Baál vagy az Atya uralma IV – Abonyi Péter

A könyv IV. része letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt

A megcsalás módjai, eszközei – avagy
hogyan cseréli le Baál az Atyát a gyülekezetben

 1. Beszeretni az embereket a gyülekezetbe, tematikus programok

Ismét mondom, hogy nem az a baj, ha egy közösségben szeretet van, vagy hogy ennek gyümölcseként különféle tartalmú tematikus programsorozatot tesz a testvérek egy csoportja. A baj a szándékkal van. Az eszközök célként vannak megjelölve, mint a gyülekezetnövekedés Isten szerint elfogadott módjai. Azt mondják, csináljuk ezt, mert ez „menő” a világban. Ez a Baál szelleme, mikor nem Krisztus szelleme szerint, nem Neki tetsző módon teszünk tanítvánnyá embereket, hanem azok felhasználásával megpróbálunk lelkeket birtokba venni, és a programok, módszerek önálló életet élnek Krisztus nélkül.

 1. Evangelizáció 

Minden bajnak a gyökere, ha a kezdetet elrontjuk egy új megtérő esetén. Ha az evangélium hirdetésében minden benne van, de a teljes életátadás követelménye hiányzik, akkor ezt a hiányt hústesti eszközökkel próbálják kitölteni. E téma nagyon „forró”, mivel úgy látom, hogy jelenleg a szolgálók részéről nincs is készség ezen változtatni. Egyrészt a világban levő emberek anyagilag jól élnek, és nagyon liberális környezetből térnek meg, így nem akarjuk erőltetni, sürgetni őket, hogy hozzanak egy életre szóló, teljes életmódváltozással járó döntést. Másrészt a presztízs féltése is benne van, hogy nehogy szektának tartsanak minket, mert a mi közösségünk a település jól menő, kulturált és jól szituált embereinek a csoportja. Hogy néz az ki, hogy mindenkit „lebűnösözünk”, és az élete halálba adását kérjük tőle? Mivel sok a hamisítvány, ezért nincs odaszánt élet a gyülekezetekben, így az imádságok erőtlenek, nem is ismerik a hívők mi az, hogy bűnbánat, kárhozattól való félelem, sírva, nem aludva gyötrődni az elveszettség miatt, Istent félni, Őt szellemben és igazságban imádni. Így nem követelmény az új tagtól a teljes életátadás, megelégszünk, ha elmondja pl. a bemerítési bizonyságtételekor, hogy imádkozott a pásztorral – erre a tekintélyes cselekedetre már sokan megnyugszanak és hátradőlnek -, vagy elmondja, hogy mennyire bűnös életet élt, és már kiáltjuk kórusban, hogy „ímhol a víz, mi gátol, hogy megkeresztelkedjen?”

Tehát már az elején hozzászoktatják azzal a rendszerhez, hogy nem kell a kezdetkor egy teljes életrendezést csinálni, majd az idő megoldja, ami azt jelenti, hogy Krisztus helyett hamar emberhez, esetleg emberekhez kötik az Isten akaratát keresőt. Mindezt azért, mert gyávák és Istentől kapott szellemi tekintély hiányában vannak.

Hangsúlyozom nem a módszerrel, hanem a szívvel van a gond, hogy azt hogyan alkalmazzuk. A valóság hiánya miatt megjelennek a pótlékok: szól a hívogató zene az evangélium hirdetése alatt; egy emberre – igen ő a pásztor, aki egyébként most evangélista bőrbe bújt – irányul a figyelem; szépen kiöltözött emberek veszik körül az újakat; mindenkinek van egy kedves szava, de legalább egy mosolya; fények; szeretetvendégség; vagy ami belefér a repertoárba és a közösség anyagi helyzetébe.

Egy világból jövő embernek a világi módon képviselt kontroll nem tűnik fel hamisnak egy gyülekezetben, evangelizáción. Ezt a rést használják ki az elsőséget kívánó emberek, magukhoz kötik már a megtéréskor az új hívőket. Valamilyen istenélmény esetén nem Krisztusra mutatnak, hanem magukon keresztül Krisztusra. Ezt követően szisztematikusan lehet hónapról hónapra, évről évre építeni a pásztor-függőséget, a Baál szelleme szerinti gazda-szellemet. Lásd: Apostolok cselekedetei 14:10-15; 1 Korintus 1:11-15, Jelenések 19:10.

