Idegen tűz az Úr házában – J. Lee Grady

Strange Fire in The House of The Lord by J. Lee Grady

PDF formátumban letölthető itt

Óvatosaknak kell lennünk. A jelenleg tapasztalható őrületben – angyalokkal való kapcsolat, extatikus dicsőítés és halott-idézés – minden szellemi józanságunkat elveszíthetjük.

Senki sem érti teljesen, hogy pontosan mit tett Nádáb és Abihu, amiért Isten halálra sújtotta őket Izrael szent helyén. A Biblia azt mondja, hogy tömjént tettek a füstölőjükbe, meggyújtották azt és “hamis tűzzel áldoztak az Úr előtt, amit Ő nem parancsolt nekik” (3 Mózes 10:1 NASB). Könnyelmű és tiszteletlen viselkedésük eredményeként, tűz szállt le Istentől és megemésztette őket.

Abban a pillanatban hamuvá váltak.

Amikor Mózes azt magyarázta Áronnak, hogy mi történt a két emberrel, akkor azt mondta: Ez az, amit szólt az Úr, mondván: Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem.” (3. vers). Jóllehet nem ismerjük annak a részleteit, amit Nádáb és a testvére a szent tömjénnel tettek, azt tudjuk, hogy óvatlanok és tiszteletlenek voltak Isten dolgaival.

„Vágyunk Isten csodájára, de félnünk és tisztelnünk kell Istent. Nem engedhetjük, hogy ez a hamis tűz akadálytalanul szétterjedjen. ”

Ezt a régi történetet időszerű felidéznünk ma. Mi nem használunk tömjént és füstölőt a dicsőítésünkön, de elvárás felénk, hogy körültekintőek legyünk Isten beszédével és az Úr félelmében szolgáljuk az Ő népét. Más szavakkal: semmilyen trükk nem megengedett. Nem engedhető meg, hogy Isten igéjét idegen fogalmakkal vagy a dicsőítésünket pogány gyakorlatokkal keverjük össze.

Amikor az ország (USA) különböző gyülekezeteiben szolgálok, azt tapasztalom, hogy hamis tűz árad szét közöttünk – még azok között is, akik magukat „Szent Szellemmel betöltekezetteknek” hívják. A pásztoroknak és a vezetőknek óvatosaknak kell lenniük a következő jelenségekkel:

  1. Halott-idézés. Néhány karizmatikus körben ma igénylik az emberek, hogy legyenek szellemi megtapasztalásaik, ami magában foglalja a halottakkal való társalgást is. Egy michigani pásztor mondta nekem az elmúlt héten, hogy ismer néhány gyülekezetvezetőt, akik támogatnak egy olyan bizarr gyakorlatot, ami Jézusnak az Átváltozás-hegyén való megtapasztalásán alapszik. A logika az, hogy ahogyan Jézus szólt Mózeshez és Illéshez akkor, Ő megdicsőült, ez ad számukra egy igazolást, hogy halott keresztyénekkel vagy halott rokonaikkal beszéljenek.

Jóllehet kevés szolgáló beszélt ezekről a megtapasztalásokról a pulpitusnál
(mivel az átlagos hívő nem képes kezelni ezt az “új kijelentést”), a prófétai mozgalom bizonyos áramlataiban lévő emberek azt állítják, hogy meglátogatta őket Aimee Semple McPherson, William Branham, John Wimber és sok más meghalt bibliai személy. És elvárják tőlünk, hogy azt mondjuk: “Óóó ez olyan mély” – és aztán elkezdjük keresni a saját halottjaink megjelenését.

Ez hátborzongató. A halottakkal való társalgás szigorúan meg volt tiltva az Ószövetségben (lásd 5 Mózes 18:11), és semmi sem utal arra az Újszövetségben, hogy ez a szabály megváltozott volna. Azok, akik keresik a halottaktól való tudakozódást – médiumokon keresztül és szeánszokon vagy „prófétikus látásban” – veszélyes lépést tesznek a démonizáció felé.

