Győztes lehetsz a csüggedés felett – Zac Poonen

You Can Overcome Discouragement by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Az egész Újszövetségben a 2 Korinthus 3:18 írja le legjobban a Szent Szellem szolgálatát. Amikor a Szent Szellem Úrrá válik az életünkben, akkor elhozza a szabadságot: „Ahol az Úr Szelleme ott a szabadság.”  (17. vers). A Szent Szellem elsősorban a bűn ereje alól szabadít meg minket, de megszabadít a pénz szeretetétől, az atyai hagyományoktól és azoktól a vénektől is, akik szembeszegülnek az Igével, valamint az emberek véleményétől stb. Ez valóban egy csodálatos szabadság. Ezáltal szabaddá válunk, hogy Istennek és ne embereknek szolgáljunk.

A 2 Korinthus 3:18 azt mondja, hogy a Szent Szellem megmutatja nekünk Jézus dicsőségét a Szentírásban (A tükör Isten igéje – Jakab 1:23-25). Néhány ember csak azért olvassa a Bibliát, hogy felkészüljön az igehirdetésre és megvizsgáljon tanításokat, de a Szent Szellem elsődlegesen meg akarja mutatni nekünk Jézus dicsőségét a Bibliában. Amikor meglátjuk azt a dicsőséget, a Szent Szellem is átformál minket az Ő hasonlatosságára. Ez a hasonlóság magában foglalja a Krisztusra való azt a fajta hasonlóságot is, hogy a szolgálatunk az Ő szolgálatához lesz hasonló. A Szellem meg fogja mutatni nekünk, hogyan szentelte oda magát Jézus, hogyan szolgálta az Ő Atyját – és azt teszi velünk, hogy mi is odaszenteljük magunkat az Úr szolgálatára. Az életünk és a szolgálatunk radikálisan meg fog változni, ha megengedjük a Szent Szellemnek, hogy átformáljon minket.

Most, amikor látjuk Jézus dicsőségét Isten igéjében, a Szent Szellem átformál minket dicsőségről dicsőségre úgy, hogy az Ő dicsősége nap mint nap növekszik bennünk. (2 Korinthus 3:18) Más szavakkal, ha engedelmesek vagyunk a Szent Szellemnek, az életünkön lévő kenet nagyobb lesz ma, mint amilyen néhány évvel ezelőtt volt, és sokkal nagyobb, mint 30 évvel ezelőtt. Ha azonban nem vagyunk hűségesek, ahogyan öregszünk, a dicsőség úgy fog csökkenni az életünkön. Nagyon sok buzgó fiatalember visszaesik a házasodását követően. Mi történik ilyenkor? Ha Isten akarata szerint házasodsz meg, a buzgóságod és a dicsőséged sokkal nagyobb lesz, mint egyedülálló korodban, a dicsőség azonban csökkenni fog, ha a feleséged vagy az otthonod sokkal fontosabbá válik számodra, mint az Úr. Az ilyen emberben megszűnik az Úr dicsőségének látása, és elkezdődik a visszaesés.

A 2 Korinthus 4:1-ben Pál azzal folytatja, hogy leírja a szolgálatát:

Annak okáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el.”

Az elbátortalanodás csüggedéshez vezet. Még Pál apostolt is megkísértette a csüggedés.  Ezért ha megkísért a csüggedés nem kell arra gondolni, hogy az egy különleges dolog. Engem is sokszor megkísértett a csüggedés, de én is azt mondtam, mint Pál: „mi nem csüggedünk el, mert a tekintetünket Jézusra szegezzük, és arra a csodálatos szolgálatra gondolunk, amit Isten adott nekünk.” Ezért jóllehet állandóan kísértést szenvedünk, hogy elcsüggedjünk, de mégsem kell senkinek soha elcsüggedni, ha a szemét Jézusra szegezi.

Sok keresztyén munkás elcsüggedt, elkedvetlenedett és depressziós lett az Úrnak való néhány évi szolgálat után, és néhányan még idegösszeroppanást is kaptak. Ez azért van, mert a saját képességükkel próbálták meg szolgálni az Urat. Nekünk az Úrtól kell függni, hogy felkészítsen minket az Ő szolgálatára. Bíznunk kell az Úrban még a fizikai egészségünket illetően is, ha Őt akarjuk szolgálni. Isten ígérete a következő:

„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!”  (Ézsaiás 40:31)

Az alkalmasságunk Istentől van. Még ha pénzügyi nehézséged van is, bízz ebben az ígéretben: „Az alkalmasságunk Istentől van.” (2 Korinthus 3:5). Akármire is van szükségünk, Isten képes gondoskodni rólunk. A 2 Korinthus 4:10-11 verseket a legtöbb keresztyén félreérti. Sok hívő szívesen hallgat egy olyan evangéliumot, ami fizikai csodákban nyilvánul meg az életükben, de ha azt szeretnék, hogy Jézus élete nyilvánuljon meg bennük, akkor a válasz itt van ezekben a versekben. Nekünk Jézus halálát kell hordozni a testünkben. Mit jelent „Jézus halála”? Azt, hogy meg kell halni a saját akaratunknak és az önmagunknak való élésnek, amit Jézus is tett a 33,5 évi földi élete során. (János 6:38). Ez azt jelenti, hogy olyan módon kell reagálnunk a különböző élethelyzetekre, ahogyan Jézus reagált, amikor a földön járt. Hogyan reagált arra, amikor az emberek azt mondták, hogy ördög van benne, amikor Iskariótes Júdás ellopta a pénzét, amikor az emberek leköpték, amikor az emberek törvénytelen gyereknek nevezték (Mária fia), amikor az emberek bántalmazták, kirabolták, gyalázták, és azt mondták neki, hogy hagyja abba az igehirdetést és kivetik a zsinagógából? Jézus halott volt az emberek elismerése, a nagyravágyás, a hírnév, a méltóság és a saját akarata számára. Ezt jelenti „Jézus halála.” Nekünk nincs részünk Jézus golgotai halálában. Nem halhatunk meg a világ bűnéért, de volt egyfajta halál, ami jelen volt Jézus egész földi életében. Ez az a halál, amiben nekünk osztoznunk kell! Miért hívják ezt „Jézus halálának”? Azért, mert Jézus volt az első személy, aki az önmaga és e világ dolgai számára való meghalásnak ezt az útját járta. Meghalt minden emberi dolognak és ezért megnyilvánult rajta az Atya dicsősége. Te és én is arra vagyunk elhívva, hogy Jézus lábnyomát kövessük.

A 2 Korinthus 4:17-18-ban azt mondja Pál:

Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk, mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”

Ez azt jelenti, hogy ne emberi szemszögből nézzük egyik szenvedésünket sem, hanem Isten szemszögéből. Ez egy olyan dicsőség, ami az életünkben ezeken a próbákon keresztül munkálkodik, és ez által jobban megismerjük Jézus szívét. Ez az, ami bátorít minket és ez a mód az, ahogyan elnyerhetünk egy szolgálatot, mert nem nyerhetünk el egy szolgálatot csupán Isten igéjének a tanulmányozása által.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com  

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Keresztyénség, Tanítások
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.