Már régen tanítóknak kellene lennetek – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumba ittMP3 formátumban itt

Az utolsó idők legnagyobb veszélyeként az ige sokszor felhívja a figyelmet, hogy sok hamis Krisztus, hamis próféta jelenik meg, akik nagy jeleket és csodákat tesznek és mindezt azért, hogy megtévesszék, ha lehet a választottakat is. A megtévesztés valós veszélye fenyegeti tehát az igaz hívőket is!

Hogyan lehetséges ez, és hogyan lehet ez ellen védekezni?

A következő igeszakasz rávilágít néhány dologra, ami segíteni fog nekünk az összefüggések megértésében:

„Noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédében, mivelhogy kiskorú: Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.” (Zsidó 5:12-14)

Ez az ige felhívja a figyelmet a következő tényre, amit a mindennapi gyakorlatban is jól megfigyelhetünk:

  • sok hívő évek múlva sem jut el az érett korra, hanem csecsemő marad, mert csak „tejjel”, azaz könnyű eledellel táplálkozik, nem viseli el ugyanis a kemény eledelt, amire szüksége lenne az érett korra való eljutásához,
  • emiatt marad „járatlan,” azaz nem tud eligazodni „az igazság beszédében”, az igében,
  • ezért nem tud kialakulni egy szellemi megkülönböztető képessége, azaz nem tud különbséget tenni igaz és hamis között, tehát megtéveszthető lesz, és ez egy nagyon veszélyes állapot.

A Keskeny út bloggal – sok kemény eledel közzétételével – az a célunk, hogy segítsünk eligazodni az igazság beszédében, és elvinni az olvasókat az érett korra, hogy kialakuljon a szellemi megkülönböztető képességük és mindent megvizsgálva maguk is képesek legyenek a hamis szolgálókat és a hamis tanításokat leleplezni.

A hívők megkeresése során – az igével összhangban – sajnos valóban azt tapasztaljuk, hogy sokszor sok éves hívők is teljesen járatlanok az igében és nincs szellemi megkülönböztető képességük. Emiatt lehet hibáztatni azokat a gyülekezeteket, de főleg azok pásztorait, akik a „kemény eledel” visszatartásával tudatosan kiskorúságban tartják a hívőket, attól való félelmükben, hogy a kemény eledel hallásakor többen ott fogják hagyni őket, és akkor mi lesz a bevétellel, ami szükséges a pásztor fizetésére és az intézmény fenntartására? Nem beszélve a szégyenről, hogy fogy a gyülekezet, pedig gyarapodniuk kellene. Ez az ördög hazugsága és téves elvárás! Nekünk nem a számszerű növekedésre kell törekedni (az Isten dolga), hanem az igazságot hirdetve a szentség légkörét megőrizve a gyülekezetben az érett korra kell elvinni a hívőket, függetlenül attól, hogy mi lesz ennek a következménye a gyülekezet létszámára nézve.

Amikor Jézus kemény dolgokról kezdett el beszélni, Őt is sokan otthagyták és volt, hogy csak a 12 tanítvány maradt mellette. Ez volt Jézus szolgálatának jellemzője, és nekünk az Ő példáját kell követnünk, bevállalva a teljes igazság hirdetését, nem tartva vissza semmit, vállalva azt is, ha ez sokakat megbotránkoztat és elhagynak minket. Erre csak azt mondhatjuk: Dicsőség Istennek, mert Jézussal is ez történt!

„Meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit!   (2 Thessz. 3:2)

Ne akarjunk nagyobb lenni Jézusnál! Igaz az ige mondja azt is, és vannak, akik ezt hangoztatják is, hogy nagyobb dolgokat fogunk cselekedni, mint Jézus. Ezzel együtt ne akarjuk Jézus példáját alapvetően meghazudtolni. Sajnos sok esetben ma ez történik.

