Egy megalkuvásmentes ember – Zac Poonen

One Uncompromising Man by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Dániel könyvében egy visszatérés kezdetét láthatjuk Babilonból Jeruzsálembe – szimbolizálva a romlott, megalkuvó keresztyénségből Isten újszövetségi gyülekezetébe.  Ez a visszatérés egy becsületes, megalkuvásmentes emberrel kezdődött, akit Isten tervei foglalkoztattak és böjtölt, imádkozott azok megvalósulásáért. Dániel egyáltalán nem volt tisztában azzal, amikor hűséges fiatalemberként elindult, hogy milyen óriási szolgálata lesz. Valóban hűséges maradt Istenhez kis és nagy dolgokban, és Isten egy csodálatos szolgálatot készített rajta keresztül. Valószínűleg 17 éves lehetett, amikor a könyv elkezdődött és kb. 90 éves a könyv befejezésének idején. Az egész 70 évét fogságban élte le és mindenben hűséges volt. Isten ezért tudta őt használni ennek a Babilonból Jeruzsálembe való elmozdulás elkezdésében.

Isten igazi gyülekezetének felépítése bármely helyen egy olyan emberrel kezdődik, akinek van egy imaterhe és hordozza azt a terhet Isten előtt gyakran ezt mondva: “Uram, én akarok egy igazi gyülekezetet számodra ezen a helyen és kész vagyok megfizetni annak az árát.” Késznek kell lenned hordozni ezt a terhet Isten előtt folyamatosan imában. Lehet, hogy hosszú időn keresztül kell hordozni azt. Én kb. 10 éven keresztül hordoztam azt, mielőtt megláttam egy újszövetségi gyülekezet születését. Isten megpróbálja a hűségedet. Pontosan úgy, ahogyan egy anya hordozza a kisbabát a méhében, nekünk is hordoznunk kell ezt a terhet a szívünkben. Így hordozta Dávid is ezt a terhet a szívében. Ez azt eredményezi, hogy a későbbi években mások is elkezdenek osztozni az ő terhében – Aggeus, Zorobábel, Jósua, Zakariás, Ezsdrás, Nehémiás és mások. Isten maga fog adni másokat számodra, akik osztoznak a terhedben és velük együtt képes leszel felépíteni Isten újszövetségi gyülekezetét. Dániel túlságosan idős volt ahhoz, hogy 90 éves korában visszamenjen a templomot felépíteni Jeruzsálembe. Ő azonban ott állt a színfalak mögött, imádkozott és beindította azt. Dániel pogány földön élt és ezért külön példakép számunkra, hogy hogyan tudunk megállni Isten előtt egy nem keresztyén környezetben a keresztyén alapelveinkben való megalkuvás nélkül. Csak három tiszta szívű embert tudott maga köré gyűjteni: Anániást, Misáelt és Azariást (akiket jobban ismerünk a babiloni nevük alapján – Sidrák, Misák és Abednégó). Azok a fiatalemberek Isten erőteljes bizonyságtevői voltak Babilon kellős közepén, a világbirodalom fővárosában – egy kis gyülekezet, ami négy emberből állt.  Az a négy ember egyetlen ok miatt volt nagyobb hatással arra az országra, mint a sok ezer többi zsidó, akik Babilonban éltek, mert a többiek megalkuvók voltak, ők négyen pedig nem.

Ne gondold, hogy befolyással lehetsz egy falura vagy egy térségre a keresztyének nagy száma miatt. Négy ember, akik Isten előtt álltak hatással voltak a világ legerősebb országára és annak uralkodóira. Ebből a következő üzenet következik: “Nem a sokaság, nem is az emberi hatalom, hanem Isten szelleme végzi el Isten munkáját.” Isten keresi azokat az embereket, akik becsületesek és sosem fognak megalkudni.

