Az elöljárók feladata, felelőssége Krisztus gyülekezetében – Diriczi Tibor

Előszó

Ennek az írásnak keletkezését nagyban befolyásolta az elmúlt mintegy harminc éves megtapasztalásom, melynek nagy részét a Nazarénus gyülekezetben szereztem.  Miután onnan akaratom ellenére kikerültem, más közösségekkel, azok vezetőivel kerültem kapcsolatba, így mélyebben láthattam bele életükbe, gyakorlatukba. Több könyvet és írást is írtam melyek sokakhoz eljutottak, és visszajelzésük tovább mélyítette látásomat a gyülekezeti élet területén.

A nazarénus egyház történelmébe is elmélyedtem, de az általános egyháztörténelmet is tanulmányoztam, mely sok mindenre rányitotta a szememet, és alapot szolgáltatott a jelenlegi keresztyénség valósabb megismerésére.

Végül, de nem utolsó sorban a Biblia olvasása is helyrerakott bennem nagyon sok dolgot ennek az írásnak a témájával kapcsolatosan. Azért tettem a Biblia ismeretét a végére, mert előbb a jelenségeket szemléltem, a gyülekezetek életében végbemenő változásokat; majd ezek következtében ismertem fel azt, hogy maga az Ige is nagyon világosan megfogalmazza az okokat, illetve azt, hogy miként kellene egy gyülekezetnek élnie.

Hogy ennek ellenére a Bibliát ismerő mai keresztyén társadalom miért nem teszi úgy, az egy külön téma lenne, melyet mindenesetre szeretnék érinteni a következő oldalakon.

Egy beismeréssel okvetlen tartozom mindjárt az elején. Látva az egyházban való visszaéléseket, kezdtem azt gondolni, hogy nincs szükség elöljárókra, gyülekezeti fegyelemre, intésre vagy kizárásra. Úgy jártam, mint az az ember, aki rossz házasságokat ismerve arra a következtetésre jut, hogy a házasság nem jó.

Isten meggyőzött arról, hogy mégis az volt a jó, ahogy régen gyakorolták a gyülekezeti életet, és amely teljességgel meg is egyezett az Igével.

A következő oldalakon leírt felelősség terhel engem is a tekintetben, hogy nem hallgathatok megalkuvással a keresztyénségbe belopódzott tévtanításokról és gyakorlatokról.

-§-

PDF formátumban a teljes írás  letölthető itt

Hangosköny (MP3) formátumban elérhető itt

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: ítélet, evangélium, evangelizálás, gyülekezet, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, szolgálati ajándékok, Tanítások, vezetés
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.