Isten igaz szolgáinak hét ismertetőjegye – Zac Poonen

Seven Qualities of True Servants of God by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

A Malakiás 2:5-6 összehasonlítja kora lévitáit a régi idők lévitáival. Ma pedig az Úr arra emlékeztet minket, hogy milyenek voltak az első apostolok, akik mindenüket elhagyták, hogy az Urat kövessék. „Hasonlítsd össze magad velük” – üzeni ez nekünk. Az Úr azt mondja:

„Szövetségem volt vele (Lévivel) életre és békességre, és félelmül adtam azt néki és félt engemet, és megalázta magát az én nevem előtt. Igazság törvénye volt az ő szájában, és nem találtatott álnokság az ő ajkaiban; békességben és egyenességgel járt velem, és sokakat megtérített a bűnből.”

Figyeljük meg, hogy az 5. és a 6. versekben hét minősítő tényező van, amelyek a korai lévitákat jellemezték – ezeknek a minősítő tényezőknek kellene igazaknak lennie Isten minden szolgájára.

  1. Félték Istent.

Az istenfélelem a bölcsesség ABC-je.

  1. Gondoskodtak Isten nevének védelméről.

Az Urunk így tanított imádkozni: „szenteltessék meg a te neved.” Nagy vágynak kell lenni bennünk, hogy Jézus neve megbecsült és tisztelt legyen az országunkban.

  1. Isten minden igazságát hirdették.

Sok igehirdető nem hirdeti Isten teljes tanácsát, mert az népszerűtlenséget hozna rájuk. Ezért megalkuvóvá válnak. Egyszer meghívtak egy helyre egy összejövetelre, ahol én lettem volna az egyetlen igehirdető. Az összejövetel előtt egy héttel a szervezők írtak nekem és azt kérték, hogy ne beszéljek a bemerítésről egyetlen összejövetelen sem, nehogy kellemetlenül érintsen néhány embert. Válaszoltam nekik és megírtam, hogy ebben az esetben más igehirdetőt kell keresniük. Elmondtam nekik, hogy nem fogadhatok el egy olyan igehirdetési meghívást valahol, ahol megmondják, miről beszélhetek és miről nem.  Az Úr szolgájaként beszélnem kell bármiről, amit az Úr a szívemre helyez.

  1. Gyűlölték a bűnt.

Nem hazudtak, és nem csaltak. A szívükben bűngyűlölet volt.

  1. Istennel jártak.

Vigyáztak, hogy minden nap Istennel járjanak.

  1. Becsületesen éltek.

Az életük minden dolgában – ahogyan a pénzt kezelték, amilyen a magaviseletük volt, stb. – tisztességesek voltak, mindenféle hamisság nélkül.

  1. Teljesen elfordultak a bűntől.

Azokban a versekben egy csodálatos leírás van arról, hogy egy igaz igehirdetőnek milyennek kellene lenni.

Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a Seregek Urának követe ő.”  (Mal. 2:7).

Először oda kell mennünk az Úrhoz és elvenni az Ő üzenetét, és csak azt követően menni az emberekhez és átadni nekik az Ő üzenetét. Egy küldöttnek Isten beszédét kell szólnia, de azok a léviták, mint sokan ma, elhagyták az Úr útját, megrontották az Ő szövetségét és az embereket félrevezették az igehirdetéseik által (Mal. 2:8-9).

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.