Démonok kiűzése – Zac Poonen

Casting Out Demons by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Jézus azt mondta a tanítványainak: „Elmenvén széles e világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. … Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek…..”  (Márk 16:15-17).

Az emberi történelem kezdetétől fogva voltak démonoktól megszállt férfiak és asszonyok, de csak azt követően olvasunk arról, hogy az emberek megszabadultak a démonoktól, miután eljött Jézus. Most, amikor Krisztus legyőzte a Sátánt a kereszten, bárki teljesen meg tud szabadulni a démonoktól a Jézus nevében – pontosan úgy, ahogyan bárki teljes bűnbocsánatot nyerhet a bűneire Jézus nevében. Jézus azt akarta, hogy a tanítványai hirdessék ki ezt a két jó hírt az egész világon – hogy az emberek megszabadulhatnak a bűneik büntetésétől és a démonoktól. Mindazáltal nem volt hitem, hogy megszabadítsam az embereket a démonoktól, míg be nem töltekeztem Szent Szellemmel és nem győződtem meg róla, hogy Jézus legyőzte a Sátánt a kereszten.

A gonosz szellemekkel való első találkozásaim egyike akkor volt, amikor bibliaiskolai hallgatókat tanítottam. (Jézus zsinagógai összejövetelen űzött ki démonokat!) Egy nagy felkenetést tapasztaltam a beszédben azon a reggelen, éppen befejeztem az üzenetemet és megkértem, hogy mindenki hajoljon meg az imádkozáskor. Hirtelen az egyik hallgató a terem utolsó sorában felkelt és táncolva elindult a padsorok közötti folyosón. Rögtön észrevettem, hogy egy démon ilyen módon próbálja elterelni a hallgatók figyelmét, hogy az üzenetre reagáljanak. Miután mindenki meghajolt és imádkoztunk, tudtam, hogy a démon bármilyen hangos dorgálására a hallgatók felkapnák a fejüket, körülnéznének, és ez zavart okozna. Így halkan – olyan halkan, hogy még azok sem hallották, akik mögöttem ültek a pódiumon -, azt mondtam: „A Jézus nevében ülj le.” A fiatalember, aki kb. 12 méterre volt tőlem azonnal leült. Ekkor folytattam a záró imát. Az összejövetel után eltávoztam a bibliaiskolából és sosem tudtam meg, hogy ki volt az a fiatalember. Néhány hónappal később kaptam azonban egy levelet egy másik országból. Ez a fiatalember írt nekem és azt írta, hogy egy démon megszállva tartotta őt annak ellenére, hogy egy templomba járt néhány évvel korábban, majd keresztyén lett és elkezdett arra a bibliai főiskolára járni, ahol hallott engem szolgálni.

Beazonosította magát, hogy ő volt az a hallgató, aki felállt az összejövetelen és aztán azt írta, hogy „leültem, amikor azt mondtad nekem, hogy üljek le.” Meglepődtem, ahogy ezt a mondatot olvastam, mert bizonyára nem hallotta az én halk hangomat azon a napon, mert túl távol volt tőlem, de a benne lévő démon hallotta a szavaimat és engedelmeskedett.

Az Úr két dolgot tanított meg nekem azon a napon a démonokról. Mindenekelőtt azt, hogy a démonoknak nagyon jó hallásuk van, ezért nem kell kiabálni nekik, mint sok szolgáló teszi, amikor kiűzi őket! Másodszor azt, hogy ha az életünk tiszta és van hitünk Krisztusnak a Sátán felett a kereszten aratott győzelmében, akkor csak egyszer kell parancsolnunk a démonoknak – és ők azonnal elmennek. Nem kell többször parancsolni nekik, mint ahogyan sok ember teszi. Jézus egyetlen mondattal kiűzte a démonokat: „egyetlen szót szólt és az összes démon elmenekült” (Máté 8:16 Living Bible). Ha a démonok nem távoznak el egyetlen parancsunkra, az azt jelzi, hogy gyenge a hitünk. Ekkor böjtölni és imádkozni kell (Máté 17:21).

Egy másik alkalommal egy nőtestvér a gyülekezetünkből hozott egy hölgyet az otthonomba, hogy imádkozzam érte, mert valami problémája van. A feleségem és én beszélgettünk a hölggyel és akkor megkértem őt, hogy bánja meg a bűneit és fogadja el Jézust megváltójának. Megkértem őt arra is, hogy mondja meg a Sátánnak, hogy „nem tartozom hozzád mostantól, mert Jézus legyőzött téged a kereszten”. (Mindenkit megkérek erre, aki szeretne megmenekülni, hogy mondja ezt a Sátánnak). Hirtelen eltorzult az arca, erősen rám nézett, elváltoztatta a hangját és azt mondta: „Én nem voltam legyőzve a kereszten”. Nem sejtettem, hogy démon van benne, mert nagyon alázatosan beszélt velünk, de amikor rájöttem, hogy egy démon van benne, azonnal azt mondtam a démonnak: „Hazug vagy. Te vereséget szenvedtél a kereszten. Távozz tőle a Jézus nevében.” A démon azonnal elhagyta őt. Tudtam, hogy elment, mert amikor megkértem a hölgyet másodszor is, hogy mondja el ugyanazokat a szavakat a Sátánnak, tétovázás nélkül azonnal elmondta azt.

Azon a napon megtanultam egy harmadik leckét a Sátánról és a démonokról – nem szeretik, ha arra emlékeztetik őket, hogy vereséget szenvedtek a kereszten. Ezért eldöntöttem, hogy gyakran emlékeztetni fogom a Sátánt arra, hogy Jézus legyőzte a kereszten. Eldöntöttem azt is, hogy tanítanom kell ezt a dicsőséges igazságot minden hívőnek. (Mondanunk kell ezeket a szavakat a Sátánnak, mivel nem hallja a gondolatainkat, vagy amit az elménkben mondunk.) Ezt azért szükséges, mert sok hívő nincs tisztában vele, vagy nem hiszi, hogy a Sátán a kereszten teljes vereséget szenvedett (amint a Kol. 2:15-ben és a Zsidó 2:14-ben írva van), és a tőle való félelemben élnek és attól tartanak, hogy még kárt okozhat nekik egy napon.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Chist on an uncompromised way. Pioneer , who try to walk on from traditions cleaned way. This is the way of minority only.
Kategória: Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.