Mária egy nagyszerű példa a fiatal nőtestvérek számára – Zac Poonen

Mary – A Splendid Example to Young Sisters by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

A Lukács 1:34-35-ben azt olvassuk, hogy amikor Gábriel Máriához jött, ő természetesen megkérdezte, hogy „hogyan lesz ez”, hiszen szűz vagyok? Hogyan lehet egy szűznek gyereke? Az angyal válaszolt neki: “A Szent Szellem száll rád, és a Mindenható ereje árnyékoz be téged.” A Szent Szellem mindig Isten erejét hozza el számunkra (Lásd Ap.csel. 1:8 és 10:38). Amikor Isten Szelleme Máriára jött, megfogant benne Jézus, tehát a Szent Szellem elsősorban azért jön hozzánk, hogy Krisztust létrehozza bennünk. Ez a legvilágosabb útmutatás arra vonatkozóan, amiből megérthetjük a Szent Szellem szolgálatát az életünkben és az Úr szolgálatában. Ahogyan időt vesz igénybe a csecsemő felnövekedése Mária méhében, úgy az is időt fog igényelni, hogy Krisztus megnyilvánuljon a mi életünkben is.

A Lukács 1:37-ben egy szeretetteljes ígéretet látunk: „Istennél semmi sem lehetetlen.” (“Isten sosem fog szólni erő nélkül.”) Amikor Isten szól valamit, biztos lehetsz benne, hogy abban erő van. Amikor Isten azt mondta: „Legyen világosság”, valami történt. Ezt látjuk végig a teremtés során. Isten szava sosem erőtlen. Ezért fontos tanulmányoznunk Isten Igéjét és igényelni annak ígéreteit. Itt van egy erőteljes ígéret: „A bűn nem uralkodik rajtatok” (Róma 6:14). Ez valósággá fog válni az életetekben, ha elhiszitek, mivel Isten egyetlen igéje sem erőtlen.

Isten akarata számunkra az, hogy elhiggyük, neki minden lehetséges. Ezért állapította meg ezt mind az Ó-, mind az Újszövetség elején. (Lásd 1 Mózes 18:14 és Lukács 1:37). Amikor elkezdjük a keresztyén életünket, a Bibliában, mint Isten szavában való hitünk lehet egy vak hit, de nem kell, hogy az vak hit maradjon. Ha igényt tartunk a Szentírás ígéreteire, akkor bizonyítani tudjuk az életünkkel, hogy semmi sem lehetetlen Istennel. Ekkor a Bibliában, mint Isten szavában való hitünk kipróbált hitté válik, mivel kipróbáltuk és megtapasztaltuk, hogy Isten beszéde nem erőtlen. Jézus sosem kérdőjelezte meg az Ószövetséget. Nem aggodalmaskodott mindazok miatt, amiket a kritikusok és teológusok mondtak, hanem elhitte és megtapasztalta annak az erejét. A gonosz ma olyan sok embert eltérít ettől az egyszerű hittől. Ahelyett, hogy hinnének Isten beszédében és megtapasztalnák annak az erejét, az ügyességüket használják és megpróbálják elemezni a Szentírást. Elpazarolják az egész életüket anélkül, hogy egyszer is megtapasztalnák Isten erejét. Hogyan szeretnél élni? A Szentírást elemezve, vagy megtapasztalva Isten erejét hit által? A tiéd a döntés.

Mária engedelmeskedett Isten beszédének és azt mondta: „Legyen a te beszéded szerint.” (Lukács 1:38). Nagy csodálója vagyok Máriának (még ha nem is vagyok római katolikus), mert egy igazi istenfélő fiatal nő volt. Isten széttekintett egész Izraelben, hogy találjon egy fiatal nőt, aki valóban istenfélő; és megtalálta Máriát, aki valószínűleg csak 18 éves volt abban az időben. Olvassátok el a Lukács 1:46-55-öt és meglátjátok, hogy milyen érett, és milyen magával ragadó az éneke a Szentírásban. Csodálatos, hogy milyen éretté tud válni 18 évesen is valaki, ha istenfélő. Isten kiválasztott személyei nem hibás teremtmények. Mária tudta, hogy Názáretben mindenki meg fog botránkozni, amikor megismerik a történetét és meg fogják tudni, hogy terhes. Senki sem fogja elhinni, hogy az a Szent Szellem munkája. Kész volt elszenvedni a szégyent, hogy világra hozza Jézust. Most alkalmazd ezt a magad életére! Szeretnéd felépíteni Krisztus testét a városodban? Szeretnéd, hogy tiszteljenek ezért, vagy kész vagy elszenvedni „Krisztus gyalázatát.”? Isten nem támogatja azokat, akik az Ő munkájában a tiszteletet keresik. Az ilyen emberek csupán egybegyülekezést fognak építeni, és nem Krisztus testét. Krisztus testének építése mindig szégyent, félreértést, pletykát és szóbeszédet fog eredményezni, amivel Mária is szembenézett Názáretben, de mindez nem zavarta őt. Világra hozta Krisztus testét.  Ez ma is így van. Krisztus teste ott fog láthatóvá válni a világ számára, ahol az emberek készek “kimenni a felekezeti keresztyénség vallásos táborán kívülre és hordozzák az Ő gyalázatát” (Zsidó 13:13).

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Szentség, Tanítások
Címke: ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.