Bölcsességről szóló igék – Zac Poonen

Words of Wisdom by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Péld. 10:12 – „Minden vétket pedig elfedez a szeretet.” Péter ezt idézi az 1 Péter 4:8-ban. Ha valóban szeretsz valakit, akkor elfedezed a gyengeségeit és nem beszéled ki azokat. Isten is így bánik velünk. Nem jelenti ki a múltbeli bűneinket mások számára. Nekünk ugyanúgy kell viszonyulnunk mások felé, ahogyan Isten is viszonyul hozzánk. Ha fiatal korod ellenére szeretnél bölcs lenni, akkor engedd meg, hogy adjak neked egy apró tanácsot. Ha ismersz egy rossz színben feltüntető történetet valakiről, hagyd, hogy az a történet veled együtt haljon meg: ne járkálj mindenfelé híresztelve azt. Isten értékelni fogja, ha így cselekszel, különösen, ha az a rossz színben feltüntető történet Isten gyermekéről szól. Isten különösen szeretni fog ezért. Gondolj egy atyára, akinek a gyermeke valami rossz dolgot cselekszik, és nekem tudomásom van róla, de sosem mondom el senkinek, amit a fia tett. Nem gondolod, hogy az atya nagyon fog engem szeretni ezért? Ez a helyzet Istennel is, amikor azt látja, hogy szeretettel viszonyulunk a gyermekeihez.

Péld. 11:24 – Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik.” A keresztyén élet egyik ellentmondása, hogy aki adakozik, az többet kap vissza, mert Isten megáldja őt. Aki pedig fukar, az szegény marad. Amikor megtér egy fukar ember, akkor bőkezűvé válik. Jézus azt mondta a tanítványainak: „Ingyen vettétek, ingyen adjátok.” (Máté 10:8). Isten nagyon sok dolgot ad nekünk ingyen. Nekünk is ingyen kell adni dolgokat másoknak. Az evangéliumokban lévő özvegyasszonynak csak két fillérje volt. Azt adta, amije volt és bizonyos vagyok benne, hogy Isten értékelte azt, és nem szenvedett hiányt. „Aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Péld. 11:25). Ha azt szeretnéd, hogy Isten felüdítsen és frissen tartson téged, akkor neked is fel kell üdíteni másokat. Miért van olyan sok kiszáradt és elfásult keresztyén? Azért, mert Isten nem üdíti fel őket. Miért nem üdíti fel Isten őket? Mert ők sem üdítenek fel másokat. Kezdj el mások szükségeire gondolni és figyeld meg, hogy áldás lehetsz számukra. Meg fogod látni, hogy Isten bőségesen megáld téged.

Péld. 15:13 – A vidám szív megvidámítja az orcát.”  A szívben lévő öröm ragyogást hoz az arcunkra. „A vidám szívű embernek folyamatosan ünnep van.” (Péld. 15:15). A Példabeszédek nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az életünk örömteli legyen. „A vidám szív a legjobb orvosság.” (Péld. 17:22). Az öröm tehát meg is tud gyógyítani minket. Isten királysága nem csupán igazság, hanem igazság és Szent szellem által való öröm. Az Ószövetségben az emberek az öröm nélküli igazságot ismerték. Mi most megismerhetjük az igazságot és az örömöt egyaránt. A járásunk vidám, a szívünkben dal, az arcunkon pedig ragyogás van, amikor Jézust követjük.

Péld. 18:16 – Az embernek ajándéka szabad utat szerez néki, és a nagyoknak orcája elé viszi őt.” Isten ad nekünk ajándékot, hogy teret adjon nekünk a gyülekezetben való szolgálatra. Szánalmas ma látni, hogy sokaknak nincs Istentől kapott ajándéka, mégis azt keresik, és azért küzdenek, hogy pozíciót és megbecsülést szerezzenek a gyülekezetben. Az ige arra bátorít minket, hogy „kívánjuk a szellemi ajándékokat, leginkább, hogy prófétáljunk.” (1 Kor. 14:1). Prófétálni azt jelenti, hogy Isten szavát szólni úgy, hogy az döntésre késztet, meggyőz, vigasztal, bátorít és épít (1 Kor. 14:3). Isten nem adja az Ő ajándékát azoknak, akik nem értékelik azt. Az emberek több száz mérföldet utaznak, hogy halljanak egy embert, akinek üzenete van Istentől. Keresztelő János kinn volt a pusztában és az emberek egész Júdeából odamentek hozzá, hogy hallják őt, mert üzenete volt a mennyből.

Péld. 18:21 – „A halál és az élet a nyelv hatalmában van.” Pünkösd napján tűznyelvek jelentek meg a tanítványok feje felett azt jelképezve ezzel, hogy Isten a Szent Szellem tüzével akarja lángra lobbantani a nyelvünket. A Jakab 3:6 azt mondja, hogy a nyelvet a pokol tüze is lángra lobbanthatja. A testünk romlottsága miatt csak akkor kerülhetjük el, hogy a nyelvünk halált terjesszen, ha a nyelvünket a Szent Szellem ellenőrzi.

Péld. 22:4 – Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet.” A szellemi gazdagság, a szellemi tisztesség és a szellemi élet Istentől származik. Isten két minősítő tényezőt vesz figyelembe egy embernél, amikor ezeket adja: az alázatosságot és az Úr félelmét. Ezeket a fő minősítő tényezőket vegyük figyelembe mi is egy vezetői pozíció betöltésénél a gyülekezetben.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

 

 

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.