The Lord Loves Us despite All Our Limitations by Zac Poonen

The source is available here

You can download in PDF form here

In Song of Solomon 1:4, we find that the bride calls her Beloved, “My king”. We have to know Jesus as our King before we can know Him as our Bridegroom. Many Christians never enter into a love-relationship with the Lord, because they do not know Him as Lord and King over all their lives. Some area in their lives still remains unyielded.

In Song of Solomon 1:5 we read about “the daughters of Jerusalem”or “the women of Jerusalem”. This phrase refers to half hearted believers, who do not love the Lord with all their hearts. They are the ones who are taken up with their “christian” ministry – preaching, teaching, Bible studies etc and not with personal devotion to Jesus. They don’t live in sin. But they do not love the Lord fervently either. The Lord is looking for those who have the heart of a Bride, who are devoted to Him and whose service comes out of that heart of love.

The bride told these women, “I am black but lovely” (Song of Solomon 1:5). What she meant was that although she was unattractive, yet her Bridegroom had chosen her. The Bible says that God has chosen the poor and the foolish of the world primarily, and not the mighty and the noble and the clever (1 Corinthians 1:26-29). Some of us may perhaps feel like that, “I am not capable like other people. I am not intelligent. I can’t speak like others. I am so limited in my abilities.” Yet the Lord has chosen us!

There were prettier women in Jerusalem. But the Bridegroom chose this black one. Jesus does that, because He looks for qualities of the heart and not for appearance, gift or capabilities. We must learn something here. All our natural abilities, family background and accomplishments are not really of any value to God. It is a heart of devotion that He looks for. This is what the Lord seeks when He looks for someone to be His servant.
The bride knew that even though she was dark, she was beautiful in her Bridegroom’s eyes. Many married women suffer because they don’t feel that their husbands really accept them and rejoice in them. I rejoice in my wife. I hope all of you husbands also will do that. It’s very important that your wife knows that you rejoice in her. In the same way, many believers don’t realise that the Lord rejoices in them. Zephaniah 3:17 says, “The Lord your God in your midst is mighty. He shouts over you with shouts of joy. ” God is very happy to have us as His children. Do you know that? We may be ugly in man’s eyes, but we are beautiful in God’s eyes. It is very important that we understand this clearly.

“Don’t look down on me, you beautiful, fair, city girls” (Song of Solomon 1:6). She was an uncultured, village girl and the refined city-girls of Jerusalem looked down on her. But the Bridegroom ignored all the smart, charming, city girls and chose that village girl. That is how the Lord has chosen us. Praise the Lord for that! Are other believers looking down on you? Don’t get discouraged, for you are precious to your Lord! Ezekiel 16 is a beautiful chapter that describes how God picked us up when we were filthy and rotten and neglected, lying helpless by the roadside.

In Song of Solomon 2:1, the bride says, “I am just a rose in Sharon. I am just a lily in the valley.” Those expressions (by the way), do not refer to the Bridegroom, but to the bride.

Many songs refer to Jesus as the “rose of Sharon” and the “lily of the valley”. But those are un-Scriptural expressions.

It is the bride saying to the Bridegroom, “I am just an ordinary rose in Sharon. There are thousands of roses in Sharon and I am just one of them. I am just an ordinary lily in the valley.” But the Bridegroom says, “Yes, that may be true. But you’re a lily in the midst of thorns” (Song of Solomon 2:2). Those fair, attractive women in Jerusalem were good looking on the outside, but they were like “pigs with golden rings in their noses” (Proverbs 11:22) – attractive, but without devotion to the Lord. So the Bridegroom likens them to thorns. In the midst of those thorns, his bride was like a lily.

In Song of Solomon 5:16 the Bride describes her Bridegroom as “He is altogether lovely, he is my beloved and my friend. Can you say that Jesus is not only your Saviour, but also your Friend? Let Jesus be your closest and dearest Friend.

