Igei válaszok keresése az életünk problémáira – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt  – MP3 formátumban itt

Sokszor keresnek meg minket a Keskenyút blog látogatói különböző személyes problémáikkal. Ilyenkor nem teszünk mást, mint a leírt problémával kapcsolatos – a Szent Szellem által az elménkben felhozott – ige alapján tanácsoljuk őket. Ekkor már csak az a kérdés, hogy engedelmeskednek-e az igei tanácsnak vagy sem. Sokszor tapasztaljuk, hogy a hívők sajnos nem készek meghozni a szükséges döntéseket és változtatni az életükön. Így azonban nem várható megoldás sem az adott problémára.

A gyakran ismétlődő jelenség arra utal, hogy a hívőknek nem szokásuk minden problémájukra igei választ keresni, pedig ez  Jézus követésének alapvető feltétele: csak úgy tudunk folyamatosan az Atya akaratában járni, ha mindenben az Atya akaratát keressük.

Jézus mindig az Atya akaratát kereste és ezzel is példát adott nekünk. Jézus semmit sem cselekedett saját akaratából, hanem mindig azt kereste, mit cselekszik az Atya, és Ő is azt cselekedte.

„A Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a Fiú is cselekszi. Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat néki, amiket ő maga cselekszik.” (János 5:19-20)

Jegyezzük meg: minden egyes döntésünket az Atya akarata szerint kell meghozni, és aszerint cselekedni, ahogy Jézus is tette, mert ezt jelenti Jézust követni, keresztyénnek lenni. Azt tapasztaljuk, hogy még sok éves hívőknek sem kialakult és bevett szokásuk, hogy a problémáikra az igében keressék a választ és az életük minden dolgában, az életük minden területén aszerint éljenek. Előfordult, hogy valakinek igei választ adtam, amire azt válaszolta, hogy „mi ezt így szoktuk” – jelezve ezzel, hogy ő azt tartja jónak és nem is akar változtatni rajta, pedig az egy pusztán emberi vagy vallásos megszokás volt, igei szóhasználattal „atyai hagyomány”, ami nem egyezett az igével. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon erős az emberi megszokás és az atyai hagyomány ereje, ahogyan az Jézus idejében is volt. Jézus azt vetette a farizeusok szemére, hogy az igét félretették és atyai hagyományokkal pótolták azt. Ez ma is nagyon igaz! Ha nem romboljuk le az igeellenes szokásokat, atyai hagyományokat a hívő életünkben, akkor sosem tudjuk Jézust követni. Az igeellenes cselekedeteink, azaz engedetlenségünk miatt nem várhatjuk el, hogy az engedelmesség áldásában részesüljünk. 

Figyeljük meg, hogyan járhatunk az Atya akaratában mindenben, minden problémánkra Úrtól való választ kapva, és annak engedelmeskedve megoldást kapni a problémáinkra:

„Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magam annak.”   (János 14:21)

Az első feltétel a parancsolatok ismerete. Ne várjuk azt, hogy a Szent Szellem eszünkbe juttassa a megfelelő igét egy adott problémára, ha még egyszer sem olvastuk végig a Bibliát. Azt tapasztaltam, hogy legalább háromszor el kell olvasni a teljes Szentírást, időnként elmélkedni az igén és megérteni annak tényleges jelentését, hogy az működőképessé váljon az életünkben. Jézus a testté lett Ige, és nekünk is szükséges, hogy az Ige az egész testünket átjárja és birtokba vegye, és az ige szerinti megújult gondolatainkat automatikus – Isten szerint való – cselekedetek kövessék. Ezt jelenti, hogy Krisztus él bennünk.

A másik feltétel az igének való engedelmesség. A megismert igének engedelmeskedni kell, be kell építenünk az életünkbe, hogy az a mindennapi életünk részévé váljon.

Ha egy konkrét problémával kerülünk szembe, akkor ’nem a saját fejünk után kell menni’, hanem oda kell menni az Úrhoz, szellemben figyelni, várni és kérni az Urat, hogy jelentse ki az Ő akaratát. Az Úr hű és igaz, és aki kér, az kap. Akinek az életében ez rendszeres gyakorlat, az tudja, hogy egy idő után – ez lehet néhány perc, de néhány nap is – a szellemünkben megkapjuk a választ: bejön az elménkbe egy ige, egy igehely, vagy egy történet az igéből, ami válasz a problémánkra: „kijelentem magam annak” – mondja az ige.

Sokan a problémáikra legtöbbször úgy reagálnak, hogy megkérnek másokat, imádkozzanak értük. Ez egy könnyű módszer és nagyon szelleminek tűnik, de legtöbbször nem segít. Sokszor kiderül, hogy a baj az, hogy valaki egyszerűen nem engedelmeskedik az igének. A legtöbb probléma a házasságban a házaspárok között van, és a tapasztalatunk szerint azért, mert nem engedelmeskednek az igének. Ha a házaspárok elolvasnának minden igét a Bibliában, ami a házassággal kapcsolatos, amelyek külön a férjre és külön a feleségre vonatkoznak és engedelmeskednének azoknak, akkor sok hívő házaspár nagyon boldog lenne.

Sokan abban a tévedésben vannak, hogy csak az életük nagy kérdéseiben – házasság, házvétel, autóvásárlás, munkahely, hogy hol lakjanak, gyülekezeti szolgálat stb. – kell az Úr akaratát keresni, de ez nem igaz. Ha nem tesszük napi gyakorlattá, hogy minden kérdésünkkel az Atya akaratát keressük, akkor az életünk fontos kérdéseiben sem fog működni.

Több írásomban elmondtam személyes bizonyságaimat arról, hogyan vezetett az Úr az Ő akaratának kijelentésével a munkahelyi problémáimban, sokszor nagyon konkrét üzleti, szakmai kérdésekben is. Csak kérdeznünk kell az Urat és keresni az Ő akaratát. Nem kell félni, nem terheljük Őt meg ezzel és van is ideje válaszolni. Nem kell félnünk attól sem, hogy olyat fog kérni tőlünk, amit ne tudnánk teljesíteni. Lehet, hogy nem a legkönnyebb megoldást adja, sőt néha igen nehéz is lehet és hit kell hozzá, hogy megcselekedjük, de ha az Úr mondta, akkor bízzunk benne, hogy meglesz az akarata az életünkben.

Sok hívőnek nem szokása rendszeresen kérdezni az Urat és ez a legnagyobb baj. Ha ezt sikerülne egy jó szokássá tenni az életükben, akkor nem kellene sok olyan problémával küszködniük, ami valójában azért van, mert nem az Úr akaratában járnak. Ilyenkor az ima sem segít, mert az engedetleneket az Úr nem hallgatja meg. Imádkozni az Úr akaratának a kijelentéséért kell és a kijelentett akaratának engedelmeskedni: ilyen egyszerű.

Tegyük mindennapi szokásunkká az életünkben az Atya akaratának a keresését és kérdezzük Őt bátran. Merjünk engedelmeskedni neki és meg fogjuk tapasztalni, hogy gyökeresen megváltozik az életünk, folyamatosan növekedni fogunk szellemileg és haladunk előre a Krisztusban való érettség felé.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com  

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Keresztyénség, Tanítások | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.