Engedjük, hogy Isten összetörjön minket – Zac Poonen

Allowing God to Break Us by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Jézus egy ízben 5 kenyeret használt fel, hogy megetessen egy sokaságot. Először megáldotta a kenyereket, az 5 kenyér azonban ettől még mindig 5 kenyér maradt – és a sokaság nem volt megetetve. Ez csak akkor történt meg, amikor a kenyereket megtörték, a sokaság akkor került megetetésre. Ezért nem elegendő csupán a megáldás, felkenetés a Szent Szellem által. Szükségünk van arra is, hogy az Úr összetörjön minket. Ekkor arccal a földre borulunk, és Isten ereje akadálytalanul átfolyik rajtunk.

Mózes és Áron a 2 Mózes 4. fejezetében Isten népének vezetői voltak ugyanabban az időszakban. Áron jó beszédű ember volt, Mózes azonban nem (2 Mózes 4:10-14). Isten mégis Mózest használta és nem Áront, mert Mózes összetört ember volt, Áron azonban nem. Isten keresztülvitte Mózest egy 40 éves összetörettetési időszakon a pusztában. Isten megalázta őt, a királyi palota uralkodójából egy pásztorrá változtatta a pusztában és azt tette vele, hogy az apósával töltse az idejét 40 éven keresztül és dolgozzon érte is! Ez elég volt ahhoz, hogy végképp összetörje őt. Áron sosem ment át ilyen összetörettetésen. Ez volt a különbség kettejük között.

Láthatjuk a különbséget a két ember hatékonysága között a 2 Mózes 32-ben. Izrael népe követte az Urat mindaddig, amíg Mózes – az összetört ember – közöttük volt. Amikor azonban Mózes elment közülük 40 napra, és ideiglenesen Áron vette át a vezetést, belesodródtak a bálványimádásba, és azonnal egy aranyborjút kezdtek el imádni. Áron kiváló szónok volt, de nem volt képes megőrizni Isten népének a tisztaságát, mert az embereknek akart tetszeni. Az összetöretlen vének mindig a saját megbecsülésüket és az emberek tetszését keresik a gyülekezetükben. Az ő népük ezért távolodik el az Úrtól.

Egy összetört ember, Mózes megőrzött kétmillió embert 40 éven keresztül az Úr útján a pusztában. Így volt ez a gyülekezetek történetében is évszázadokon keresztül. Isten összetört embereket használt, hogy megőrizze az Ő gyülekezetét az Ő útján.

Isten összetör minket azáltal, hogy megkér, engedelmeskedjünk a véneknek. Egy istenfélő embernek való „engedelmesség” nemcsak meg fog védeni minket attól, hogy ostoba dolgokat cselekedjünk, hanem lehetővé teszi számunkra azt is, hogy egy nagy adag bölcsességet is tanuljunk tőle. Figyelmeztetni tud minket a veszélyre, amivel maga már szembenézett, amire talán mi nem figyelünk. Ezért szellemi hatalom alatt lenni olyan biztonságos számunkra, mint a gyermekek számára a szüleiknek való engedelmesség. Az 1 Péter 5:5-ben arról olvasunk, hogy a fiatalembereknek engedelmeskedni kellene a véneknek, mert Isten ellenáll a büszkéknek, de kegyelmet ad az alázatosoknak. Itt egy nagy titkot látunk az Istentől való szellemi hatalom megszerzésére. Ismerek sok kedves testvért, akik sosem kaptak szellemi hatalmat Istentől egyetlen ok miatt: sosem tanultak meg engedelmeskedni senkinek egész életükben. Ezért az erős akaratuk sosem tört össze. A hatalom egy nagyon veszélyes dolog egy összetöretlen ember kezében. Ha nem törsz össze először, és úgy próbálsz meg hatalmat gyakorolni emberek felett, tönkre fogod tenni őket és magadat is folyamatosan. Isten kell, hogy összetörje a büszkeségünk erejét először, mielőtt szellemi hatalmat bízhatna bármelyikünkre.

Engedjétek meg, hogy röviden elmondjam nektek a saját tapasztalatomat. Tíz éven keresztül, 20 és 30 éves korom között Isten megengedte, hogy el legyek nyomva és nyilvánosan megalázva több gyülekezetben a vének által, akik féltékenyek voltak a szolgálatomra. Mindezekben az esetekben az Úr azt mondta nekem, hogy maradjak csendben és engedelmeskedjek azoknak a véneknek ellenvetés nélkül. Így tettem.  Jó kapcsolatot tartottam velük, amikor a gyülekezeteikben voltam és még a gyülekezetük elhagyása után is. Azokban az években nem tudtam, hogy milyen szolgálatot tartogat számomra Isten a jövőben, Isten azonban felkészített engem, hogy megtapasztaljam a szellemi hatalmat azáltal, hogy összetört engem egy több éves időszak alatt. Nem fejezte be azonban az összetörettetésemet a mai napig. Az elmúlt néhány évben Isten új próbákon vezetett át, amiket sosem tapasztaltam meg korábban – vallásos emberek bíróságra vittek és hamisan vádoltak ott – 10 éven keresztül.  Isten célja azonban ugyanaz marad az életemben – hogy összetörjön még jobban, hogy rám bízhasson többet az Ő életéből és hatalmából.

Isten összetöri a mi erősségünket és a büszkeségünket vezetőink helyreigazítása által. Majdnem minden hívő nagyon nehéznek találja, hogy elfogadjon helyreigazítást. Még a két éves hívőnek sem könnyű elfogadni helyreigazítást különösen, ha az nyilvánosan történik. Mikor volt az, hogy utoljára örömmel elfogadtál nyilvános helyreigazítást? Elfogadtál már valaha is az életedben? Ha nem, akkor nem meglepő, hogy nincs szellemi hatalmad. “Az összetöretlen emberek hajlamosak rá, hogy magányos emberek legyenek“. Ők sosem engedelmeskednek senkinek. Oda mennek, ahová ők menni szeretnének, és azt teszik, amit ők tenni szeretnének. Ilyen összetöretlen hívők csak olyanokkal munkálkodhatnak, akik engedelmeskednek nekik és elfogadnak mindent, amit mondanak nekik. Isten sosem tud szellemi hatalmat bízni ilyen „magának való emberekre,” mert Ő egy testet épít és nem individualista hívők társaságát!”

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

 

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

 

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: gyülekezetépítés
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.