Copy Right – Christian Fellowship Church, Bangalore, India.
This writing can publish freely without changes (www.cfcindia.com)

Kategória: Christianity, English teachings, love, Marriage | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Az Úr minden hiányosságunk ellenére szeret minket – Zac Poonen

The Lord Loves Us despite All Our Limitations by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Az Énekek éneke 1.4-ben azt olvassuk, hogy a menyasszony a kedvesét az „én királyomnak” hívja. Meg kell ismernünk Jézust, mint királyunkat, mielőtt megismerhetnénk Őt, mint vőlegényünket. Sok keresztyén sosem lép be egy szeretetkapcsolatba az Úrral, mert nem ismerték meg Őt, mint az egész életük Urát és királyát. Néhány területet az életükben még mindig megtartottak maguknak.

Az Énekek éneke 1.5-ben „Jeruzsálem leányairól” ill. „Jeruzsálem asszonyairól” olvashatunk. Ez a szóhasználat azokat a félszívű hívőket jelöli, akik nem szeretik teljes szívvel az Urat. Ők azok, akik beállnak a „keresztyén” szolgálatba (prédikálás, tanítás, bibliatanulmányozás stb.), de személyesen nem szentelik oda magukat teljesen Jézusnak. Nem élnek bűnben, de nem szeretik buzgón az Urat. Az Úr azokat keresi, akiknek menyasszonyi szívük van, akik odaszánták magukat neki és azoknak a szolgálata valódi szeretetszolgálat lesz.

A menyasszony azt mondta ezeknek az asszonyoknak, hogy „nem vagyok vonzó, de szeretetre méltó vagyok” (Énekek éneke 1.5). Mit jelent az, hogy nem volt vonzó és a Vőlegénye mégis őt választotta? A Biblia azt mondja, hogy Isten elsősorban a szegényeket és a világ bolondjait és nem a hatalmasokat, a nemes lelkűeket és az okosokat választotta ki (1 Kor. 1.26-29). Közülünk néhányan talán úgy érzik magukat, hogy “nem vagyok olyan tehetséges, mint mások. Nem vagyok olyan értelmes, mint mások. Nem tudok úgy beszélni, mint mások. Olyan korlátozottak a képességeim.” Az Úr mindezek ellenére minket választott!

Jeruzsálemben voltak vonzóbb asszonyok, de a Vőlegény a nem vonzót választotta. Jézus azért cselekszi ezt, mert Ő a szívünk állapotát nézi és nem a külsőnket, nem az ajándékot és nem a képességet. Meg kell valamit tanulnunk ebből. Minden természetes képességünk, a családi háttér és a teljesítmények Istennél semmit sem érnek. Az odaszánt szív az, amit Ő keres. Ez az, amit az Úr keres, amikor keresi, hogy ki legyen az Ő szolgája.

A menyasszony tisztában volt vele, hogy nem vonzó külseje ellenére ő mégis csodálatos a Vőlegény szemében. Sok házas asszony szenved, mert nem érzi azt, hogy a férje valóban elfogadja őt és öröme van benne. Nekem örömöm van a feleségemben. Remélem, hogy ti férjek mindannyian hasonlóan vagytok. Nagyon fontos, hogy a feleségetek tudja, hogy nektek örömötök van benne. Hasonló módon sok hívő nem tudja, hogy az Úrnak öröme van benne. A Sofóniás 3.17 a következőt mondja:

Az Úr, a te Istened közötted van. Erős ő, megtart és örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.” 

Isten nagyon örvendezik nekünk, mint gyermekeinek. Tudtad ezt? Lehetünk nem kívánatosak az emberek szemében, de Isten szemében csodálatosak vagyunk. Nagyon fontos, hogy ezt világosan megértsük.

Ne nézzetek le engem ti gyönyörű, városi lányok! – írja az Énekek éneke 1.6.