 1. Ébredési összejövetelek, tűz konferenciák  

Ha utánanézünk a Baál isten jellemzőjének és annak, hogy miként tisztelték, akkor a következőket olvashatjuk. Baált a vihar isteneként tisztelték, és mint általában a pogány népeknél szokás volt, a termékenységgel kötötték össze. Astarót ennek a női megfelelője volt, mindkettőhöz köthető a vallási szexuális perverzió. A szexuális, testi perverzióról láthatjuk az ószövetségben, hogy a szellemi paráznaság következménye volt.

Koncentráljunk először az alapjelentésre: Baál a vihar istene.

Olvassuk el először az 1 Királyok 18. fejezetét. A történet közismert gyülekezeti körökben, amit Jezabelről szóló tanítások során idéznek, illetve a mennyei erődemonstrációk kedvenc igeszakasza. Nézzük meg közelebbről. Mielőtt ezt tennénk, kiemelek pár szót e szakaszból, figyeljünk ezekre: eső, éhség, 450-en (azaz sokan), tűz, reggeltől délig és déltől estig, hangosan, víz, zúgás, felhő, szél. Rögtön láthatjuk, hogy Illés kihívása nem volt más, mint a Baál prófétáit a saját terepükön való küzdelemre hívni, azaz a vihar istenének tűzzel (mondjuk villámmal) kellett volna az áldozatot begyújtani. A Baál papok minden további feltétel nélkül elfogadták az ajánlatot, annyira biztosak voltak a győzelemben, azaz, hogy ez a feladat a vihar istenének semmiség.

1-2. vers:

Illés Isten akarata szerint hittel cselekszik, elindul kihirdetni azt, amit JHVH tenni készül: esőt fog adni.

Éppen ideje volt már, mert 2 éve nem esett eső, nagyon nagy éhínség volt.

Nem ciki ez a Baálra, a vihar és termékenység istenére nézve, hogy még egy kis esőt se tud adni 2 éve az ő imádóinak? Fontos jelzés ez nekünk, a ma élőknek, hogy a Baál gazda-szellem imádata valójában Isten nélküliséget, terméketlenséget, és ebből adódóan szegénységet, éhséget és állandó testvérháborút hoz.

3-4. vers:

Abdiás (jelentése: Jahve imádója) a pusztában levő barlangokban, 50 fős csoportokba gyűjtve tartja életben Jahve, az Úr prófétáit, szóvivőit. Nem egy réma ez a ma zajló eseményekre nézve, hogy a Szent Szellem kivezeti a rendszeren kívüli, elrejtetten élő kisközösségekbe az Úr kijelentését hirdető testvéreket?

Egy gondolat erejéig nézzük meg, mit mond a zsidó grammatika e számokról. Nézzük először az 5-ös számot.

Az 5 (héberül: Hé) jelentése elsősorban: kapu, ami az Isten jelenlétének a képe. Ezt adta azoknak, akiket megjutalmazott. Jelenti továbbá azt is, hogy figyel, vagy azt, hogy lélegzik. Te ilyen ember vagy? Figyelsz Isten leheletére, Szent Szellemére, és arra, ami a kapukban van, Isten jelenlétében történik? A „He” jele kezdetben egy felemelt kezű, magát megadó katona volt. Téged Isten kivett a harcmezőkről és kivitt egy új, általad ismeretlen, de az Úrtól való közösségbe?

A 10 (héberül: Yod) azt jelenti, hogy kéz: Isten kezét, jelenlétét is szimbolizálja. A „Yod” jele kezdetben egy hadsereg és zárt kéz volt. Jelenti a tettet, dobást. Mit teszel most? Kiveted az életedből mindazt, ami nem odavaló? Veszed a felkészítést, hogy majd mások felé szellemben szolgálhass?

Összeolvasva e kettőt, azokról szól, akiknek Isten kaput nyit az Ő jelenlétébe, akikkel az Úr keze van jutalmul azért, hogy felkészüljenek a jövőre, és a környezetükben tapasztaltak ellenére Neki engedelmeskednek, kivetve Baál és Astarót befolyását az életükből.

