Egy vezető, akit mások követhetnek – Zac Poonen

A Leader Whom Others Can Follow by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Egy magas színvonalú gyülekezet építéséhez olyan vezetőkre van szükség, akik példaképek. Jézus azt mondta: ’kövess engem’ (Lukács 9:23. Pál is azt mondta: ’kövess engem, amint én követem a Krisztust’ (1 Kor. 11:1; Fil. 3:17). Pál apostol szavaiból azt látjuk, hogy a Szent Szellem minden véntől elvárja azt, hogy ugyanazt tudja elmondani mindenkinek a gyülekezetében.

Sok vén azt mondja: „ne engem kövess, hanem kövesd a Krisztust.” Ez nagyon alázatosnak hangzik, de csak egy mentegetőzés, hogy takargassák a kudarcos életüket. Ez teljesen ellentétes a Szent Szellem tanításával. Vezetőként az életednek és a beszédednek példaértékűnek kell lenni, hogy képes legyél azt mondani mindenkinek a gyülekezetedben: ’kövessetek engem, amint én követem a Krisztust.’ Pálnak a megtérése előtt az élete teli volt kudarccal. Isten azonban megváltoztatta őt és egy nagyszerű példaképpé tette mások számára, hogy kövessék őt, annak ellenére, hogy nem volt tökéletes. (Lásd Fil. 3:12-14). A világban a legjobb keresztyén sem tökéletes, hanem csak törekszik a tökéletességre. Ezért, még ha volt is sok hiányosság a múltban az életedben, Isten bizonyára egy istenfélő vezetővé tud tenni téged, hogy mások követni tudjanak.

Az alábbiakban hét jellemző tulajdonságról lesz szó, amire Isten népe vezetőjeként törekedned kell, hogy ezekkel rendelkezz:

  1. Légy mindig alázatos és megközelíthető!

Jézus alázatos és megközelíthető volt (Máté 11:29). Az emberek megközelíthették Őt: bárhol és bármikor. Nikodémus késő éjszaka az otthonában látogatta meg és bárki szólhatott Jézushoz bármikor és bárhol. Jézust alázatossága arra bátorította, hogy a szegényeknek hirdesse az evangéliumot (ahogyan a Lukács 4:18-ben olvassuk). Pál is alázatos ember volt, aki gyorsan beismerte a hibáit és azonnal bocsánatot kért azokért. (Ap.csel. 23:1-5) Mint vén, neked sem szabad különbséget tenni a gazdagok és a szegények között. Nem szabad felsőbbrendűnek tartani magad és gyorsnak kell lenned a bocsánatkérésben hibáidért. Meg kell maradnod ugyanolyan testvérnek, mint bárki más.

  1. Sosem szabad pénzt kérned senkitől – sem a magad számára, sem a szolgálatodra – és egyszerű életmódot kell folytatnod.

Ha bármilyen önkéntes adományt kapsz (ahogyan Pál is kapott alkalmanként), csak olyan emberektől fogadd el azt, akik gazdagabbak nálad – sose fogadj el adományt nálad szegényebb embertől. Jézus sosem kért pénzt senkitől, sem a maga, sem a szolgálata számára. Csak azoktól fogadott el adományt, akik gazdagabbak voltak nála. (Lukács 8:3) Jézus és Pál is egyszerű módon élt. Nektek is ugyanúgy kellene viszonyulni a pénzhez és az anyagi dolgokhoz, mint Jézus és Pál tette.

  1. Olyan bizonyságodnak kell lenni, hogy egy istenfélő ember vagy.

A gyülekezetben úgy kell, hogy ismerjenek téged, mint becsületes embert, akinek a szentség a szenvedélye – aki nem keresi a maga hasznát semmiben. Az embereknek úgy kell ismerniük téged, mint, aki uralkodik a beszéde felett (Jakab 1:26; Ef. 4:26-31), és aki irgalmas azokhoz, akik hibáznak. (Zsidó 5:2) Teljes tisztasággal kellene viszonyulni minden asszony felé, a fiatalok és idősek felé egyaránt. (1 Tim. 5:2) Ez az istenfélő életmód illata, aminek körül kell venni téged.

  1. Úgy kell nevelned a gyermekeidet, hogy szeressék az Urat.

A Szent Szellem azt mondta, hogy csak olyan embereket lenne szabad kinevezni véneknek, akinek a gyermekei hívők és engedelmesek. (1 Tim. 3:4-5; Titus 1:6) A gyermekeink jobban ismernek minket, mint mások, mert otthon állandóan látnak minket. Ha azt látják, hogy istenfélő módon élünk otthon, akkor ők is követni fogják az Urat. (Lásd Péld. 22:6) Ez nem könnyű feladat, de bízhatsz az Úrban, hogy segít neked. Ezért kérd az Ő segítségét, hogyan tanítsd a gyermekeidet, hogy az Urat szeressék, és minden embert tiszteljenek.

  1. Hirdetned kell Isten teljes tanácsát félelem nélkül.

Hirdetned kell mindent, ami az Újszövetségben írva van – minden parancsolatot és ígéretet – az embereknek való tetszés keresése nélkül. (Ap.csel. 20:27; Gal. 1:10) Folyamatosan keresnetek kell a Szent Szellem felkenetését úgy, hogy az üzenetetek egyrészt kihívás, másrészt bátorítás legyen.

  1. Szenvedéllyel úgy kell építened a gyülekezetedet, hogy az valóban kifejezze Krisztus testét.

Jézus azért jött a földre, hogy megmentse az embereket a bűneikből, és hogy felépítse őket, mint az Ő testét, ami kiábrázolja az Ő életét. (Máté 16:18) Pálnak az volt a szenvedélye, hogy ilyen helyi gyülekezeteket plántáljon mindenhol, amelyek úgy működnek, mint Krisztus teste. (Ef. 4:15-16) Ennek kell lenni a te szenvedélyednek is. Pál keményen munkálkodott, hogy ilyen gyülekezeteket építsen – és neked is keményen kell munkálkodnod, hogy ugyanazt tegyed. (Kol. 1:28-29)

  1. Keresned kell, hogy felemelj a gyülekezetedben pár embert, akik osztoznak a látásodban és szellemedben.

Mint vén, figyelned kell az Úrról való bizonyságtételre, megőrizve a tisztaságot a következő generáció számára a gyülekezetedben. Jézus felemelt 11 tanítványt, akik magukba szívták az Ő szellemét, és az Ő normái szerint éltek, hogy folytassák a munkát. Pál felemelte Timótheust és Titust, akik az ő alázatos és önzetlen szellemével folytatták az ő munkáját. (Fil. 2:19-21; 2 Kor. 7:13-15) Neked is kérni kell az Úr segítségét, hogy felemelj pár embert a gyülekezetedben, akik magukévá teszik a látásodat és a szenvedélyedet.

Imádkozz azért, hogy az Úr kenjen fel folyamatosan az Ő Szent Szellemével és felhatalmazzon azzal, hogy rendelkezz mindazokkal a minőségi jegyekkel, amik fent fel vannak sorolva. Akkor példakép lehetsz mindenki számára a gyülekezetedben, hogy kövessenek téged.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Tanítások, vezetés
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.