A langyos gyülekezet evangelizálása – Vance Havner

Evangelizing a Lukewarm Church by Vance Havner

Kudarcot vallottunk a Krisztusban való hit, a Krisztussal való közösség, a Krisztushoz való hűség és a Krisztusban való gyümölcsöző élet újszövetségi normáját tekintve. Sok idő, pénz és energia arra megy el, hogy a langyos gyülekezetek megpróbálnak azon munkálkodni, hogy evangelizáljanak. A gyülekezet akkor tölti be az elhívását, ha az ott lévő emberek megtérnek, megvallják bűneiket, megtisztulnak, és ha fel lesznek hatalmazva erővel, akkor annak az evangelizálás lesz a természetes következménye. Meg akarunk próbálni eredményt elérni az ahhoz szükséges feltételek nélkül? Gyümölcsöt teremni fa nélkül? Az újszövetségi levelek írói nem azzal ingerelték állandóan a keresztyéneket, hogy evangelizáljanak, hanem inkább egészséges gyülekezetek és keresztyének felépítésén munkálkodtak. Az egészséges keresztyének normális szintje az, hogy az életük és a beszédük területén egyaránt győztesek.

Minek kell előbb megtörténnie? A gyülekezet felébredésének vagy az evangelizációnak? Ez nem tyúk-tojás kérdése!  A Szentírás, a józan ész és a tapasztalat is arra tanít minket, hogy Isten a saját népével kezdi. Dávidnak meg kellett tapasztalnia a megtérés és a helyreállás örömét mielőtt Isten útjainak a megsértéséről taníthatott, hogy megláthassa a bűnösök megtérését. Péternek is meg kellett térnie mielőtt erősíthette a testvéreket és táplálhatta a nyájat. Ébredésekre azonban nincs feltétlenül szükség. Isten akarata ugyanis az, hogy folyamatosan növekedjünk a kegyelemben. A tavaszt gyakran használják az ébredés ábrázolására, a keresztyének növekedésének azonban folyamatosnak kellene lenni és nem szezonálisnak. Az időnkénti visszacsúszás és újbóli megtérés nem egy normális keresztyén gyakorlat és nem kellene annak tekinteni. Ha azt tapasztaljuk, hogy naponta növekedünk a keresztyén megtapasztalásban, akkor nincs szükség ébredésre, mivel egy égő tűznek nincs szüksége arra, hogy újból meggyújtsák. A mi állapotunk azonban a normális alatt van, ezért először szükség van egy ébredésre, hogy elérjük ismét a normális szintet, hogy így el tudjuk érni a várt eredményt. Nem tételezik fel, hogy az ébredés tartós is lehet, ezért állandóan ébredési hullámokban próbálnak élni, ami a keresztyének és a gyülekezetek életét abnormálissá teszi. Néhány ébredést túlkapások követtek, mert néhány drága testvér megpróbált folyamatosan a lehető legmagasabb szinten élni.

Mindezekkel együtt, az első számú napirendi pont a gyülekezetben most a megtérés, a hit megvallása, amit a bűnök elhagyása, a megbékélés, a helyreállás, az elválasztottság a világtól, a Krisztus hatalmának való engedelmeskedés és betöltekezés Szellemmel kell, hogy kövessenek. Finney a következőt mondta: „Az ébredés egy új kezdete az Istennek való engedelmességnek.” Az ébredés, nem egy jó hangulatú buli. Természetesen hat az érzésekre, mert az egész emberre hatással van. Elsősorban azonban nem egy önfeledt boldogsággal kezdődik, hanem egy összetörettetéssel és egy bűnbánó szívvel.

-§-

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: evangelizálás, helyreállítás, Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.