Az 50 (héberül: Nun) azt jelenti, hogy „mag”. Ez azokra az emberekre, eseményekre utal, akik örökösök, folytatni fognak valamit, például az Isten örökségét, munkáját viszik tovább. Hol vannak ezek az emberek? A pusztában levő barlangokban várnak az ő idejükre.

Mennyire jellemző ez a ma állapotára. Az Úr szószólói nem szabad akaratukból, hanem szellemi életben maradásuk érdekében a Baál rendszerétől megfertőzött közösségeken kívülre kényszerülnek, és az Úr csoportokba gyűjti őket megtartásuk érdekében. A táplálékuk egyszerű és tiszta, semmiképp sem gazdag, prosperáló, csak kenyér és víz. Nem kell nekik más csak a Szent Szellem által odahozott ige és szellem, azaz friss kijelentés. De a puszta egy ideiglenes hely, aminek 2 év után vége kell, hogy szakadjon, mert az Úr változást szólt Illésnek. Helyre fog állni a Baál uralma helyett az Úr uralma, eljön az újszövetségi gyülekezetek ideje.

5-6. vers:

Mindenki a saját útján járva forrást, patakot és füvet keres, hogy a rábízottak ne haljanak éhen. Ma a Baál rendszerének uralma alatt élő szolgálóknak a legnagyobb kihívás, hogy valami friss éltető üzenetet adjanak, hogy élő közösséget birtokolhassanak. Minden „kiskirály” a saját vallási útját járva, hirdetve keresi a rémát, hogy működjön a gyülekezetük.

7-8. vers:

Azt mondja Illés Abdiásnak, hogy mondd meg a te uradnak: itt van Illés. Ezzel azt üzeni az Úr ma az Abdiásoknak, a szolgálóknak, akiknek Akháb király az uruk, akik királyokat iktattak be az élő Isten és maguk közé, akiknek elsősorban más uruk, gazdájuk van, mert földi királyságért megalkuvók lettek az Isten szolgálatában, hogy eljött az Illés ideje, eljött az Isten uralmának ideje, mert az Illés szó azt jelenti, hogy ISTEN AZ ÚR!

 1. vers: Azt kérdezi: „Mit vétettem ellened, hogy a te szolgádat Akháb kezébe akarod adni, hogy megöljön engem?” 

Igen, meg kell halnod az emberi urad, gazdád számára hit által. Ne függj tőlük, kövesd szabadon az Urat, az Istenedet!

 1. vers: Még mindig félelemből beszél: „nincs sem nemzetség, sem ország, a hova el nem küldött volna az én uram, hogy megkeressen téged.” 

Látod itt is mi a lényeg? A gazda-szellem keresi (eredetiben: báqas szó szerepel) kit nyeljen el!

 1. vers: Azt mondja: Csak idesétálsz, és azt mondod, hogy mostantól az Úr a tulajdonos, és Akháb többé nem kell, hogy a Baál szolgája legyen? Igen, azt üzeni az Úr, hogy a megtérés mindenkinek lehetőséget ad a szabadságra.
 1. vers: Ez a kettőség van ma is: a beszédükben Isten szolgájának mondják magukat, de tetteik szerint a Baál szolgálatában, uralma alatt élnek.
 1. vers: Eljön az idő, és küszöbön van, amikor kihívást intéz az Úr a szolgálók felé, hogy visszatérjenek korábbi jó cselekedeteikhez, együtt tartsanak az Úr szószólóival és szembe szegüljenek Jézabellel, akinek neve azt jelenti, hogy nem ment férjhez Baálhoz, azaz együtt él, paráználkodik Baállal, e hamis gazda-szellemmel. Te melyik közösséggel tartasz? Akiknek a gazdája, ura az Isten, vagy azokkal, akik paráznák, mert csak névlegesen Istenéi, de valójában más a gazdájuk, és vágják, üldözik azokat, akik Baál rendszerét leleplezik?
 1. vers: Itt az ideje, hogy elmondd mindenkinek a Galata 2:20 szerint: „Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus”. Haljatok meg Számára, és adjátok át életeteket Krisztusnak, hogy azt tehessen veletek, amit csak akar.
 1. vers: Visszavonhatatlan az Úr végzése: előhozza az Úr az ő szolgáinak seregét!
 1. vers: Ne legyenek illúziónk! Ahogy eddig is, ezután is szembe fognak menni az Úr szószólóival a hamis, neves „királyok”.
 1. vers: Sőt rémísztegetéssel vissza akarják a maguk uralma alá hajtani az igazakat, mert háborúságot, valódi ébredést, felfordulást hoztak, azaz a dolgok fonák oldalát megmutatóan szóltak, és már ébrednek az Abdiások, ami veszélyes!
 1. vers: Illés azt mondja: azzal, hogy az Úr helyett hamis gazdát adtatok a ma Izráelének, az Istentől nem tágítóknak, híveinek, azzal okoztátok a bajt a közösségben.

