Mi az evangélium? – Paul Washer

What is the Gospel? by Paul Washer

https://www.youtube.com/watch?v=kLNWbSVMscY

(Ez az írás a fenti linken elérhető video fordításának írásos változata)

PDF formátumban letölthető itt

Rémisztő tudni, hogy Isten jó, mert mi nem vagyunk azok.

Kérdés, hogy mit tud kezdeni egy jó Isten olyan emberekkel, mint mi – bűnösökkel? Bűnt követtünk el Isten ellen, bűnt követtünk el egymás ellen, bűnt követtünk el a természet ellen, bűnt követtünk el minden ellen. Az egész teremtett világ ítélet után kiált. Ha Isten valóban igazságos, mit tesz velünk? Ha egy igazságos Isten egyszerűen csak megbocsát a bűnösöknek, akkor többé már nem igazságos. Ha egy szent Isten magához hívja a bűnösöket, hogy közösségben legyenek vele, akkor többé már nem szent Isten. Tehát az egész Szentírás legnagyobb kérdése ez: Hogyan bocsát meg egy igazságos Isten a bűnösöknek, hogy mégis igazságos maradjon? Hogyan hív egy szent Isten bűnös embereket a vele való közösségbe úgy, hogy mégis szent marad?

A választ Jézus Krisztus keresztjében találjuk meg.

Jézus Krisztus keresztjében találjuk meg az isteni tulajdonságok teljességének egyedülálló kijelentését. Isten igazságos, ezért el kell ítélnie a bűneinket. Isten a szeretet. Ezért emberré válik a Fiában, tökéletes életet él emberként, és aztán felmegy a keresztfára, és azon népének a bűneit magára veszi, és Isten minden igazságossága, Isten minden haragja, amit mi érdemlünk, mind Krisztus fejére zúdul. Pontosan ez az az intézkedés, amely szükséges volt ahhoz, hogy teljesen kielégítse Isten igazságosságát.

A szenvedés után Krisztus azt mondta: „Elvégeztetett” (Ján. 19:30). Ez azt jelentette, hogy megcselekedte az Atya akaratát, hogy teljesen betöltse az isteni igazságszolgáltatást Isten népével szemben. Kifizette az árat teljesen.

Nagyon fontos megérteni azt, hogy a bűneinkért járó büntetés nem egyszerűen az volt, hogy a rómaiak megverték Jézust, és felszegezték a keresztre. A bűneinkért azért történt meg a büntetés, mert a keresztfán elhordozta a bűneinket, és tetszett Istennek, tetszett Jehovának, hogy összetörje Őt. Isten haragja, aminek rám és rád kellett volna zúdulnia, az egyszülött Fiára zúdult. Ő szenvedte azt el teljesen. Kifizette az árat. Meghalt, mert a „bűn zsoldja a halál.” A harmadik napon feltámadt a halálból, és most Isten jobbján ül. Ezért nem adatott más név a világon az embernek, amely által megtartatik, csak Jézus Krisztus neve. Ő az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az Atyához, csakis Ő általa. Egy Isten van, és egy közvetítő van Isten és az emberek között, az emberré lett Krisztus Jézus. A megmenekülésünk érdekében a Biblia arra hívja az összes embert, hogy bánják meg bűneiket, és higgyenek az evangéliumnak.

Nos, mit jelent a bűnbánat? Sokan úgy határozzák meg ezt a kifejezést, mint „megváltoztatni a gondolkodásunkat”; ezt jelenti a kifejezés a görög nyelvben. Az igazságtartalma ez, de sokkal többet is jelent, amit te és én egyáltalán fel tudunk fogni a mai kultúránkban! Azt gondolod, hogy megváltoztatni a gondolkodásunkat, ez eléggé felszínes. Nos, lehetséges, de mégsem, ha megérted, mit jelent az elme (a gondolkodás). Az elme a Bibliában az elmére, és a szívre egyaránt utal, ami a vezérlő központja az emberi lénynek. A vezérlő központja az akaratunknak, az érzelmeinknek, az értelmünknek, a döntéshozó folyamatunknak. Ez azt jelenti, hogy ha megváltoztattad a gondolkodásmódodat, ezzel együtt minden más is meg fog változni. Hadd mondjak egy tökéletes leírást a bűnbánatra: Pál apostol megváltoztatta a gondolkodását, amikor elindult a damaszkuszi úton. Azzal a paranccsal indult el, hogy elfogja a keresztyéneket. Miért? Pál ebben hitt, ezt gondolta: Pál azt gondolta, hogy a názáreti Jézus a legnagyobb istenkáromló volt, aki valaha a Földön járt. Ezt gondolta. Azt is gondolta, hogy a keresztyének egy borzasztó szekta, akiket el kell pusztítani. Ezt gondolta. Később azonban a Damaszkuszba vezető úton volt egy találkozása a feltámadt Krisztussal, és mi történt? A gondolkodása megváltozott. Bebizonyosodott, hogy amit gondolt, az teljesen téves volt. Minden, amit a valóságról gondolt, különösen Istenre vonatkozóan, helytelen volt. Felismerte, hogy rosszul gondolkodott, és elkezdett teljesen másként gondolkodni. Most már azt gondolta, hogy Jézus Isten Fia, és a régóta várt Messiás. Most már azt gondolta, hogy a keresztyének valóban Isten népe, pontosan Isten Izraelje. Mivel a gondolatai megváltoztak, ezért minden más is megváltozott. A bemerítkezése után elkezdett szolgálni, és hirdetni az örömhírt. Ezért üldözni kezdték őt azért a hitért, amelyért előtte ő üldözte az embereket.

