A Szent Szellem szolgálata – Zac Poonen

The Ministry of The Holy Spirit by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Lukács sokat beszél a Szent Szellem szolgálatáról az általa írt két könyvben. Valójában ez az egyik dolog a sok közül, amit hangsúlyoz. Nézzük meg ezeket a példákat ebben az evangéliumban:

Keresztelő János betöltekezett Szent Szellemmel már az anyaméhben (Lukács 1:15). Máriára a Szent Szellem szállt rá (Lukács 1:35). Erzsébet és Zakariás betöltekezett Szent Szellemmel (Lukács 1:41; 67). Simeonra rászállt a Szent Szellem, kijelentést kapott a Szent Szellemtől és a Szent Szellemtől vezetve ment a templomba (Lukács 2:25-27). Jézus merít be Szent Szellembe (Lukács 3:16). Jézus a bemerítésekor imádkozott (nyilvánvalóan a Szent Szellem felkenetéséért) és a Szent Szellem azonnal rászállt (Lukács 3:21-22). Jézus teljes volt Szent Szellemmel és a Szent Szellem a pusztába vezette Őt, ahonnan a Szent Szellem erejével tért vissza (Lukács 4:1; 14). Jézus kijelenti, hogy a Szent Szellem volt rajta. (Lukács 4:18). A Szent Szellem adatik azoknak, akik kérik az Atyától (Lukács 11:13). Jézus megparancsolja a tanítványainak, hogy várjanak a Szent Szellem erejére (Lukács 24:49).

Az Apostolok cselekedeteiben Lukács több mint ötvenszer említi a Szent Szellemet. Lukács kétségtelenül egy Szent Szellemmel betöltekezett ember volt és izgalomba hozta ez az újszövetségi élet, amit a Szent Szellem ajándéka tett lehetővé. Kíváncsi vagyok, hogy sok keresztyén hasonlóan izgatott-e, mint Lukács volt? A Szent Szellembe való bemerítkezés az Újszövetség mind az öt könyvének az elején meg van említve. Ez a Szent Szellem szolgálatának óriási fontosságát tanítja nekünk ebben az újszövetségi korban. Így, ha van valami, amit a gonosz keresni fog, hogy hamisítson, az a Szent Szellemben való bemerítkezés lesz; és ezeknek a hamisítványoknak a bőségét látjuk ma.

Hogyan tudja a gonosz elérni, hogy a hívők sose nyerjék el a Szent Szellembe való bemerítést? Mindenekelőtt néhányuknak fizikai vagy érzelmi megtapasztalást ad, de hiányzik az erőt ahhoz, hogy legyőzzék a bűnt és szolgálják az Urat. A Sátán azonban megnyugtatja őket, hogy be vannak töltekezve Szent Szellemmel. Az ilyen hívők sosem fogják keresni többé a Szent Szellemben való bemerítkezést, mert meg vannak győződve, hogy már részesültek abban. Sok millió keresztyén van így mindenfelé. Legyőzte őket a bűn, szeretik a pénzt és szeretik a világot, és valami zagyva nyelven beszélnek, amit „nyelveken szólásnak” hívnak, és azt állítják, hogy szokatlan fizikai és látható megtapasztalásban részesültek. Másrészt a Sátán gondoskodik néhány más hívőről, aki a Szent Szellemmel való betöltekezés ellenes tanításban részesült, hogy ellenhatást fejtsenek ki ezen nyilvánvaló hamisítványokkal szemben és hogy végképp távol tartsa őket a Szellemben való bemerítkezéstől. Így biztosan eléri, hogy a hívők mindkét csoportja (és ez képezi a hívők óriási többségét) sose részesüljön Isten igazi erejében, a Szent Szellemben való bemerítkezésben. Légy óvatos és tartsd távol magad mindkét csoporttól.

Hogyan töltekezett be János Szent Szellemmel az anyja méhében? Várt az anyja méhében magzatként a Szellemre? Bátorította őt valaki az anyja méhében, hogy imádkozzon? Nem. Isten egyszerűen betöltötte őt. A Szent Szellemmel való betöltekezés Isten munkája. Ha engedelmeskedünk neki, akkor be fog tölteni minket. Van itt valami, ami el fogja bizonytalanítani a hiteteket: Ha Isten betölthet Szent Szellemmel egy gyámoltalan magzatot egy anyaméhben, miért nem tud betölteni engem?

 Ne elégedj meg semmiféle olcsó hamisítvánnyal. Amikor fiatalember voltam, azt mondtam az Úrnak, hogy sosem elégednék meg egy hamisítvánnyal és kész lennék várni akár tíz évet is, ha szükséges, hogy elnyerjek egy igazi megtapasztalást. Érdemes volt várni rá. Ha valódi Szent Szellemmel töltekezel be, az meg fogja változtatni az egész életedet. Amikor János betöltekezett Szent Szellemmel, óriásit nőtt az Úr szemében (Lukács 1:15). Ez az, amit a Szent Szellem szeretne megtenni velünk is – nagynak lenni Isten és nem emberek szemében.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Tanítások
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.