Istennek szüksége van hűséges emberekre – Zac Poonen

God Needs Faithful Men by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

És kerestem közöttük egy embert, aki falat falazna, és állana a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt; de senkit nem találtam.”   (Ezékiel 22:30).

A világ, Izrael és a gyülekezet történetében számos példát látunk arra, hogy Isten nagyon gyakran egy ember által viszi véghez a tervét egy konkrét helyzetben,. Egy ember Istennel mindig többséget képez.

Noé: Amikor Noé idejében az egész világ megtelt gonoszsággal és Isten elleni lázadással, jóllehet nyolc istenfélő ember volt a földön, Isten tervének véghezvitele mégis teljesen egy emberen, Noén múlt. Noé volt az egyetlen ember, aki kegyelmet talált Isten előtt abban az időben (1 Mózes 6:8). Ha az az egyetlen ember hűtlen lett volna Istenhez, az egész emberi faj kipusztult volna, és közülünk most senki sem élne! Hálásak lehetünk Istennek, hogy Noé hűséges volt. Jézus azt mondta, hogy az utolsó napok hasonlók lesznek Noé napjaihoz. A szexuális perverzió és Noé napjainak erőszakossága fogja jellemezni az utolsó napokat is. Ezek azok az idők, amiben élünk ma. Istennek ma is olyan kompromisszummentes emberekre van szüksége, mint Noé volt.

Illés: Nézzünk meg egy másik időszakot Izrael történetében, amikor Akháb elérte, hogy mindenki a Baált imádja. Akkoriban 7000 ember volt Izraelben, aki megtagadta a Baál imádatát. (1 Kir. 19:18). Kétségtelenül bátor és tiszteletre méltó dolog volt kitartani. Ez egy negatív bizonyság volt: nem imádták a bálványokat. Olyan negatív bizonyság ez, amivel ma is sok hívő rendelkezik: nem dohányoznak, nem játszanak szerencsejátékot stb. Isten azonban mégsem tudott használni egyet sem ebből a 7000 emberből, hogy véghezvigye a tervét abban az időben Izraelben. Ehhez Istennek szüksége volt egy Illésre. Akháb nem félt a 7000 „hívőtől,” viszont félt Illéstől. Nem kétséges, hogy ez a 7000 ember imádkozott Istenhez, de az ő imáik nem tudtak lehozni tüzet a mennyből. Illés imája volt az, ami ezt megtette. A hívők imája nem egyenértékű az Isten jelenlétében való hatékonysággal. A Biblia azt mondja Illéssel kapcsolatban, hogy „egy igaz ember hatékony imája sok mindent elvégezhet.” (Jakab 5:16-18). Egy ember egyedül visszafordított egy egész nemzetet Istenhez, megsemmisítve a gonoszság erőit és megölve Baál minden prófétáját. Egy hűséges ember és nem egy sokaság által viszi véghez Isten az Ő tervét ma is.

Elizeus: Illés idejében 50 „próféta fiú” volt (bibliaiskolai tanulók), akiktől várható volt, hogy egy napon próféták lesznek Izraelben, de Isten Szelleme félretette őket és megtalálta Elizeust, aki nem tartozott a „próféta fiak” közé (2 Kir. 2:7; 15). Elizeust csupán úgy ismerték Izraelben, mint egy szolgálót, „aki Illés kezeire vizet öntött.” (2 Kir. 3:11). Amikor Szíria királyának serege megtámadta Izraelt, egy sem volt ezek közül a bibliaiskolai tanulók közül, akik megvédték volna Izraelt. Ők megtanulták a Mózes törvényét a bibliaiskolájukban, viszont nem ismerték meg Istent. Elizeus volt az egyetlen ember, akinek kapcsolata volt Istennel, aki előre figyelmeztetni tudta a nemzetet, hogy az ellenség pontosan hol fog támadni. Egy próféta feladata ma is hasonló: előre figyelmeztetni Isten népét, hogy a Sátán hol fogja megtámadni őket. Egy Elizeushoz hasonló próféta a mai gyülekezetben jobban meg tudja menteni Isten népét a szellemi csapástól, mint 50 igehirdető (“a próféta fiak”). A Biblia ismerete semmit sem ér, ha egy ember nem hallja, hogy mit mond a Szent Szellem. Csak egy olyan ember, aki hallja Isten hangját képes megmenteni egy gyülekezetet a Sátán mesterkedéseitől és támadásaitól. A prófétákat régen „látóknak” is hívták (“akik képesek voltak Isten szemével látni a jövőt” – 1 Sámuel 9:9). Ők tudták hol fog támadni az ellenség, és képesek voltak előre látni a veszélyeket, döntést hozva a megteendő lépésekről. Az egyháznak nagyon nagy szüksége van ma ilyen látókra.

Dániel: Amikor Isten ki akarta hozni Izraelt Egyiptomból és bevinni Kánaánba, akkor szüksége volt egy emberre és megtalálta Mózest. Amikor a zsidókat vissza akarta hozni Babilonból Jeruzsálembe, ismét szüksége volt egy emberre, és ezt az embert Dánielnek hívták. Dániel hűséges volt a fiatalságától fogva, és kiállt minden próbát. Fiatal tinédzserként szilárdan kiállt az Úr mellett Babilonban. „Eltökélte a szívében, hogy nem fertőzteti meg magát.” (Dániel 1:8) – minden fiatalnak jó emlékezni erre a versre. Mindenki más a zsidó fiatalok közül, akik a király asztalánál szolgáltak – a királytól való félelmükben – szívesen megették az ételt (amit a Mózes 3. könyve megtiltott), egyedül Dániel tagadta meg, hogy megegye azt. Három másik fiatalember is ült azon a napon annál az asztalnál, akik látták Dániel kiállását és csatlakoztak hozzá. Dániel és az a másik három ember erős befolyással rendelkezett Babilonban Isten érdekében. 70 évvel később, amikor Dániel már közel 90 éves volt, az ő imája indította el a Babilonból Jeruzsálembe való visszatérés zsidó mozgalmát. Ma is van Isten embereinek egy mozgalma a szellemi Babilonból (hamis gyülekezet) a szellemi Jeruzsálembe (Krisztus teste) való visszatérésre. Egy ilyen mozgalomhoz Istennek ma is szüksége van emberekre. Sokan vannak ma is, akik Dániel három barátjára, Ananiásra, Misáelre és Azariásra hasonlítanak (Dániel 1:11), akik szívesen kiállnak az Úr mellett, de nincs bátorságuk, hogy azt maguktól megtegyék: egy Dánielre várnak, hogy vezesse őket. Ezért Isten keresi most is a Dánieleket.

Istennek szüksége van az Ő nevéről való tiszta bizonyságra minden generációban. Isten nem mond le egy ilyen bizonyságról a mi generációnkban sem. Meg fogod fizetni annak az árát, hogy teljesen odaszánd magad Istennek ebben a generációban.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC                                           honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com 

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: helyreállítás, Tanítások
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.