Látod már? A bűnbánat azt jelenti: rájössz, hogy minden gondolatod, az egész látásmódod a valóságról rossz volt. Miután erre rájöttél, elfogadod Isten igazságát: hogy ki Ő, hogy ki vagy te, és ki volt Jézus, és mit tett érted? Most az a kérdés, hogy megbántad-e a bűneidet? Megváltoztak-e a gondolataid? Ez a gondolkodásbeli változás elvezetett-e az értelmed megváltozásához, az akaratod megváltozásához, az érzelmeid megváltozásához? Azokat a bűnöket, amiket egykor szerettél, most gyűlölöd-e? Vágysz most arra a szentségre, amit korábban nem ismertél? Krisztus, akivel nem volt közösséged, akitől távol éltél, most megbecsülöd Őt? Úgy gondolod, hogy a Mennyek királysága egy nagy értékű gyöngyszem? Ezek konkrét bizonyítékai annak, hogy egy bűnbánati folyamat történt a szívedben. Nemcsak bűnbánatot kell tartanunk, hanem hinnünk is kell Jézus Krisztusban. Fel kell ismernünk, hogy semmi sincs bennünk, ami meg tud menteni minket. Ahogy a dal írója mondja: „semmit nem hozok a kezemben, csak Krisztus keresztjére tartok igényt”. Felismered, hogy csak egyetlen reményed van, és ennek a reménynek 100%-a Jézus Krisztus személyes munkája. Rájöttél, hogy nem mentheted meg magad. Ha valaki azt akarja elhitetni veled, hogy azáltal léphetsz be a Mennyországba, ha valamilyen igaz cselekedetet hajtottál végre, akkor felkapod a fejed, és felkiáltasz: „Nem, nem, ez istenkáromlás! Csak egyetlen ok miatt vagyok megmentve, nevezetesen, hogy kétezer évvel ezelőtt Isten Fia kiontotta a vérét és meghalt értem.”

Tehát a megváltás a bűnbánaton és a Jézus Krisztusba vetett hiten keresztül érkezik el hozzánk. Ha valóban hiszel Jézus Krisztusban, örök életed van. Honnan tudod viszont, hogy valóban hittél és hiszel? Még ha volt is valamiféle megtérés-élményed, ha éreztél valamilyen Istentől jövő békét, és annyi más érzelmet, honnan tudod, hogy valóban megigazultál? Az egyik módja annak, hogy megtudd valóban megigazultál-e az, hogy ezek a megtapasztalások folytatódni fognak. Nem szükségszerűen az emelkedett érzelmi állapot fog folytatódni, hanem ami folytatódni fog az az, hogy folyamatosan növekedni fogsz a kegyelemben, folyamatosan mélyülni fog a bűnbánatod, folyamatosan mélyülni fog a hited, és apránként át fogsz változni Jézus Krisztus képmására.

Mondhatod, hogy „de Paul testvér, egy igazi keresztyén követ el bűnt?” Igen, elég szomorú, de igen. „Egy valódi keresztyén bűnbe tud esni?” Igen, de az a különbség, hogy egy valódi keresztyén nem élhet a testiség (világiasság) folyamatos állapotában, az éretlenség folyamatos állapotában. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy Ő, aki elkezdte a munkáját benned, be is fogja fejezni. A Biblia arról beszél a Zsidó levél 12. fejezetében, hogy az egyik legnagyobb jele a valódi megtérésnek, hogy Isten figyelni fog rád, és szerető szülő módjára gondoskodni fog rólad, sőt még meg is fog fegyelmezni, meg is fog fenyíteni, amikor letérsz az útról. Nem azért, mert a hozzáállása feléd megváltozott, hanem azért, mert szeret téged. Isten vágya az, hogy szent legyél.

Látod, ha egyszer keresztyén leszel, része leszel Isten gondviselésének, és Ő, aki elkezdi a jó munkát, be is fogja fejezni.

Jézus Krisztus örömhíre az, hogy Isten igazságos, hogy az ember velejéig romlott, és megérdemli a kárhozatot. Ahhoz, hogy Isten az embernek megbocsásson, Isten igazságát először be kell tölteni. Ez történt meg a kereszten, ahol Krisztus függött a népe helyett azon a szégyenteljes helyen, ahol elhordozta a bűneinket, és összetört Isten haragjának teljes súlya alatt, amit mi érdemeltünk volna meg. Azzal, hogy meghalt, teljesen kifizette az árat, majd feltámadt a halálból, és ezért most minden ember mindenhol megmenekülhet megbánva bűneit, a Jézus Krisztusban való hit által.

Az üdvösségre való megtérés és az üdvösséghez való hit bizonyítéka Isten folyamatos munkája, amely szentséghez vezet.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a video forrás linkjének megadásával: https://www.youtube.com/watch?v=kLNWbSVMscY

Fordította: Rodenbücherné Koncz Nikoletta

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: evangélium, gyülekezetépítés, Tanítások
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.