A menyasszony egy tanulatlan falusi lány volt és ezért Jeruzsálem finom lányai lenézték őt. A Vőlegény azonban nem az okos, elragadó városi lányokra nézett, hanem a falusi lányt választotta. Az Úr így választott ki bennünket. Dicsérjük az Urat ezért! Lenéz benneteket a többi hívő? Ne bátortalanítson el ez titeket, mert értékesek vagytok az Úr szemében! Az Ezékiel 16 egy csodálatos fejezet, ami leírja, hogy az Úr akkor választott ki minket, amikor mocskosak, romlottak és elhagyatottak voltunk, segítség nélkül feküdve az útszélen. Az Énekek éneke 2.1-ben a menyasszony a következőt mondja:

“Én Sáron rózsája és a völgyek lilioma vagyok”

Ezek a kifejezések nem a Vőlegényre, hanem a menyasszonyra vonatkoznak!

Sok ének szól Jézusról, mint „Sáron rózsájáról és a völgyek liliomáról”, de ez ellentmond a Szentírásnak. A menyasszony azt mondja a Vőlegénynek:

“Csak egy közönséges rózsa vagyok Sáronban. Ezer rózsa van Sáronban, de én csak egy vagyok azok közül. Csak egy közönséges liliom vagyok a völgyben.”

A Vőlegény azonban azt mondja a menyasszonynak:

Igen, ez igaz lehet, de te “liliom vagy a tövisek között”.   (Énekek éneke 2.2)

Azok a vonzó asszonyok Jeruzsálemben külsőleg jól néztek ki, de olyanok voltak, mint a “disznók aranypereccel az orrukban” (Péld. 11.22) – vonzó, de az Úrnak való odaszánás nélkül. A Vőlegény ezért a tüskékhez hasonlította őket. Ezen tüskék között az Ő menyasszonya olyan volt, mint egy liliom.

Az Énekek éneke 5.16-ban a menyasszony úgy írja le a Vőlegényét, mint “mindenestől kívánatos szerelmesem és barátom”.

El tudod mondani magadról, hogy Jézus nemcsak a megmentőd, hanem a barátod is? Engedd, hogy Jézus a legközelebbi, legszeretettebb barátod legyen.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: Magyar tanítások | Címke: , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Egy másik “Jézus” – David Wilkerson

A Different “Jesus” by David Wilkerson

PDF formátumban letölthető itt

A Szentírás sokszor beszél az istenfélelemről:

Féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.”   (Péld. 3.7)

Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése” (Péld. 8.13)

Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn, és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól.”   (Péld.16.6)

Ha nincs istenfélelem, akkor az embereknek ki kell találniuk egy kényelmes evangéliumot.

A világ kitalált egy olyan evangéliumot, amiben nincs Isten, nincs menny vagy pokol és nincs élet a halál után. Senki sem ad választ ezekre.

Hol jelenik meg Jézus alakja ebben a kényelmes evangéliumban? Sok részében, de az mégis egy teljesen másik Jézus! Ennek a „másik Jézusnak”, aki valójában egy nagyon elnéző személy, az emberi szeretet a jellemzője. Elfogad minden vallást, homoszexuális házasságot, és kijelenti, hogy nincs jó és gonosz. Ennél a Jézusnál nincsenek bűnösök, ezért nincs szó a bűnről, sem az abnormális viselkedésről. Az ő üzenete az, hogy nem szükséges megváltoznod, mert semmi rossz nincs benned. Szó sincs ítéletről és haragról.

Pál ezt „másik evangéliumnak” hívta (Gal. 1.6), és figyelmeztetett, hogy azok, akik ezt hirdetik „meghamisítják Krisztus evangéliumát” (Gal. 1.7). Elképzelheted, hogy ez mennyire vonzó evangélium, ami sokak számára szimpatikus. Sokakat, különösen a fiatalokat ragadja meg. Ez a magyarázata annak, hogy a keresztyén ifjúság nagy tömege miért fogadja el az erkölcstelen viselkedést és a homoszexuális házasságot. Még sok evangéliumi gyülekezet is elfogadja ezt a vonzó evangéliumot. Pontosan úgy történik minden, ahogyan Pál előre figyelmeztetett:

“Isten rájuk bocsátja a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak.” (2 Thessz. 2.11).

