Isten ugyanúgy szereti Jézus tanítványait, mint Jézust szerette – Zac Poonen

God Loves Jesus’ Disciples as He Loved Jesus  by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Minden szellemi problémának az eredendő oka az, hogy nem ismerjük Istent, mint a mindenható szerető Atyánkat.

Az igazság, ami gyökeresen megváltoztatta a keresztyén életemet az a dicsőséges kijelentés, hogy az Atya pontosan úgy szereti Jézus tanítványait, ahogyan Jézust szerette. Jézus imádkozott az Atyához a tanítványaiért és azt mondta, „hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.”  (János 17:23). A körülöttünk lévő világnak meg kell ismerni ezt az igazságot, de először nekünk kell a szívünkbe fogadni, mielőtt a világ megismerhetné azt.

Ez az ígéret nem mindenkié, hanem csak azoké, akik Jézus tanítványaivá váltak – ez azoknak szól, akik jobban szeretik Jézust, (1) mint bármi mást ezen a világon, (2) jobban, mint a saját életüket és (3) jobban, mint a vagyonukat. Ez volt a tanítványságnak az a három feltétele, amit Jézus a Lukács 14:26-27; 33-ban említett. Ez az ígéret azoknak szól, akik ezt a három feltételt betöltötték.

Lehet egy elméleti hitünk a mennyei Atya szeretetéről, de ha aggódunk, gondterheltek vagyunk és tele vagyunk bizonytalansággal és félelemmel, az mégiscsak azt bizonyítaná, hogy nem vagyunk Jézus tanítványai, vagy, hogy nem hiszünk teljes szívvel abban, hogy az Atyánk ugyanúgy szeret minket, mint ahogyan Jézust szerette. Emberi ésszel nem lehet elhinni, hogy Isten így szeret minket, de Jézus egyértelműen megmondta nekünk, hogy így van. Ezért tudjuk, hogy ez igaz.

Ha a szemünk megnyílt erre a dicsőséges igazságra, ez meg fogja változtatni az egész szemléletmódunkat. Minden morgolódás, depresszió, mélabú, félelem és aggódás el fog tűnni az életünkből. Tudom, hogy ez megtörténhet, mert megtörtént az én életemben is.  Most ez ad szilárd alapot az életemnek: Isten engem ugyanúgy szeret, mint ahogyan Jézust szereti.

A bukásainknak nem az az oka, hogy nem böjtölünk és nem imádkozunk eleget. Nem. A győzelem hit által jön – és nem saját erőfeszítéseink által. „Az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.”   (1 János 5:4). Kérdezheted, hogy a „miben való hit”? A válasz: “hinni Isten feléd megnyilvánuló tökéletes szeretetében”.

Sok hívő a Sátán kárhoztatása alatt éli az életét, aki folyamatosan azt mondja nekik: „Nem böjtölsz eleget. Nem imádkozol eleget. Nem teszel elég bizonyságot. Nem tanulmányozod eleget a Bibliát”, stb. Az ilyen vádlások esztelen cselekedetekre és holt munka sokaságára ösztönzi őket.

Felfogtad már, hogy minden saját erőfeszítésből végzett böjtölés, ima és bizonyságtétel holt munka, ha az nem Isten iránti szeretetből származik? Nem lehet részünk egy ilyen szeretetben, amíg nem vagyunk bizonyosak Isten irántunk való szeretetében. Pál az efézusi keresztyénekért mondott imájában azt kérte, hogy gyökerezzenek meg és alapozódjanak meg Isten szeretetében. (Efézus 3:16-17).

A világ tele van olyan emberekkel, akik más emberek szeretetét keresik. Sok keresztyén gyülekezetről gyülekezetre vándorol, mert azt szeretnék, hogy szeressék őket. Néhányan a barátságban keresik a szeretetet, néhányan pedig a házasságban, de mindezek csalódással végződhetnek. Ábrahám gyermekei az árvákhoz hasonlóan bizonytalanok és ennek eredménye állandóan az lesz, hogy az önsajnálat hatalmat vesz rajtuk.

Mi a megoldás erre a problémára? Ha megtaláljuk a biztonságunkat Isten szeretetében. Jézus többször mondta a tanítványainak, hogy a fejükön lévő hajszálak is mind számon vannak tartva és hogy Isten, aki a madarak millióit táplálja és a virágok millióit öltözteti, bizonyára róluk is gondot visel. A legnagyobb érv mindezekre a következő:

Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?”   (Róma 8:32).

Ahogyan Isten Jézusról gondoskodott, úgy fog rólunk is gondoskodni.

Isten azért engedi meg nekünk időnként, hogy csalódjunk embertársainkban, hogy azután ne bízzunk emberekben. Vágyik rá, hogy megszabadítson minket az ilyen bálványainktól – mivel a bálványimádás egyik formája, ha az emberektől függünk. Isten meg akar tanítani minket arra, hogy egyedül Tőle függjünk. Amikor Isten úgy rendezi a körülményeinket, hogy minden emberben csalódunk, az nem csüggeszt el minket. Isten módszere az, hogy megfoszt minket  a test erejétől, hogy megtanuljunk hit által élni Őbenne.

Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, ….. olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, … Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik.” (Jeremiás 17:5-8)

A keresztyének közötti minden versengés és féltékenység a bizonytalanságból fakad. Egy olyan ember, aki biztos Isten szeretetében, és aki hiszi, hogy Isten nem hibázott, amikor őt olyannak teremtette amilyen, és az ajándékait és tehetségét Ő adta neki, sosem lesz féltékeny, és nem fog versenyezni másokkal. A hívők közötti kapcsolatok minden problémája alapvetően ebből a bizonytalanságból származik. Gondolkozzatok el a Lukács 14:26-34-ban leírtakon, és legyetek Jézus teljes szívű tanítványai. Találjátok meg a biztonságotokat abban a tényben, hogy Isten most pontosan úgy szeret titeket, mint ahogyan Jézust szerette.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Tanítások
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.