak árnyéka korábbi önmagának. Sok pásztor később azt mondta, hogy ez egy “vegyes áldás” volt, de később már “vegyes átoknak” hívták. Szerettük volna, hogy igaz legyen és ezért szemet hunytunk afelett, hogy furcsa, démonikus dolgok történtek.

Jézus a Máté 24-ben figyelmeztetett a végidők első jelére, egy nehezen felismerhető megtévesztésre, ami „ha lehetséges elhiteti a választottakat is.” Emlékszem minden drágakővadász szentre, akit a gonosz a világosság angyalának tudott feltüntetni és csodákat is tudott tenni.

A Szentírásban van szó olyan csodatevőkről, akik nyitottak voltak az okkult dolgokra. A Biblia nem tagadja, hogy vannak csodák, de erősen megvizsgálja azoknak az erőknek a forrását. Mózesnek dolga volt hamis csodatevőkkel, az apostoloknak szintén és most nekünk is. Az endori jósnő is megidézte egy halott próféta szellemét.

Figyelmeztetés:

A drágakövek és az aranypor az Isten csodatevése iránti kétségbeesett igény beteges hitének a tünetei. Az elkövetkező napokban a hívők látni fognak “halottat” megjelenni dicsőítő szolgálat közben és óriási csodákról fognak hallani. A probléma azonban az, hogy a szellemidézés ma is bűn. Azt tanítják, hogy ez teljesen rendjén lévő dolog, mert pontosan úgy, ahogyan Jézus is feltámasztotta a halottat, ezek az új csodatévő “szellemi” szolgálók is feltámasztanak embereket, bizonyságul a hívőknek. Nagy megtévesztések lesznek, sok prófétai konferencia erről fog szólni, továbbá sok könyvet és videót adnak el.

Az a bálványimádás és kufárszellem, ami katasztrófába sodorta a katolikus egyházat most a protestáns gyülekezeteken fut végig. Miért? Mert Babilon cselekedete Babilon természetéből fakad … Csupán azért, mert valami szelleminek tűnik, nem teszi azt Istentől valóvá. Ebben az esetben pont az ellenkezőjéről van szó.

-§-

(c) 2007 SheepTrax Media Bryan Hupperts www.sheeptrax.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: gyülekezetépítés, Keresztyénség, szolgálati ajándékok, Tanítások, utolsó idők, vezetés
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.