Győzelem a tisztátalan gondolatok felett – Zac Poonen

Overcoming Impure Thoughts by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Isten Igéje azt mondja Jézusról, hogy „Ő megtanulta az engedelmességet és tökéletességre jutott.” (Zsidó 5:8-9). A „megtanulta” szó az a képzéssel kapcsolatos. Ez a vers tehát arról szól, hogy Jézus, mint ember, egy képzést kapott az engedelmességről. Minden helyzetben engedelmeskedett az Atyjának, és mint ember befejezte a tanulmányait. Ezért egy előfutár lett számunkra, hogy mi is követhessük az Ő példáját, győzve a kísértések felett és engedelmeskedve Istennek (Zsidó 6:20). Az Úr együttérez velünk a kísértések elleni harcainkban, mert hozzánk hasonlóan Ő is megkísértetett. (Zsidó 2:18; 4:15; 12:2-4). Jézus tisztasága nem egy olyan dolog volt, amit tálcán kínáltak fel neki, hanem olyan valami, amit harcok árán szerzett meg. Azok a harcok azonban nem vég nélküli harcok voltak. Minden kísértést legyőzött – egyiket a másik után. Egész életében minden egyes kísértéssel így nézett szembe, ahogyan mi is kísértéseket szenvedünk – és győzött.

Sok éven keresztül mindannyian bűnben éltünk és a bűnös testünk hasonlíthatott egy mérges kígyókkal teli dobozhoz, amiket mi lakattunk jól! Ezeknek a kígyóknak a nevei: tisztátalanság, harag, rosszindulat, viszály, keserűség, pénz szeretete, önzés, büszkeség, stb. Ennek a doboznak egy felnyitható teteje van, amiből a kígyók kidugják a fejüket minden olyan esetben, amikor megkísértetünk. A megtérésünk előtti időben bőségesen tápláltuk ezeket a kígyókat. Ennek az lett az eredménye, hogy a kígyók jól tápláltak, egészségesek és erősek lettek. Néhány kígyó jobban táplált, mint a többi, és azoknak az étvágya nagyobb hatással van ránk, mint a többié. Most, hogy meghaltunk Krisztussal a bűnnek, még ha ezek a kígyók erősek és egészségesek is, a magatartásunk ezekhez a kígyókhoz megváltozott! Most isteni természet részesei vagyunk és „akik Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.” (Gal. 5:24). Ellentétben a korábbi idővel, most ha egy kígyó kidugja a fejét a nyitott doboz tetején (amikor megkísértetünk), a fejére ütünk egy husánggal és visszamegy a dobozba. Amikor ismét kísértést szenvedünk, a kígyó ismét kidugja a fejét, és ismét ráütünk. Így egyre erőtlenebb lesz. Ha minden kísértésben kitartunk, és a kígyóra ütünk ahelyett, hogy táplálnánk azt, akkor hamarosan meg fogjuk tapasztalni, hogy a kísértés ereje meggyengül. A testet nem lehet egy pillanat alatt „agyonlőni” vagy „felakasztani, ” hanem csak keresztre feszíteni. A keresztre feszítés egy lassú, de biztos halál. Ezért mondja a Jakab 1:2, hogy „teljes örömnek tartsátok, ha különböző kísértések érnek,” mert az lehetőséget ad, hogy a kígyóra üssünk és meggyengítsük azt. Máskülönben ez nem lehetséges.

Vegyük figyelembe a tisztátalan gondolatok kérdését. Ha kitartóak vagyunk ezen a területen, akkor észre fogjuk venni, hogy egy idő múlva beáll a halál. Ez lehet néhány év, ha a megtéretlen éveink alatt sok éven keresztül tápláltuk ezt a kígyót. A halál azonban minden bizonnyal be fog következni, ha kitartóak vagyunk. Ennek egyik eredménye az lesz, hogy az álmaink is tisztábbak lesznek. A tisztátalan álmok egyre ritkábbak lesznek. Ha a tisztátalan álmok gyakorisága növekszik, akkor az azt jelzi, hogy megint nem vagyunk kitartóak a gondolati kísértések elleni harcban. Ez egy jó próba, ami mérőeszköze lehet a gondolati életünkben való kitartásunknak. A tisztátalan álmok nem tudatos bűnök, ezért nem kell bűnösnek érezni magunkat miattuk (Róma 7:21; 8:1). Az 1 János 1:7 azt mondja nekünk, hogy Jézus vére automatikusan megtisztít minket minden ilyen bűntől, ha világosságban járunk. Ha végig kitartunk, az el fogja hozni a teljes győzelmet. A tökéletes kitartás szexuális területen pl. magában foglalja azt is, hogy nem bámuljuk meg a másik nem csinos arcát még akkor sem, ha nem kapcsolódnak szexuális gondolatok az ilyen megbámuláshoz.

