Légy mennyei gondolkozású – Zac Poonen

Be Heavenly Minded by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Talán a legszellemibb levél az, amit Pál az efézusiaknak írt, és ez azt jelzi, hogy az efézusi gyülekezet akkoriban nagyon jó szellemi állapotban volt: egy nagyon jó gyülekezet volt. Pálnak nem kellett ott semmit helyreigazítani. Az efézusiak megéltek egy mennyei életet a földön. Egy gyülekezet és egy keresztyén csak akkor töltheti be a feladatát a földön, ha mennyei módon gondolkozik. Minél inkább mennyei gondolkozású vagy, annál inkább be tudod tölteni Isten rád vonatkozó tervét a földön. Minél inkább világiasan gondolkozol, annál kevésbé fogod betölteni Isten tervét a földön, még akkor is, ha azt mondod, hogy a halálod után a mennybe jutsz. Az otthonod csak akkor töltheti be a feladatát Isten szempontjából, ha az egy mennyei gondolkozású otthon. Az Úr akarata számunkra az, hogy „a napjaitok a földön lehetnek olyanok, mint a menny napjai” (5 Mózes 11:21). Ez lehetetlen volt az Ószövetség idején, de az efézusi gyülekezet üzenete számunkra az, hogy az Újszövetség idején élhetünk így.

Az Efézus 1:3 azt mondja: „Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyei helyeken a Krisztus Jézusban.” Figyeljük meg, hogy mindezek az áldások szellemiek és nem anyagiak. A földi áldások ígérete Izraelre vonatkozott az Ószövetség idején: az 5 Mózes 28-ban olvashatunk erről. Ez a különbség a kegyelem, amit Krisztus hozott el és a törvény között, ami Mózes által adatott. Ha az Ószövetségben lenne egy hasonló vers, akkor ott ezt olvashatnánk: „Áldott legyen a Mindenható Isten (nem az Atyánk), aki megáldott minket minden anyagi áldással a földi helyeken a Mózesben.” Ezért azok a hívők, akik elsősorban a fizikai gyógyulást és az anyagi áldást keresik valójában visszamennek az Ószövetség hatálya alá. Az ilyen „hívők” valójában nem keresztyének, hanem izraeliták: Mózest követik és nem Krisztust.

Ez azt jelenti, hogy Isten nem áld meg hívőket anyagilag ma? Megáld, de különböző módon. Ha először az Ő királyságát és az Ő igazságát keresik, akkor minden földi szükségük biztosítva lesz számukra. Az Ószövetség idején az emberek csak ezeket a földi dolgokat keresték és elegendő mennyiséget kaptak: sok gyermeket, nagy vagyont, sok pénzt, győzelmet az állatok felett, megbecsülést és pozíciót a földön stb. Az újszövetség idején azonban a szellemi áldásokat keressük: szellemi gyermekeket, szellemi javakat, szellemi megbecsülést, szellemi győzelmeket (a Sátán és a test felett és nem a filiszteusok és az emberek felett). A földi szükségeink, mint az egészség és a pénz szükséges, és ha Isten akaratát megcselekedjük, akkor ráadásul megkapjuk. Isten annyi pénzt fog adni nekünk, amiről tudja, hogy nem fog kárt okozni nekünk. Az Ószövetség idején Isten néhány embert milliárdossá tehetett, de ma nem ezt cselekszi velünk, mert az megakadályozna minket abban, hogy a mennyei dolgokat keressük – és így tönkretenne minket.

A „szellemi áldások” kifejezést az Efézus 1:3-ban úgy is lehetne fordítani, mint a „Szent Szellem áldásai.” Isten már megadta nekünk a Szent Szellem minden áldását a Krisztusban. Nekünk csak kérni kell azokat a Jézus nevében. Képzeljünk el egy kolduló lányt, aki az útszélen ül és koldul. Egy gazdag herceg megy el mellette és eldönti, hogy feleségül veszi őt és több millió dollárt tesz be egy bankszámlára – egy bankszámlára, amiről szabadon kivehet pénzt bármikor, amikor csak akar. Milyen szerencsés lány ő! Korábban nem volt semmije, csak egy kis bádogedény néhány aprópénzzel, most azonban fényűzően él és a legfinomabb ruhákban jár. Bármennyi pénzt kivehet a bankból, mert sok csekkje van a herceg által aláírva. Ez egy kép rólunk szellemi értelemben. El tudunk menni a mennyei bankba és igényelni a Szent Szellem minden áldását, mert azok mind a mieink Jézus nevében. Minden mennyei dolog a miénk a Krisztusban, ha egy menyasszonyi kapcsolatban maradunk vele, ha el tudjuk mondani, hogy „Uram, én, mint menyasszonyod hű akarok lenni hozzád minden nap, amíg a földön élek.” Tehát a Szent Szellem minden áldása a miénk. Nem kell megpróbálnunk és meggyőznünk Istent, hogy kiérdemeljünk bármit is azokból, mert nem érdemlünk meg semmit sem azokból. El tudjátok képzelni, hogy a kolduló lány azt gondolja, hogy megérdemelt minden vagyont, amit ingyen kapott? Egyáltalán nem. Mindazt Isten könyörületessége és kegyelme alapján kapjuk meg. Átvehetünk minden mennyei ajándékot, mert azok mind megadatnak nekünk ingyen a Krisztusban. Nem szerezhetjük meg azokat böjtöléssel és imával. Sokan nem részesülnek a Szent Szellem áldásaiban, mert így próbálják meg elnyerni azokat! Nem kaphatjuk meg ilyen módon azokat. El kell fogadni azokat mind, egyedül Krisztus érdeme alapján.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Gyógyulás-szabadulás, Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.