© 2017 World Challenge, Inc.

-§-

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: evangélium, evangelizálás, Házasság, helyreállítás, Keresztyénség, Magyar tanítások | Címke: , , , , , | 3 hozzászólás

Hogyan ébressz föl egy halott, meg nem tért gyülekezetet – Steve Lawson

Kategória: evangélium, evangélium, evangelizálás, evangelizálás, helyreállítás, Keresztyénség, Magyar tanítások | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Ki áll az Úr oldalán? – Frank Mc Eleny

Who is on the Lord side by Frank Mc Eleny

Forrás: https://acalltotheremnant.com/2017/06/18/who-is-on-the-lords-side/

PDF formátumban letölthető itt

A 2 Mózes 32-ben egy nagyon felkavaró történetről olvashatunk. Mózes otthagyja az embereket és felmegy a hegyre, hogy Istennel legyen. Nem sok idő telt el, amikor az emberek Mózes testvéréhez, Áron paphoz, a vallási vezetőhöz mentek és kérték, hogy csináljon nekik egy bálványt, hogy azt imádják, mert úgy tűnt Mózes halott és nem fog visszajönni. Áron ahelyett, hogy ellenállt volna, engedett az emberek kérésének és megadta nekik, amit akartak. Összegyűjtötte tőlük az aranyat és abból egy aranyborjút készített, mert Egyiptomban az volt az igazi isten, amit imádtak. Az emberek leborultak és imádták a borjút, mintha ebben a hamis istenben való hit hozta volna ki őket Egyiptomból.

Olyan napokat élünk, amikor az Úr jelenléte szinte teljesen eltávozott az összejöveteleinkről, a gyülekezeteinkből. Az emberek a vallási vezetőkhöz fordulnak, hogy nézzék el nekik a válást. Követelik, hogy ismerjék el a homoszexuális házasságot, követelik, hogy fogadják el a transz-neműeket. Követelik a vallási vezetőktől, hogy minden elképzelhető bűnt fogadjanak el. És ha megengedik nekik, az emberek felkelnek és más istenekkel paráználkodnak, miközben a királyok királya teljesen eltávozik közülük.

Mikor Mózes visszatér és szembeszáll Áronnal, figyeljük meg, hogy Áron mit mond Mózesnek:

Én pedig feleltem: Kinek van aranya? Szedjétek le; és nekem ideadták, én pedig a tűzbe vetettem, és ez a borjú lett belőle.” (2 Mózes 32.24)

Áron a történetben egyrészt a saját felelősségét az emberekre hárította, másrészt hazudott is. Azt mondta, hogy tűzbe vetett minden aranyat, amit összegyűjtöttek és abból csodálatos módon előtűnt egy aranyborjú. Mi azonban tudjuk az előző versből, hogy ez nem így történt.

ittLeszedte az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvitték Áronhoz. És elvette a kezükből, és formálta azt vésővel. Így csinált abból öntött borjút. És szóltak: Ezek a te isteneid Izrael, akik kihoztak téged Egyiptom földjéről.” (2 Mózes 32.3-4)

Látjátok? Áron a saját kezével vésővel formálta meg a bálványt. Ezt a bálványistent imádták az egyiptomiak, ez taszította szolgasorba őket és emiatt bántak velük kegyetlenül több száz éven keresztül. Ebből szabadultak meg, amikor kijöttek Egyiptomból és most visszaestek a szolgaságba. Amikor Mózes visszatért, akkor meztelenek voltak, mindenfajta szexuális bűnökbe keveredtek, mivel elvetették a Szent Isten minden tilalmát.