19-20. vers: Illés mérlegre tétele ez: Küldd el Baál, a tulajdonos hívők fő szolgálóit, és Asera, a jó szerencse és a boldogság, azaz a prosperitás szószólóit, és lássuk meg Kármelben, a gyümölcsöskertben – mert a Kármel szó gyümölcsöskertet jelent -, hogy ki az igaz Isten előtt. Csodálatos árnyékképe ez a jézusi gondolatnak, amit a Máté 7:13-27-ben olvashatsz. Gyümölcseikről ismeritek meg őket! Érdemes most elolvasnod ezt az igeszakaszt.

 1. vers: Mindenkihez szól: válassz, melyik tant követed. Nem lehet olyan életet élni, hogy félig meghaltál az Atyának, közben más is dirigál az életedben Isten ellenére. Ne várd, hogy ezt egyből megértik, magyarázd el nekik a különbséget!
 1. vers: Az első, amit látsz, hogy az Úr tulajdonában állók kevesen vannak, míg a Baál tulajdonai nagyon sokan.
 1. vers: A másik, hogy szeretnek tüzet hozni, de azt csak az Istennek szabad hoznia. Az áldozat, lásd a 3 Mózes 16:6-7-ben: tulok és kecskebak. Mindkettőt bűnért való áldozatként mutatták be: a tulkot a papért, a bakot a népért.
 1. vers: Mivel a Baál hívők a vihar istenét tisztelték, elfogadták, hogy a tűz a mérce. Hányszor hallom ma is, hogy a tűz a mérce! De bárcsak tudnák mi a különbség az általuk és az Isten által adott tűz között!
 1. vers: Hihetetlen Illés nyugalma! Ilyen az, amikor valaki Isten akaratában szolgál. Azt mondja: kezdjétek ti. Mint az a futó, aki előnyt ad a többieknek. A „többen” (eredetiben: rab) szó érthető úgy, hogy mennyiségileg többen vannak és minőségileg is jobbak. Van olyan jelentése is e szónak, hogy bővölködő, gazdag valamiben (pl. áldásban). Ma is mondhatnánk, hogy kezdjétek ti, hiszen ti vagytok a jobbak, a prosperálóbbak, velem nem számoltok.
 1. vers: Segítségül hívják Baál nevét. Hogyan teszik? Kiabálva, mintha a mi Istenünk a hangerő istene lenne. Az erő nem a lelki dolgokban, nem a hangerőben, hanem az élő kapcsolatban van.
 1. vers: Nem furcsa? Már az Ószövetségben is úgy beszél Illés az Istennel való kapcsolatról, ami közvetlen, mindig készen van, rendelkezésre álló. Nem kell ráhangolni, több órás istentiszteletet felépíteni, nem kell Azusát most megidézni, hogy felépüljön az erő megnyilvánulása. Illés és a Baál próféták története azt üzeni, hogy az okkult erőkkel bírók istentiszteletén kell felébreszteni a démonokat. Az Úr szolgája által gyakorolt istentiszteleten az élő kapcsolat természetes eredménye és bizonysága az Isten jelenléte és ereje.

A pünkösd eseménye spontán jött, ma pedig szél, eső, tűz, szellemi áttörés, áradás, hullám, cunami, ébredés alkalmakat hirdetnek meg. Nem furcsa, hogy mindezek a szavak a vihar jellemzői, kísérő jelenségei? Nem furcsa, hogy az Újszövetségben nem találunk ezekhez hasonló szolgálati módot? A baáli istentisztelet mintájától térjünk vissza az újszövetségi szolgálati mintákhoz, módokhoz.

