Három lépés a szellemi érettség felé – Zac Poonen

Three Steps to Spiritual Matury by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

  1. Elhinni azt, hogy Istennek van egy tökéletes terve mindannyiunk életére

„Az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.”  (Ef. 2:10).

Amikor Isten régtől fogva kiválasztott minket a Krisztusban, akkor azt is eltervezte velünk kapcsolatban, hogy mit kellene tennünk a földi életünkben. A mi feladatunk, hogy felismerjük ezt a tervet – minden nap – és a szerint éljünk. A saját tervünk sosem lehet jobb, mint az Istené. Nem kell utánoznunk, amit mások tesznek, mert Isten terve minden gyermekére nézve más. Isten terve pl. Józsefre az volt, hogy az egyiptomi palotában éljen és nagy kényelemben élje le az élete utolsó 80 évét. Mózesre nézve viszont az volt Isten terve, hogy hagyja ott az egyiptomi palotát és élete utolsó 80 évében a kényelmetlen pusztában éljen. Ha Mózes követte volna József példáját, a kényelem és a könnyebb élet szeretete által, akkor elhibázta volna Isten akaratát a saját életére vonatkozóan. Pontosan így van ez ma is. Isten akarata lehet az, hogy az egyik testvér kényelmesen élje az életét az USA-ban, és egy másik testvér keményen dolgozzon egész életében a meleg és poros Észak-Indiában. Mindkettőjüknek meggyőződöttnek kell lenni arról, hogy Isten terve ez az ő életükre ahelyett, hogy összehasonlítanák sorsukat más testvérekével, féltékenyek lennének rájuk és kritizálnák őket. Tudom, hogy Isten engem arra hívott el, hogy Indiában szolgáljam Őt, és sosem kívántam azt, hogy bárcsak valaki más kapta volna az én elhívásomat. Sosem leszünk képesek felfedezni Isten akaratát, ha azt keressük, hogy tiszteljenek minket, vagy, mert szeretjük a pénzt, a kényelmet vagy az emberek elfogadását.

  1. Az erő titka Isten mélyebb megismerése

„Az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik.” (Dán. 11:32).

Isten nem azt akarja ma, hogy másodkézből – másokon keresztül – ismerjük meg Őt. Isten még a legfiatalabb hívőket is arra hívja, hogy személyesen ismerjék meg Őt. (Zsidó 8:11). Jézus az örök életet Isten és Jézus Krisztus megismeréseként határozta meg. (János 17:3). Pál legnagyobb vágya ez volt az életére vonatkozóan, és ennek kell lenni a mi legnagyobb vágyunknak is. (Fil. 3:10). Aki arra vágyik, hogy bensőséges módon megismerje Istent, annak mindig Őrá kell hallgatnia. Jézus azt mondta, hogy egy mód van rá, hogy szellemileg élők maradhassunk, ha figyelünk minden igére, ami Isten szájából származik. (Máté 4:4). Azt is mondta, hogy a keresztyén életben a legfontosabb dolog az, hogy leüljünk Jézus lábaihoz és figyeljünk rá. (Lukács 10:42). Ki kell fejlesztenünk egy olyan szokást, ahogyan Jézus figyelt az Atyára kora reggeltől kezdve egész nap (Ézs. 50:4), minden nap, és aztán egy figyelő magatartásban lenni az éjszakai órákban is, amikor alszunk úgy, hogy – ha még az alvásunkból ébredünk is fel éjszaka – azt tudjuk mondani:

„Mondjad Uram! Hallja a te szolgád.” (1 Sám. 3:10). Isten akaratának az ismerete minden helyzetben győzelemre vezet minket, mert Istennek minden problémára van megoldása, amivel szembe találjuk magunkat – és ha hallgatunk rá, meg fogja mondani nekünk, hogy mi a megoldás.

  1. Elfogadni mindenkit, akit Isten elfogadott

„Isten elhelyezte a tagokat a Testben, ahogyan Ő akarta  … hogy ne legyen meghasonlás a Testben”. (1 Kor. 12:18; 25). Isten különböző országokban és különböző időkben felemelt embereket, hogy helyreállítsák a róla szóló tiszta bizonyságot. Miután azonban ezek az emberek meghaltak, a követőik a csoportjaikat kirekesztővé és szektává változtatták. Krisztus teste azonban nagyobb bármelyik csoportnál, és nekünk sosem szabad elfelejteni ezt. Krisztus menyasszonyát nagyon sok csoport alkotja ma. Ezért keresnünk kell a közösséget másokkal, akiket az Úr elfogadott, még akkor is, ha sokukkal nem tudunk együtt munkálkodni Isten igéjének eltérő értelmezése miatt.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: gyülekezet, Keresztyénség, Tanítások
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.