A Péld. 6:25 üzenete számunkra a kitartásról a következő: „ne kívánd az ő szépségét.” Nagyon kevesen kitartóak ezen a területen, ezért nagyon kevés embernek sikerül megtisztítani az álmát. A tudatalatti részünkre nagymértékben hat, hogy mit gondolunk az ébrenlétünk során – nem a kísértések által, amik bevillannak a gondolatainkba, hanem az azokra adott válaszaink által. Ha a tudatalatti részünk olyan üzenetet kap, hogy gyűlöljük a bűnt a gondolatunkban és a viselkedésünkben, és így éljük az életünket Isten előtt, akkor az „összhangban” lesz a tisztaság iránti vágyunkkal. (Lásd Zsolt 51:6). A kísértéskor nem az a kérdés, hogy „a hívő társaim mit gondolnak a tisztaságomról”, hanem inkább az, hogy „milyen üzenetek vannak a tudatalatti részemben?” Az álmaid rendszerint választ fognak adni erre. Akik nem keresik a teljes tisztaságot, azok sosem érthetik meg, hogy itt miről beszélünk. Akik könnyen veszik a tisztátalan álmokat, azok nem fogják fel, hogy ez a nem kellő kitartás jele a tudatos életük területén. Az ilyen hívők csak nézik, hogy mit beszélnek ilyen elérhetetlen és irreális dolgokról; a szellemi dolgok ugyanis ostobaságok a természetes elme számára.

A jó hír az, hogy nem számít, mennyire szennyesek voltak a gondolataid korábban, az teljesen tisztává válhat, ha kitartóan keresed az utat, hogy Jézussal járj. Másrészt ez meg fogja tisztítani az álmaidat is – jóllehet ez időt fog igényelni; az idő attól függ, hogy megtéretlen életedben mennyire tápláltad a testedet. Azonban a legerősebb kígyó is megölhető szívós kitartással.

Jézus csak azokat hívta, hogy jöjjenek Őhozzá, akik meg voltak fáradva és nagy terheket hordoztak. Ez csak akkor érvényes, ha te magad vagy beteg és megfáradt – a saját legyőzött életed miatt. Ez hatalmaz fel arra, hogy Jézushoz jöjj a győzelemért. A világ tele van azokkal, akik mások viselkedése miatt betegek és megfáradtak. Néhány keresztyén szintén belebetegedett és belefáradt a megalkuvásba és a világiasságba, amit lát a felekezetükben, de ez nem garantálja a győzelmet. Csak azokat hívja az Úr, hogy jöjjenek, akik maguk fáradtak meg és betegek. Csak azok, akik szomjúhozzák a győzelmet, azok jöhetnek Őhozzá (Máté 11:28; János 7:37). Csak akik állandóan azért sírnak, mert elbuknak a gondolati bűnökben, akik gyászolnak a titkos bűneik miatt, csak azok fogják megérteni Isten igazságát; miközben mások úgy tekintenek erre a tanításra, mintha eretnekség lenne – mivel a szellemi igazságok nem érthetők meg természetes értelemmel, hanem inkább kijelentés által, amit Isten azoknak ad a szívükbe, akik sírnak a titkos bűneik miatt. Isten csak azoknak jelenti ki az Ő titkait (beleértve egy istenes élet titkait is), akik félik Őt. (Zsoltár 25:14). Jézus a bűn feletti teljes győzelmen túl ráadásként ’békességet’ ígért azoknak, akik betegek és megfáradtak voltak a legyőzött életük miatt.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Tanítások
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.