A mennyek országa és a gyülekezet – Zac Poonen

The Kingdom of Heaven and the Church by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Látunk egy kifejezést a Máté evangéliumban, ami máshol nem fordul elő: „a mennyek országa.” Ez 31-szer fordul elő ebben az evangéliumban. Tekintettel arra, hogy a Szent Szellem ihlette ezt a könyvet, ezért lenni kell valami okának, hogy miért fordul elő olyan gyakran ez a kifejezés itt. Eljött Keresztelő János és azt hirdette:

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.” (Máté 3:2)

Ettől kezdve a Máté 4:17-ben Jézus pontosan ugyanezt hirdette. Amikor elkezdte a Hegyi beszédét az első szavai ezek voltak:

„Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa” (Máté 5:3).

Azt látjuk tehát, hogy az Újszövetség elejétől kezdve nagy hangsúly van a „mennyen.” A „menny” egyedül a Hegyi beszédben 17-szer fordul elő.

Az Ószövetség, amit Isten Izrael népével kötött egy földi királyságról szólt. Izrael megkapta Kánaán földjét és ígéretet kapott anyagi bővölködésre, fizikai gyógyulásra és más földi javakra. Nekik egy földi királyságuk, földi gazdagságuk és földi áldásaik voltak. Jézus azonban azért jött el, hogy az embert ebből a földi királyságból egy másik királyságba vigye át – egy mennyeibe. Ezért amikor az Újszövetséget olvassuk, akkor emlékeznünk kell arra, hogy a jó hír nem földi dolgokról, hanem mennyeiekről szól. Ha ezt megértjük, az megment minket attól a sok zavartól, ami ma a keresztyénség körében megtalálható.

Azt mondjuk, hogy „megtértünk.” Ez egy teljesen általános kifejezés a hívők között, de honnan is „tértünk meg?” Az evilági dolgokból tértünk meg, vagy csak a bűneinkből, bűnbocsánatot nyerve? Az evilági dolgokhoz való ragaszkodásunkból tértünk meg, a láthatókra és a körülményekre néző emberek evilági útjaiból, és az evilági módon való viselkedésből?

Az Újszövetség a menny országának evangéliuma. Az egész világon sok ember nagyon vágyik rá, hogy az USA állampolgára legyen, mert nagyon kívánatos dolog az USA-ban élni. Senki sem vágyik arra, hogy valamelyik elmaradott afrikai ország állampolgára legyen. Miért van az, hogy a földön olyan kevés ember vágyik arra, hogy a legkívánatosabb ország állampolgára legyen – a mennyeié? Azért, mert nem látják a menny állampolgárságával járó igazi dicsőséget. Ennek oka az igazi, hiteles evangélium hirdetésének a hiánya. Ezért látunk ma sok olyan „hívőt” ülni a gyülekezetekben, akik nem vágynak a menny királyságára. Szeretnének a haláluk után a mennybe jutni, de most nem vágynak rá, hogy a menny királyságában éljenek.

A „királyság” szó valóságos jelentését nem igazán értjük, mert nagyon kevés királyság létezik ma, ahol király uralkodik, nem úgy, mint az első században. A királyságot ma a „kormány” szóval lehetne helyettesíteni. Ma indiai kormányról beszélünk és nem ’indiai királyságról.’

A menny királysága azt jelenti, hogy egy mennyei kormányzás van: ez Isten kormányzását jelenti az életünkben. Ha Indiában élsz, akkor az indiai kormány uralma alatt éled az életedet. Ha belépsz a menny királyságába, akkor a menny kormányának az uralma alatt élsz.

Megváltoztatod az állampolgárságodat földiről mennyeire? A megtérés a földi királyságból való áttérést jelenti a menny királyságába. Sok hívő megtérése azonban távol van ettől. Haláluk után a mennybe szeretnének jutni, de most nem szeretnék, ha a menny királysága uralkodna az életükben. Teljes egészében egy földi királyság állampolgáraként szeretnék élni az életüket. Ezért olyan sekélyes sok keresztyén élete.

Egy másik szó is előfordul a Máté evangéliumban, ami nem fordul elő a többi evangéliumban. Ez a szó a ’gyülekezet.’ Ez a szó háromszor fordul elő – egyszer a Máté 16:18-ban és kétszer a Máté 18:17-ben.  Ha ezt a szót az előbbi kifejezéssel összekapcsoljuk, akkor világossá válik számunkra, hogy a menny királyságát a gyülekezet jelenti itt a földön. A menny királyságában mindenki a menny kormányának, Isten kormányának az uralma alatt él. Itt a földön azonban ez nem így van: itt minden ember maga uralkodik a saját élete felett. Istennek azonban van egy népe, akik már nem önmaguknak élnek, hanem a menny kormányzása alatt élik az életüket. Ez a gyülekezet. Vannak olyan gyülekezetek a földön, amelyek az életüket teljes egészében a menny kormányzásának uralma alatt élik? Nincsenek. Ezért nagyon szomorú a szívem évek óta. Remélem, hogy ez a ti szíveteket is megszomorítja. Nem hibáztatok senkit. Nem mondom azt, hogy ’ők olyanok,’ hanem azt mondom, hogy ’mi vagyunk olyanok.’ Mi vagyunk a gyülekezet és mi vétkeztünk abban, ahogyan most bemutatjuk a világnak a menny uralma alatti boldog életet. Ezért így imádkozom: „Uram, bocsásd meg a vétkeinket. Segíts, hogy meglássa a világ, mit jelent Isten uralma alatt élni.”

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

 

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

 

 

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Keresztyénség, Tanítások, utolsó idők
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.