 1. vers: Aztán jött a délutáni istentisztelet. NEEM HAALLOOD? Természetellenes hangerőre kell kapcsolni testvér! Emlékszem egy konferenciára, ahol hangosítottam, és mivel az igehirdető a hangerő szellemével akarta igazolni a hallgatóság feletti felsőbbrendűségét, lejjebb vettem a hangerőt, mert a leghátsó sorban levő keverőnél is zavaró volt az ordibálása. Mivel halkabb lett, hangosabban kiabált. Lejjebb vettem a potmétert. Ez még egyszer megtörtént ezt követően. Harmadik eset után kiszólt a testvér: hogy képzelem, hogy vissza merem venni a hangerőt, azaz akadályozom a szolgálatát, a kenet kiáradását. Hát nem hihetetlen, hogy mennyi mindent megtesznek emberek Isten jelenlétéért? Talán meg kellene jobban ismerni az Ő akaratát, és azt a sok véres, azaz hústesti cselekedetet megspórolhatnánk, amitől azt gondoljuk, hogy az „behozza” az Úr jelenlétét az alkalmainkra.

Nem véletlen, hogy nagyon sok összejövetel hasonlít a fenti példánkhoz.

 1. vers: Vannak, akik rátesznek még egy lapáttal. Nem lelki módon, hanem szellemi módon prófétai mondatokkal igazolják az isteni tekintélyt, illetve hívják a szellemet! Sajnos ez a „prófétálás”, mint a szellemi tevékenységhalmaz egyik, következő felfokozott eleme nem Istentől volt, mert nem hatotta meg az Urat, ugyanis nem jó volt az indíték.
 1. vers: Közeledjünk Istenhez igaz, bűnbánó szívvel, hogy igazi, valódi legyen az isten-imádatunk, úgy, mint akik készek áldozatot hozni Érte. Építsük fel az oltárt, azaz egy olyan életet, ami egy olyan istentisztelet, ahol vállaljuk Baál 450, Astarót 400 papjának jelenlétében is, hogy csak Jahve az Úr, és nem vagyunk más tulajdona.

Te hajlandó vagy az egyetlen Úr oltárköveit lerakni az életedben?

 1. vers: Az atyai hagyományok szerint minden egyes kő lerakása arra emlékeztette Illést és a jelenlévőket, hogyan kellett nemzetségről nemzetségre birtokba vennie Isten népének – az Istentől kapott hatalommal – az ígéret földjét a hamis isten-imádóktól. Izrael legyen a te neved: azaz Izraelként, Isten harcosaként kell a hamis tulajdonosokat lecserélni az Úrra.

32-35. vers: Azt elsőre láthatjuk, hogy amit itt Illés tett, azzal a lehetetlenség szintjére emelte az áldozat természetes tűzzel való meggyújtását. Illés a természetes szintről természetfölötti szintre emelte az istentiszteletet. Ezen a szinten már nem működnek a világi módszerek, lelki praktikák, nem lehet manipulálni, vagy bűvészkedni. Most JHVH mutatkozik be, erőteljesen.

A 4 (héberül: dalet) ajtót jelent, ami visszavezet bennünket egészen a 2 Mózes 12:22 versben leírt eseményhez, amikor Izráel fiai vérrel kenték meg az ajtófélfát és a szemöldökfát a pusztító, az ítélet érkezése miatt. Ez a szám, jel arra utal, hogy az ítélet elvégeztetett, és Isten igaz ítélettel fog válaszolni a Baál papokkal folytatott harcban. Továbbá, ahogy Egyiptomban, úgy most is meg kell halniuk azoknak, akik a Baál és Astarót imádatával fogolyként, a szolgaság igája alatt akarják tartani a hívőket!

36-37. vers: Illés imádkozik. Nem kér, vagy imádja Istent. Egyet tesz, kéri Istent, hogy mutassa be, hogy ő az Isten akaratában áll, és hogy Ő KINEK A TULAJDONA. Azt üzeni akkor és ma ez az ima, hogy Isten tegye nyilvánvalóvá, hogy kik, mely hívők, mely szolgálók az Isten tulajdonai, és kik azok, akiknek Baál, a gazda-szellem az Uruk.

