A szellemi növekedés titkai – Zac Poonen

Secrets of Spiritual Growth by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

  1. A saját erődet cseréld fel egy isteni erővel

Az Ézsaiás 40:29-31 azt tanítja, hogy a mindenható Isten, akit imádunk, és akinek szolgálunk, erőt ad nekünk, amikor gyengék vagyunk. Amikor híjával vagyunk az erőnek, Ő erőt fog adni nekünk. Egészséget és erőt fog adni nekünk, hogy szolgáljuk Őt. Még a fiatalemberek is kimerülhetnek és elfáradhatnak és az erős fiatalemberek megfáradhatnak az Úr kitartó szolgálatában, de azok, akik az Úrra várnak, mindegy hány évesek, új erőt fognak kapni. Milyen csodálatos ígéret! Amikor ezek a fiatalemberek kimerülnek, ezek az idős emberek, akik az Úrra várnak „szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!”  Bátorítani szeretnék mindenkit, hogy tanuljon meg várni az Úrra és bízzon benne, hogy be fogja tölteni minden szükségét. Új erőt fogsz kapni, amint ez a vers mondja, vagy ahogyan egy másik fordítás kifejezi: „Akik az Úrra várnak, ki fogják cserélni az erejüket”. Ez azt jelenti, hogy átadjuk a saját emberi erőnket az Úrnak és Ő cserébe adja nekünk az Ő isteni erejét! Halleluja! Csodálatos kicserélni mindenünket az Úrral. Jézus ezt mondta az Atyának: „Mindaz, ami az enyém a tiéd Atyám, és mindaz, ami a Tiéd az az enyém.” (János 17:10-11). Az Úr szolgálatában szükséges, hogy az Úr ereje látható legyen rajtad keresztül.. Akik az Urat szolgálják, azoknak valóban szükségük van rá, hogy bízzanak az Úrban, hogy adja az Ő természetfeletti erejét felülről, a feltámadásának erejét – nem csupán a szellemünkben, hanem a testünkben is. Akkor gyümölcsöt fogunk teremni az Úrnak még öreg korban is (Zsolt 92:14).

  1. Becsüljétek meg a Szent Szellem felkenetését

Az Ezékiel 3:23-ban a következőt olvassuk: 

Fölkeltünk azért és kimentünk a völgybe és ímé ott állt az Úrnak dicsősége, hasonlatos ahhoz a dicsőséghez, amelyet a Kébár folyó mellett láttam, és orcámra estem.”

Itt egy fontos szolgálati alapelv van: Feküdj le arccal a porba mindig. Néha jó megtenni azt valóban – fizikailag. Lefeküdni a szobádban Isten előtt és azt mondani: „Uram, ez az én jogos helyem. Ez vagyok én – semmi a szemedben.” Mi, akik mások előtt állunk és prédikálunk, nagy veszélyben vagyunk, mert olyan sok ember csodál és nagyra tart minket. Többnek, mint bárki mást. Szükségünk van rá, hogy gyakran egyedül legyünk az Úrral, leboruljunk előtte és felismerjük, hogy semmik vagyunk az Ő szemében. Isten egy pillanat alatt elveheti a lélegzetünket. Elveheti a rajtunk lévő kenetet egy pillanat alatt. Én jobban félek a kenet elvesztésétől, mint bármi mástól az életemben. Inkább elveszítem az összes pénzemet és a teljes egészségemet, minthogy elveszítsem Isten életemen lévő kenetét. A felkenetést könnyű elveszíteni, ha gondatlanul bánunk a pénzzel vagy a beszédünkkel, vagy bármi más kis dolog miatt. Amikor Ezékiel arccal leborult a földre, a Szellem jött belé és lábra állította őt. Isten előtt feküdve a földön az a hely, ahol a Szellem jön ránk. Engedjük meg Neki, hogy felemeljen minket, sose emeljük fel magunkat.

  1. Isten a múltbeli hibáid ellenére mindig bátorítani fog téged

Az Ézsaiás 42:2-3-ban a következő van megírva:

Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán.” 

Ez az idézet Jézusra utal a Máté 12:19-20-ban, ahol azt mondja:

Nem verseng, és nem kiált; az utcákon senki nem hallja szavát. A megrepedezett nádat nem töri el.”

Ez azt jelenti, hogy az Úr sosem fog elbátortalanítani valakit, akinek rendezetlen az élete, hanem bátorítja és meggyógyítja őt. Az Úr nem olt ki egy pislákoló lámpabelet, hanem a lángot felgerjeszti. Istennek az az érdeke, hogy segítse a gyengéket, és akik vétkeztek. Neki az az érdeke, hogy segítse azokat, akik elbátortalanodtak és elcsüggedtek, és hogy felemelje a szellemüket. Az Úr igaz szolgája mindig hasonló bátorító szolgálattal rendelkezik, felemelve azoknak a szellemét, akik elcsüggedtek, elbátortalanodtak és reménytelenek, és élettel tölti meg őket. Keressük mindannyian az ilyen szolgálatot, mert az embereknek mindenhol erre van szüksége.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.