Egy fontos kifejezést olvashatunk a Dániel 1.8-ban: „Dániel eldöntötte, hogy nem fertőzteti meg magát.” Azt követően, hogy Dániel eldöntötte, hogy nem fertőzteti meg magát, az első próba étel formájában érkezett el számára. Az első dolog, ami próbára tette Ádámot és Évát az étel volt. Az első dolog, ami Jézust is próbára tette a pusztában az szintén az étel volt. Hogyan viszonyulsz az ízletes ételhez, ha az az isteni alapelvekben való megalkuvást igényli? Ézsau az étel miatt veszítette el az elsőszülöttségi jogát. Izsák elveszítette a szellemi látását az ízletes étel szeretete miatt, amit Ézsau hozhatott neki. Dániel hozzáállása azonban a következő volt: “”Isten azt mondta az Ő igéjében, hogy az ilyen ételt nem szabad megenni és ezért nem fogom megenni azt.” Dániel fiatalemberként tanulmányozta a Szentírást és tudta, hogy Mózes törvénye megtiltotta bizonyos ételek fogyasztását és a Példabeszédek könyve megtiltotta alkohol tartalmú ital fogyasztását. Dániel eldöntötte, hogy Istennek engedelmeskedik, még ha következménye is lehet annak reá nézve.

Kezdetben neki egyedül kellett megállnia, miközben az összes zsidó megalkuvó volt. Amikor azonban Anániás, Misáel és Azariás láttak egy fiatalembert bizonyságot tenni Istenről, ők is bátorságot kaptak és csatlakoztak hozzá (Dániel 1.11). Ha Dániel nem tett volna bizonyságot az Úrról, sosem hallhattunk volna Anániásról, Misáelről és Azariásról.

Hiszem, hogy sok olyan ember van, mint Anániás, Misáel és Azariás, akik szeretnének Isten bizonyságtevői lenni, igazi bizonyságtevői az Úrnak a lakóhelyükön, de nincs bátorságuk egyedül megtenni. Ezért keresniük kell egy Dánielt, hogy legyen a vezetőjük. Amikor egy Dániel érkezik a falujukba vagy a városukba, akkor ezek a keresztyének jönni fognak és csatlakozni fognak hozzá. Ha azonban sosem érkezik meg a településükre Dániel, akkor ezek az emberek élik az életüket és meghalnak anélkül, hogy bizonyságot tennének az Úrról.

Ezért van óriási szükség a Dánielekre ma. Isten keresi a Dánieleket, akik el fogják határozni a szívükben, hogy sosem szennyezik be magukat. Amikor ezek az emberek szót emelnek az Úrért, automatikusan magukhoz fogják vonzani az Anániásokat, a Misáeleket és Azáriásokat. Láttam ezt megtörténni sok helyen. Isten először a Dánieleket keresi. Ha nem talál Dánielt, akkor semmi sem fog történni. Isten olyan embereket keres, akik nem keresik a maguk hasznát, akiket semmiféle önérdek nem vezet, és akik készek elveszíteni az életüket is Őérte, ha szükséges. Dániel csak 17 éves volt. Isten ma is kiválaszthat 17 éves fiatalokat és felkenve prófétává teheti őket, hogy legyenek az Úr szószólói. A másik három ember idősebb is lehet, mint Dániel, de engedelmeskednek neki, mert meglátják benne az Isten által felkent vezetőt. Ilyen bátor és becsületes tanítványokra van szükségünk ma. Dániel maga ilyen volt és megtanította Sidrákot, Misákot és Abednégót is, hogy ők is olyanok legyenek. Többet ért 4 ilyen ember Babilonban, mint 400 megalkuvó, akik azt ették, amit a király adott nekik, meghajolva a bálványai előtt és közben azt állították, hogy hisznek a Jehovában. A szomorú helyzet ma az, hogy a keresztyének sokasága ilyen megalkuvó. Isten Dánieleket, Sidrákokat, Misákokat és Abednégókat keres, akik megalkuvás nélkül kiállnak az Úr igazsága mellett ezekben a megalkuvásokkal terhelt napokban.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com 

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Keresztyénség, Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.