  1. Extatikus elragadtatás. Nem sokkal azt követően, hogy az extasy ismertté vált, mint szórakoztatóipari drog, valaki a mozgalmunkban azt az erős késztetést kapta, hogy támogassa a szellemi extázist, mint a törvényes dicsőítésnek egy elfogadott formáját. A „szellemi részegség” jelenségéből fejlődött ki az a jelenlegi őrület, amikor az emberek összegyűlnek a gyülekezet oltáránál és azt mímelik, hogy drogos tűket szurkálnak a karjaikba egy „szellemi utazásért.” Néhány igehirdető arra bátorítja ma az embereket, hogy „vegyék a Szent Szellemet” – ez egy utalás a marihuana felszippantására.

Gyűlölöm, hogy egy összejövetel elrontója legyek, de a Biblia figyelmeztet minket, hogy „legyünk mértékletesek és józanok” (1 Péter 4:7). Elegendő szabadság és öröm van a Szent Szellemben és nem szükséges, hogy az emberek pogány szórakozások bemutatásával kioltsák azt. A keresztyén dicsőítés nem a kontroll elvesztéséről szól. Akik imádják Jézust tegyék azt „szellemben és igazságban.” (János 4:24). Az Isten iránti szeretetünknek nem az a fokmérője, hogy milyen erőteljesen rázkódunk, vagy hányszor terülünk el a földön. Nemrég azt mondtam egy barátomnak Pennsylvániában, hogy ha az emberek beleunnak a drog általi látomásokba nem kell sok időnek eltelnie ahhoz, hogy néhány keresztyén szexuális gyakorlatokat mutasson be az oltárnál. „Ez már megtörtént” – mondta a barátom. Leírt egy nemrégiben megtörtént „dicsőítő koncertet”, ahol az egyik zenész szex tevékenységet utánzott, miközben egy mikrofont simogatott és halk hangon érzéki kifejezéseket mondott Jézusnak. Mi következik még – orgazmusos dicsőítés? Isten segítsen meg minket!

  1. Angyalokkal való kapcsolat. Az angyalok mindig fontos szerepet játszottak a gyülekezetek életében. Az angyalok „szolgáló lelkek,” akiknek az a küldetésük, hogy megvédjék, őrizzék és erősítsék a hívőket. (Zsidó 1:14). Az angyalokkal való kapcsolat azonban hirtelen hóborttá vált a karizmatikus mozgalom néhány területén. Arra vágynak az emberek, hogy mindenhol angyalokat lássanak és az események gyakran nincsenek összhangban Isten igéjével. A lakelandi ébredés során az elmúlt évben Floridában, egy ember Németországból felment a színpadra és azt állította, hogy egy angyal bement egy étterembe, ahol ő hamburgert evett, kivette az ő belét és aranyból való anyaggal pótolta azt. Mások arról tettek bizonyságot, hogy angyalok vitték őket a mennybe és műtétet végeztek rajtuk. Sokan azt állították, hogy az angyalok tollakat, aranyport és értékes drágaköveket hullattak a dicsőítőkre.

Tisztában vagyok vele, hogy Istennél nincs lehetetlen. Megteheti, hogy a fejsze ússzon a vízen, elrejtsen egy pénzdarabot a hal szájában és használjon egy kisfiút, hogy megetessen egy sokaságot. Ezek hiteles csodák voltak, amilyeneket ma is meg tud tenni, de óvatosaknak kell lennünk, mert vannak hamisítványok. Ha egy hamis csodát vagy egy hamis angyalt támogatunk az Úr házában, akkor hamis tűzben lesz részünk.

Ismertem egy esetet, ahol egy ember hamis drágaköveket szórt szét egy gyülekezet padlóján. Azt mondta a barátainak, hogy az egy „magvetés volt a teremben”, hogy növelje az emberek hitét. Ismertem másokat, akik megfogták az aranyport és magukra szórták egy pihenő helyiségben és futottak vissza a gyülekezeti istentiszteletre, hogy azt állíthassák, Isten ezzel a különleges kegyelemmel áldotta meg őket. Hol van az istenfélelem, amikor a keresztyének maguk működnek közre, hogy létrehozzanak egy csodát?

Itt az ideje, hogy minden igazi hívő őszintén meghúzzon egy egyértelmű vonalat aközött, hogy mi az Isten szerint való imádat és mi a pogány gyakorlat. Szeretnénk, hogy Isten csodát tegyen, de szeretnénk félni és tisztelni is Őt. Nem engedhetjük, hogy a hamis tűz akadálytalanul szétterjedjen.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: charismamag.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

 

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: ítélet, helyreállítás, Keresztyénség, Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.