38-39. vers: Csak arra a kijelentésre, hogy Illés az Isten tulajdona, leszáll a tűz! Olyan elementális energiával égett a tűz, hogy nemcsak a víz nem volt akadály Isten tüzének, mert az miután elpárolgott a kövek is égtek izzó haragjától. A tűz a legtöbb esetben – így itt is – az Isten haragjának, ítéletének a jelképe.

A bámészkodó tömegre úgy rászállt az istenfélelem, hogy egyből leborultak. Nem is tehettek mást, hiszen hosszú ideje nem tapasztalták meg az igaz Isten jelenlétét. Be kell fejezni azt a gyakorlatot, hogy Jézus és Baál is megfér az Egyházban. Nincs más Úr, csak Jézus!

 1. vers: Testvéreim! Ki kell „irtanunk” magunk közül a Baál prófétáit, a gazda-szellemmel uralkodó testvéreket, ha a gyülekezet javát akarjuk.

41-45. vers: Csak ezek után hangzik el a sokat hirdetett híres mondat: „nagy eső zúgása hallatszik”. Majd azt mondja: Akháb, te csak menj haza, és a „sátorod páholyából nézd a tűzijátékot”, az esőt, a vihart. Lásd meg milyen az, amikor nem Baál, a vihar istene, hanem az Úr ad esőt, hoz vihart, mert a többi hamisítvány, becsapás volt idáig.

Majd Illés Isten jelenlétében várja az eső megérkezését. Te várod? Hogyan várod? Hittel, tudva, hogy eljön a jel a változásra?

Hadd hívjam fel a következő nagyon fontos kijelentésre a figyelmedet. A Baál uralma alatt levőktől mindig azt hallottad, hogy Illés Jézabellel harcolt, de nem ez a teljes igazság. Tisztában vagyok Jézabel, mint hamis szellem munkájának tanításával, de tudjuk, hogy a tekintélyesebb démon a lelepleződést elkerülve alattvalójára tereli a figyelmet, hagyja azt leleplezni, kilökni erősségéből, hogy ő megmeneküljön. Így van ma a Gyülekezet Jézabel szellemével is. A gazda-szellemmel leuralt hívők csak Jézabelről fognak neked beszélni, sőt riogatnak, mintha valami erősség lenne, hogy ne keresd Jézabel urát és megbízóját, Baál szellemét. Lássuk be, hogy Istennek valójában nem Jézabellel, hanem a Baál és az Astarót imádatával volt a gondja. Isten Illést nem Akháb vagy Jézabel megölésével bízta meg, hanem a Baál prófétáival konfrontálódott, mert a gazda-szellem szószólóinak kell a gyülekezetből eltűnniük, ha meg nem térnek és meg nem szabadulnak e szellem uralma alól.

 1. Ökumenizmus

Alapvetően azt gondoljuk, hogy az ökumenizmus célja az egység képviselete a szeretet túlhangsúlyozásával az igazság kárára. Ugyanakkor közös összejöveteleket nem csak különböző, hanem hasonló szellemi látású felekezetek is tartanak. Akár előbbi, akár utóbbi közösségi összejövetel jön létre, nagyon jól fel lehet használni ezen összejöveteleket a gazda-szellem hamis módon való legalizálására.

A Baál gazda-szellemben levők különösen ügyelnek arra, hogy a tagok lássák azt, hogy máshol sem lehet azt csinálni, „amit akarnak”, hanem csak azt, amit a másik felekezet gazdája megenged nekik, ezzel igazolva a saját gazda-szellem gyakorlatuk helyességét.

Ugyanakkor kínosan ügyelnek arra, hogy az alulról jövő kezdeményezések csak a gazda-szellem által kontrollálható keretekig jussanak el. Jól jelzi egy zavar megjelenése, ha valaki átlépi ezt a határt. Ha az összejövetelen minden esemény a rendszer „főpapjai” elgondolása szerint történik, akkor még egy egység is létrejön, de ez nem a testvérek közösségének gyümölcse, hanem annak a gyakorlatnak a bizonyítéka és annak a valóságnak a felismerése, hogy a két felekezet azonos rendszerben él.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com  

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: evangélium, evangelizálás, szolgálati ajándékok, Tanítások, vezetés
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.