Krisztus második eljövetele – Zac Poonen

The Second Coming of Christ by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Az 1 Thessz 4:13-18-ban Pál arról beszél, milyen lesz, amikor Krisztus visszatér. „Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak”.  Ez azokra utal, akik Krisztusban haltak meg. Jézus meghalt és feltámadt; és akik Krisztusban haltak meg, szintén fel fognak támadni. Amikor Jézus visszatér, mi, akik élünk, nem fogunk azok előtt felvétetni, akik előttünk haltak meg Krisztusban. Ők elő fognak jönni a sírokból. Az lesz az első feltámadás, mi pedig velük együtt elragadtatunk az Úr elébe a levegőbe. A hitetlenek még további ezer évig nem fognak feltámadni, ők a második feltámadáskor fognak előjönni.

Visszatérésekor a mi Urunk riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával fog leszállni az égből. Akkor az összes szent elragadtatik az Úr elé a felhők közé. Jézus pontosan ugyanezeket mondta el, amikor a visszatéréséről beszélt a tanítványainak. Azt mondta: „Azért, ha azt mondják majd nektek: Íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek” (Máté 24:26). Ezzel azt akarta mondani, hogy nem titokban fog eljönni, ahogyan ma azt sokan hiszik. Amikor eljön, az olyan lesz, mint a villámlás, amely napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig. Minden szem láthatja majd Őt.

Mikor fog megtörténni Krisztus eljövetele? Jézus ezt a kérdést is megválaszolta: „Mindjárt ama napok nyomorúságai után” (Máté 24:29-30). Sokan úgy hiszik, hogy Krisztus a nyomorúság előtt fogja elragadni az Ő szentjeit. Egyetlen igevers sincs azonban a Szentírásban, amely ezt tanítaná, ez emberek tanítása. Maga Jézus egyértelműen kijelentette, hogy a nyomorúság után lesz az Ő eljövetele. Az 1Thessz 4:16-17-ben említett események pontosan ugyanazok, amikről Jézus beszélt a Máté 24:30-31-ben: Jézus megjelenik az ég felhőiben az angyalokkal és trombitaszóval, és a szentek elragadtatnak Hozzá a levegőbe, hogy találkozzanak vele.

Az 1Thessz 5:2-ben ezt olvassuk: „Az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.” Egy tolvaj sem jelenti be az érkezését, hanem váratlanul jön. Ezért minden hitetlen ember meg fog lepődni, amikor az Úr visszatér. Mi azonban, a világosság gyermekei, várjuk az Úr érkezését (1Thessz 5:4). Mi nem sötétségben élünk, ezért nem szabadna szellemileg aludnunk, hanem ébernek kell lennünk (1Thessz 5:6).

Honnan tudhatjuk, hogy ébren vagyunk-e vagy alszunk? Amikor az ember alszik, a szobában körülötte lévő valóságos dolgok láthatatlanok, de a nem valóságos dolgok (az álmaiban) valódinak tűnnek. Ugyanígy, amikor egy hívő szellemileg alszik, az örökkévalóság valódi dolgai nem valódinak, de a világ nem valós dolgai valódinak tűnnek neki. Ez az egész világ olyan, mint egy nem valódi álom a Mennyországhoz és az örökkévalósághoz képest. Az igazi örökkévaló dolgok a Mennyország dolgai. Azoknak a hívőknek, akik alszanak, az Úr minden bizonnyal úgy fog eljönni, mint egy tolvaj éjszaka. Pál azt mondja, tekintsünk előre arra a napra, és buzgón várjuk az Ő eljövetelét.

A körülöttünk élő emberek azt fogják képzelni, hogy minden békés és biztonságos (1Thessz 5:3), de akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint „a szülési fájdalom a terhes asszonyra” (1Thessz 5:3). Jézus ugyanezt a kifejezést használta, amikor az utolsó napokról beszélt (a Máté 24:8-ban). Minden nő tudja, hogy mielőtt megszüli a gyermekét, van egy fájdalmas vajúdási idő, amely órákig is eltarthat. (Egyes anyák azt mondják, annyira fájdalmas volt, hogy úgy érezték, belehalnak.) Csak ez után születik meg a gyermek. Ez egy képe a nyomorúság fájdalmas időszakának, amely megelőzi Krisztus eljövetelét. Egy gyermek sem születhet meg a szülési fájdalmak nélkül. Az Úr eljövetele sem fog megtörténni ez előtt a fájdalmas nyomorúság előtt. Nem félünk ettől az időszaktól. Nagyon megtisztelő lesz számunkra, ha az Úr megengedi nekünk, hogy itt legyünk az Ő bizonyságaként, és letegyük az életünket az evangéliumért.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Rodenbücherné Koncz Nikoletta

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: gyülekezetépítés
Címke: , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.