A mai felekezetek sok vallási vezetője hasonlóan figyelmen kívül hagy minden tilalmat.  Az egész világon azt látjuk, hogy a felekezetek ugyanazon ok miatt, mint Áron megengedik a szexuális bűnös életmódot. Áron félt az emberektől, nem volt vezető típus egyáltalán, Mózes volt az. Áron félt, hogy az emberek elutasítanák vagy megölnék őt, ezért nemcsak megadta nekik, amit akartak, hanem ő maga készítette el az isteneket, ami előtt az emberek meghajoltak és felkeltek játszani annak a nevében.

Látjuk, hogy a büntetés kemény volt. Háromezer embert öltek meg a léviták. Tudjuk, hogy Isten is elpusztíthatta volna őket, mert korábban megölt másokat is, akik lázadást követtek el. Itt azonban a lévitáknak kellett dönteniük, hogy kit szolgálnak. Nem kétséges, hogy olyan embereket kellett megölniük, akiket ismertek, akik családtagok, barátok voltak és másokat is. Ma nekünk is döntenünk kell, hogy kit akarunk szolgálni. Minden bizonnyal nem az az elhívásunk, hogy bárkit is megöljünk, de arra van elhívásunk, hogy különbséget tegyünk és eldöntsük, hogy kikkel akarunk közösségben lenni.

Testvérek! Olyan szervezeteknek vagytok a tagjai, amelyet lázadó vezetők működtetnek, akik behódoltak a leghangosabb és legalávalóbb embereknek? Osztozol te is az ő bűneikben? Tudjuk a Szentírásból, hogy nem mindenki vesz részt az ilyen lázadásban. A 26. versben Mózes felszólítja az embereket:

“Aki az Úré, ide hozzám!” Ez a felszólítás ma is aktuális a keresztyének felé: “Aki az Úré, ide hozzám!” Ragaszkodni fogsz az Úrhoz és az Ő igéjéhez, vagy elbuksz és meztelenül táncolsz az aranyborjú előtt? A lázadás, amit a keresztyének táborában látunk ma az egész világon szintén nagyon komoly, ha nem komolyabb, mint amit a Szentírásban látunk leírva itt a Mózes második könyvében. Eljön az idő, amikor állást kell foglalnod és döntened kell, hogy embereket követsz-e és ami jónak tűnik az ő szemükben, vagy követni fogod az Urat és engedelmeskedsz az Ő igéjének akkor is, ha a világ megvet és elutasít téged? Mózes is hosszú időn keresztül tanulta meg, hogy   „nagyobb gazdagság Krisztusért gyalázatot szenvedni, mint egy ideig élvezni a bűn gyönyörűségét   (Zsidó 11.26)

-§-

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: Magyar tanítások | Címke: , , | 2 hozzászólás

Christ’s Return in the Clouds by Zac Poonen

The source is available here 

You can download it in PDF form here 

In 1 Thess. 4:13-18, Paul speaks about how it will be when Christ returns. “We don’t want you to be uninformed about those who have slept in the Lord. “That refers to those who have died in Christ. Jesus died and rose again; and those who have died in Christ will also rise again. When Jesus returns, we who are alive will not be taken up ahead of those who died in Christ before us. They will arise from the graves. That will be the first resurrection. And we will be taken up together with them to meet the Lord. Unbelievers will not rise for another one thousand years. They will rise in the second resurrection.

At His return, our Lord will descend with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God. Then all the saints will be caught up to meet the Lord in the clouds. Jesus spoke about these very same matters, when He spoke to His disciples about His return. He said, “Don’t believe those who say, ‘He is here’ or ‘He is there’ or ‘He has come secretly’ ” (Matthew 24:26). What He was saying was that He would not come secretly, as many believe today. When He comes, it will be like the lightning that flashes from the east to the west. Every eye will be able to see Him.

