Démonok kiűzése – Zac Poonen

Casting Out Demons by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Jézus azt mondta a tanítványainak: „Elmenvén széles e világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. … Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek…..”  (Márk 16:15-17).

Az emberi történelem kezdetétől fogva voltak démonoktól megszállt férfiak és asszonyok, de csak azt követően olvasunk arról, hogy az emberek megszabadultak a démonoktól, miután eljött Jézus. Most, amikor Krisztus legyőzte a Sátánt a kereszten, bárki teljesen meg tud szabadulni a démonoktól a Jézus nevében – pontosan úgy, ahogyan bárki teljes bűnbocsánatot nyerhet a bűneire Jézus nevében. Jézus azt akarta, hogy a tanítványai hirdessék ki ezt a két jó hírt az egész világon – hogy az emberek megszabadulhatnak a bűneik büntetésétől és a démonoktól. Mindazáltal nem volt hitem, hogy megszabadítsam az embereket a démonoktól, míg be nem töltekeztem Szent Szellemmel és nem győződtem meg róla, hogy Jézus legyőzte a Sátánt a kereszten.

A gonosz szellemekkel való első találkozásaim egyike akkor volt, amikor bibliaiskolai hallgatókat tanítottam. (Jézus zsinagógai összejövetelen űzött ki démonokat!) Egy nagy felkenetést tapasztaltam a beszédben azon a reggelen, éppen befejeztem az üzenetemet és megkértem, hogy mindenki hajoljon meg az imádkozáskor. Hirtelen az egyik hallgató a terem utolsó sorában felkelt és táncolva elindult a padsorok közötti folyosón. Rögtön észrevettem, hogy egy démon ilyen módon próbálja elterelni a hallgatók figyelmét, hogy az üzenetre reagáljanak. Miután mindenki meghajolt és imádkoztunk, tudtam, hogy a démon bármilyen hangos dorgálására a hallgatók felkapnák a fejüket, körülnéznének, és ez zavart okozna. Így halkan – olyan halkan, hogy még azok sem hallották, akik mögöttem ültek a pódiumon -, azt mondtam: „A Jézus nevében ülj le.” A fiatalember, aki kb. 12 méterre volt tőlem azonnal leült. Ekkor folytattam a záró imát. Az összejövetel után eltávoztam a bibliaiskolából és sosem tudtam meg, hogy ki volt az a fiatalember. Néhány hónappal később kaptam azonban egy levelet egy másik országból. Ez a fiatalember írt nekem és azt írta, hogy egy démon megszállva tartotta őt annak ellenére, hogy egy templomba járt néhány évvel korábban, majd keresztyén lett és elkezdett arra a bibliai főiskolára járni, ahol hallott engem szolgálni.

Beazonosította magát, hogy ő volt az a hallgató, aki felállt az összejövetelen és aztán azt írta, hogy „leültem, amikor azt mondtad nekem, hogy üljek le.” Meglepődtem, ahogy ezt a mondatot olvastam, mert bizonyára nem hallotta az én halk hangomat azon a napon, mert túl távol volt tőlem, de a benne lévő démon hallotta a szavaimat és engedelmeskedett.

Az Úr két dolgot tanított meg nekem azon a napon a démonokról. Mindenekelőtt azt, hogy a démonoknak nagyon jó hallásuk van, ezért nem kell kiabálni nekik, mint sok szolgáló teszi, amikor kiűzi őket! Másodszor azt, hogy ha az életünk tiszta és van hitünk Krisztusnak a Sátán felett a kereszten aratott győzelmében, akkor csak egyszer kell parancsolnunk a démonoknak – és ők azonnal elmennek. Nem kell többször parancsolni nekik, mint ahogyan sok ember teszi. Jézus egyetlen mondattal kiűzte a démonokat: „egyetlen szót szólt és az összes démon elmenekült” (Máté 8:16 Living Bible). Ha a démonok nem távoznak el egyetlen parancsunkra, az azt jelzi, hogy gyenge a hitünk. Ekkor böjtölni és imádkozni kell (Máté 17:21).

Egy másik alkalommal egy nőtestvér a gyülekezetünkből hozott egy hölgyet az otthonomba, hogy imádkozzam érte, mert valami problémája van. A feleségem és én beszélgettünk a hölggyel és akkor megkértem őt, hogy bánja meg a bűneit és fogadja el Jézust megváltójának. Megkértem őt arra is, hogy mondja meg a Sátánnak, hogy „nem tartozom hozzád mostantól, mert Jézus legyőzött téged a kereszten”. (Mindenkit megkérek erre, aki szeretne megmenekülni, hogy mondja ezt a Sátánnak). Hirtelen eltorzult az arca, erősen rám nézett, elváltoztatta a hangját és azt mondta: „Én nem voltam legyőzve a kereszten”. Nem sejtettem, hogy démon van benne, mert nagyon alázatosan beszélt velünk, de amikor rájöttem, hogy egy démon van benne, azonnal azt mondtam a démonnak: „Hazug vagy. Te vereséget szenvedtél a kereszten. Távozz tőle a Jézus nevében.” A démon azonnal elhagyta őt. Tudtam, hogy elment, mert amikor megkértem a hölgyet másodszor is, hogy mondja el ugyanazokat a szavakat a Sátánnak, tétovázás nélkül azonnal elmondta azt.

Azon a napon megtanultam egy harmadik leckét a Sátánról és a démonokról – nem szeretik, ha arra emlékeztetik őket, hogy vereséget szenvedtek a kereszten. Ezért eldöntöttem, hogy gyakran emlékeztetni fogom a Sátánt arra, hogy Jézus legyőzte a kereszten. Eldöntöttem azt is, hogy tanítanom kell ezt a dicsőséges igazságot minden hívőnek. (Mondanunk kell ezeket a szavakat a Sátánnak, mivel nem hallja a gondolatainkat, vagy amit az elménkben mondunk.) Ezt azért szükséges, mert sok hívő nincs tisztában vele, vagy nem hiszi, hogy a Sátán a kereszten teljes vereséget szenvedett (amint a Kol. 2:15-ben és a Zsidó 2:14-ben írva van), és a tőle való félelemben élnek és attól tartanak, hogy még kárt okozhat nekik egy napon.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.