El kell dönteni, hogy saját javunkat keresve az embereknek akarunk tetszeni, vagy egyedül Istennek? Elméletben ezt mindenki tudja, de ez azt jelenti, hogy a mindennapi életünk és szolgálatunk során „le kell mondanunk a szégyen takargatásáról” és „a nyilvánvaló igazsággal kell kelletni magunkat” – nem megalkudva az ige igazságával – kerülve a kényesebb, megbotránkoztató igéket, hanem minden esetben vállalva az igazság hirdetésével járó konfrontációt. Készek vagyunk ezt a döntést meghozni és ezen az úton járni minden nap? Ez ugyanis az igazság és a szentség útja, ami az üdvösségre vezet és másokat is oda fog juttatni, akik engedelmeskednek ennek.

Ha ezt a döntést ma meghozod, és e szerint kezded el élni az életedet és kezdesz el szolgálni, akkor ez azzal is járhat, hogy egy megalkuvó hívő környezet támadásának teszed ki magad, mert „felkavarod a langyos vizet”, ami sokak számára nagyon kényelmes: csak ülni, semmi komoly dolgot nem tenni, csak hallgatni a kedves „meséket,” amik minden vasárnap elhangzanak és évekig a gyermekkorban tartják a hívőket.

Azok a pásztorok, akik visszatartanak egyes igei igazságokat, vagy elferdítik azokat, és ezáltal nem a teljes igazságot hirdetik, hanem csak „mesékkel” kedveskednek a hívőknek, a gyermekkorban tartják őket, kiszolgáltatva a megtévesztésnek, ahelyett, hogy az érett korra vinnék el őket. Ezzel sok hívőt a pokolra juttatnak és ezért súlyos ítéletük lesz ama napon! Az Ezékiel 34. fejezete részletesen ír a pásztorok bűnéről, és Isten megígéri, hogy ellene fog menni az ilyen pásztoroknak, kiragadja az Övéit a kezükből és maga fogja legeltetni őket.

„Így szól az Úr Isten: Jaj Izráel pásztorainak, akik önmagokat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-e legeltetni a pásztoroknak? A tejet megettétek, és a gyapjúval ruházkodtatok, a hízottat megöltétek; a nyájat nem legeltettétek. A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem gyógyítottátok, s a megtöröttet nem kötözgettétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok.” ….. „Így szól az Úr Isten: Íme, megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezükből, s megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagokat, s kiragadom juhaimat szájukból, hogy ne legyenek nékik ételül. Mert így szól az Úr Isten: Íme, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnek, s borúnak napján.”    (Ezékiel 34:2-4; 10-12)

Kedves pásztorok! Ha nem vállaljátok fel a kemény eledel hirdetését, akkor az Úr maga fog ellenetek menni, és Ő fogja elvenni tőletek a nyájat. Nem lenne jobb engedelmeskedni neki?

Az ige azonban a pásztorok bűne ellenére sem menti fel a hívőket a felelősségük alól, ami egyértelmű abból, hogy az évek óta gyermekkorban lévő hívőket dorgálja meg a kiskorúságuk miatt és szólítja fel őket arra, hogy igyekezzenek minél előbb eljutni az érett korra, ahelyett, hogy még mindig őket kelljen tanítani, holott már régen tanítóknak kellene lenniük, és nekik kellene tanítaniuk másokat!

Az Úr ébresztőt fúj a kiskorú hívőknek, de a pásztoroknak is!

Ma még a kegyelem ideje van mindenki számára, nemcsak a hitetleneknek, hanem a hívőknek, sőt a pásztoroknak is, és meg lehet térni a bűnös útjaikból. Ma minden hívőnek saját Bibliája van, ami alapján minden szolgálatot és minden szolgálót meg tud vizsgálni és meg tud ítélni, hogy igaz vagy hamis. Találhatók kemény tanítások a neten is, ha valaki arra vágyik. A Szent Szellem különben is megígérte, hogy „elvezet bennünket minden igazságra.” Nincs tehát senki számára mentség, hogy kiskorú hívő maradjon, ha maga hajlandó tenni azért, hogy eljusson az érett korra. A gyülekezetek állapotát látva épp itt az ideje ennek. Nem kell félni a konfrontációktól, sőt a gyülekezetekből való kirekesztésektől sem, mert maga az Úr ígérte meg, hogy az övéivel lesz. Dicsőség neki ezért.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Keresztyénség, Szentség, szolgálati ajándékok, Tanítások, utolsó idők, vezetés
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.