Három dolog, amit Jézus a kereszten értünk tett – Zac Poonen

Three Things Jesus Did for Us On the Cross by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

  1.  Jézus bűnössé lett, hogy mi megigazuljunk:Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.” (2 Kor. 5:21). Krisztus bűnössé lett érettünk, hogy mi Isten igazságává válhassunk Őbenne. Ez a megigazulás, és ez egy ingyen ajándéka Istennek azok számára, akik elég alázatosak felfedezni, hogy ők sosem válhatnak olyan mértékben igazzá, hogy megfeleljenek Isten szent elvárásainak. Az, hogy megigazultunk, egyedül kegyelem által volt lehetséges, ahogyan a Biblia mondja: „Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből: különben a kegyelem nem volna többé kegyelem.” (Róma 11:6). Jézus nem csupán elhordozta a bűneink büntetését, Ő valóban bűnössé lett. Isten igazsága annyival magasabb a legszentebb ember igazságánál is a földön, mint amilyen magasan van a menny a földhöz képest. (Ézs. 55:8-9). Még a bűntelen angyalok sem láthatják Isten arcát, hanem el kell fedni az arcukat Őelőtte. (Ézs. 6:2-3). Egyedül Krisztus láthatja az Atya arcát. Mivel Isten az, aki belehelyez minket Krisztusba, ezért most félelem nélkül Ő elé járulhatunk, mert Krisztusban vagyunk. Isten megigazít minket a Krisztusba való belehelyezés által, és elfogadja, hogy mi is olyan igazak vagyunk, mint Krisztus maga. Örülhetünk tehát Isten tökéletes elfogadásának, mert Isten igazságává váltunk Krisztusban.
  1. Jézus szegénnyé lett, hogy meggazdagítson minket: „Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” (2 Kor. 8:9). Jézus szegénnyé lett a kereszten, hogy mi meggazdagodhassunk – vagy más szavakkal, hogy az életünkben „semmi szükséget” ne szenvedjünk. Isten nem ígérte meg, hogy mindent megad nekünk, amit akarunk, de mindent, amire szükségünk van. (Fil. 4:19). A bölcs szülő nem ad meg mindent a gyermekeinek, amit akarnak, vagy amit kérnek, hanem mindent, amire szükségük van. Így van ezzel Isten is. Az Ószövetség földi gazdagságot ígért azoknak, akik a Törvényt betartják, az Újszövetség idején azonban Isten azt ígéri meg, hogy ha először az Ő királyságát és az Ő igazságát keressük, akkor a földi gazdagságnál is jobbat fog adni: Mindent, amire szükségünk van az élethez ezen a földön. (Máté 6:33; lásd még 2 Péter 1:3-4). Jézus szegénnyé lett, hogy mi meggazdagodjunk. Ezért az életünk során sosem szenvedhetünk szükséget. Nem kell félnünk a jövőtől sem nekünk, sem a gyermekeinknek. Jézus kereszten elszenvedett áldozata biztosítja a földi szükségeik betöltését a családtagjaink számára is. Ezért légy szabad minden félelemtől kedves testvérem. Jézus már szegénnyé lett éretted a kereszten. Nem kell, hogy többé állandó pénzügyi problémákkal éljed az életed. Minden a rendelkezésedre állhat, amire szükséged van. Tarts igényt az evangéliumban szereplő elsőszülöttségi jogodra.
  1. Jézus átokká vált, hogy mi áldottak lehessünk: „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.” (Gal. 3:13-14). Az evangélium jó híre, hogy mivel Jézus már átokká vált értünk, a Törvényben lévő egyetlen átok sem közelíthet hozzánk többé. Ami önmagában jó hír, de ennél többről van szó. Mi részesülhetünk ehelyett abban az áldásban, amivel Isten megáldotta Ábrahámot. Ábrahám áldása az 1 Mózes 12:2-3-ban van leírva: „Megáldalak téged …. ezért áldás leszel …. és benned megáldatnak a föld minden lakosai”. Ez az az áldás, amit Krisztus megvásárolt számunkra a kereszten azáltal, hogy átokká lett értünk. Ő meg akart áldani minket és áldássá tenni mindenki számára, akikkel egész életünk során találkozunk a földön. Ez az áldás (a vers azt mondja nekünk) a Szent Szellem befogadása által érkezik el hozzánk. Jézus úgy írta le a Szent Szellemet, mint az élő víznek folyamai bennünk és ami áldás számunkra (János 4:14), és mint ami élő folyóként ömlik ki belőlünk és ami áldás mások számára. (János 7:37-39). Az Úr ígérete még a legnagyobb bűnösnek is, aki bűnben él és kudarcos az élete ma a következő: „Ahogyan átok voltatok a múltban, lehettek áldás mások számára most” (Zak. 8:13).

Az Isten akarata, hogy áldás legyünk mindenki számára, akivel kapcsolatba kerülünk a földön.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: evangélium, evangelizálás, Gyógyulás-szabadulás, Keresztyénség, Tanítások
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.