Azonosulás Isten együttérző szívével – Zac Poonen

Fellowship with the Compassionate Heart of God by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

A Jónás 3:1-ben ez van megírva:

„És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván.” 

Dicsérjük az Urat, ha korábban kudarcot vallottunk, mert az egy második esélyt ad nekünk. A Jónás könyvének ez a csodálatos üzenete. Kudarcot vallottál az Úr előtt? Isten arra vár, hogy egy második esélyt adjon neked. Kudarcot vallottál vele másodszor is? Adni fog egy harmadik esélyt. Ő nem csupán a második esély Istene – mivel legtöbben régen eljátszottuk a második esélyünket is. Ő a további esély Istene, nem számít, hogy hányszor vallottál már kudarcot! Ő képes helyreállítani téged még most is, és képessé tenni, hogy betöltsd a szolgálatodat az Úrért, ha teljes szívedből megtérsz.

Jónás három napon keresztül járta az óriási város utcáit és hirdette, hogy Ninive negyven napon belül elpusztul. Meglepő módon Ninive népe azonnal megtért. Ez volt a leghatalmasabb és leggyorsabb ébredés, ami valaha történt a világtörténelemben. Egy dolog bátorít ebben engem, hogy még egy olyan gonosz város népe is megtért, mint Ninive és Isten irgalmas volt hozzá, pedig tudta, hogy néhány évvel később ismét olyan gonosz lesz, hogy le kell majd rombolnia.  Isten azonban mindig a jelen állapot szerint bánik mindenkivel – és nem úgy, ahogy a múltban volt, vagy ahogy a jövőben lesz. Az Ő neve a „Vagyok” és nem a „Voltam”, és nem is a „Leszek.” Isten sokkal együttérzőbb nálunk.

Amikor Isten megkegyelmezett Ninivének, valaki azt gondolhatta volna, hogy Jónást ez izgalomba hozhatta, de nem. Az Úr, hogy megtanítson Jónásnak valamit megengedte, hogy egy tök levele a feje fölé nőjön. Jónás nagyon örült az árnyékot adó töknek. A következő napon azonban Isten teremtett egy férget, ami elpusztította a tököt. Jónás ismét nagyon mérges lett, mert a nap melegen sütött rá és azt mondta: „Jobb lenne meghalnom, mint élnem.”

Ekkor Isten azt mondta Jónásnak:

„Én pedig ne szánjam Ninivét, a nagy várost, amelyben több van tizenkétszer tízezer embernél, akik nem tudnak különbséget tenni jobb- és balkezük között, és barom is sok van?!”  (Jónás 4:11).

A Jónás 4:11 versben azt látjuk, hogy Isten sokkal inkább együttérző az elveszett lelkekkel szemben, mint az Ószövetség bármelyik más versében. Isten úgy szerette azt a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát, csak valaki el ne vesszen. Jónás valahogyan nem tudott Istennel ilyen értelemben azonosulni. Sok igehirdető van ma is, akik prédikálnak és ébredéseket látnak, mint Jónás, de akik Jónáshoz hasonlítanak, azok nem azonosulnak Isten együttérző szívével. Az ilyen igehirdetők nem töltik be a szolgálatukat úgy, ahogyan Isten akarja, hogy betöltsék azt. Prédikálhatsz és elérheted, hogy az emberek megtérjenek, és mindezek végén Jónáshoz hasonlóan lehet, hogy egyáltalán nincs közösséged Istennel. Az evangélista szolgálat igazi alapja az Isten szívével való azonosulás. Isten óriási együttérzéssel van azok felé, akik még nem járnak a világosságban. A Biblia azt mondja, hogy „Isten akarata az, hogy minden ember megtérjen és az igazság ismeretére eljusson.” Ő erre vágyik. Jobb, ha azonosulunk Isten szívével, és jobb, ha osztozunk az Ő terhében. Ha Isten arra hívott el, hogy evangélisták legyünk, akkor adni fog egy együttérző szívet az elveszett lelkek felé. Ha pedig arra hívott el, hogy tanító legyél, akkor egy együttérző szívet fog adni azok felé a hívők felé, akik vakok és meg vannak tévesztve, akik nem mentek be egy győzedelmes életbe. Fontos az Isten szívével való azonosulás, az Ő együttérzésének a megtapasztalása, ha hatékonyan akarjuk betölteni szolgálatunkat.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.