When will Christ’s coming take place? Jesus answered that too: “Immediately after the tribulation” (Matthew 24:29). Many believe that Christ will rapture His saints before the tribulation. But there is not a single verse anywhere in Scripture that teaches that: That is a doctrine of men. Jesus Himself clearly stated that His coming would be after the tribulation. The events mentioned here in 4:16, 17 are exactly the same as mentioned by Jesus in Matthew 24:3031: Jesus appearing in the clouds with the angels and a trumpet-sound, and the saints being taken up to meet Him.

In 1 Thess 5:2, we read, “The day of the Lord will come like a thief in the night. “A thief does not announce his coming, but comes unexpectedly. Thus, every unbeliever will be surprised when the Lord returns. We, the sons of light, however, are expecting our Lord to come (5:4). We do not live in darkness. So we should not be asleep spiritually, but alert (5:6).

How can we know whether we are awake or asleep? When a man is asleep, the things that are real around him in the room are invisible; but the things that are unreal (in his dreams) appear to be real. In the same way, a believer is spiritually asleep when the real things of eternity appear unreal to him, and the unreal things of this world appear real to him. This whole world is like an unreal dream when compared to heaven and eternity. The truly eternal things are the things of heaven. For believers who are asleep, the Lord will certainly come as a thief in the night. Paul says we look forward to that day and we eagerly await His coming.

People around us will be imagining that everything is peaceful and safe (1 Thess 5:3). But destruction will come upon them suddenly. This destruction, it says here will come suddenly “like birth pangs upon a woman with child” (1 Thess 5:3). Jesus used the same expression when speaking of the last days (in Matthew 24:8). Every woman knows that before she gives birth to a child there is a painful time of labour which can last for many hours. (Some mothers say that it was so painful that they felt like dying). It is only after that the child is born. This is a picture of the painful period of tribulation that will precede the coming of Christ. No child is born without those birth-pangs. And the coming of the Lord is not going to take place before this painful tribulation. We are not afraid of that period. It will be a great honour for us if the Lord allows us to be here as witnesses for Him and to lay down our lives for the sake of the gospel.

-§-

Copy Right – Christian Fellowship Church, Bangalore, India.

This writing can publish freely without changes (www.cfcindia.com)

Kategória: Christianity, English teachings, Gospel, Last times | Címke: , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Krisztus a felhőkön át jön vissza – Zac Poonen

Christ’s Return in the Clouds by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

A 1 Thessz. 4.13-18-ban Pál arról beszél, hogyan fog megtörténni Krisztus visszajövetele. “Nem akarjuk, hogy tudatlanok legyetek azok felől, akik Krisztusban elaludtak.” Itt azokról beszél, akik az Úrban haltak meg. Jézus meghalt és feltámadt, és azok, akik Krisztusban haltak meg szintén fel fognak támadni. Amikor Jézus visszajön, mi, akik élünk nem fogjuk megelőzni azokat, akik előttünk Krisztusban meghaltak. Ők elő fognak jönni a sírokból. Ez lesz az első feltámadás. Mi pedig velük együtt elragadtatunk, hogy az Úrral találkozzunk. Akik nem hisznek, azok nem fognak feltámadni csak ezer év múlva a második feltámadáskor.

Az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával fog leszállni az égből. Ekkor minden szent el fog ragadtatni, hogy az Úrral találkozzon a felhőkben. Jézus ugyanerről beszél, amikor a tanítványainak a visszatéréséről beszél. Ezt mondja: ne higgyetek azoknak, akik ezt mondják ’imé itt van’ vagy ’imé ott van’ vagy ’titokban jön el (Máté 24.26). Jézus nem fog titokban visszajönni, mint azt sok hívő ma gondolja. Amikor visszajön az olyan lesz, mint egy „villámlás, ami napkelettől támad és ellátszik egészen napnyugatig” és minden szem meg fogja látni Őt.

Mikor fog Krisztus visszajövetele megtörténni? Jézus ezt is megmondta: “rögtön, ama napok nyomorúsága után” (Máté 24.29). Sok hívő azt hiszi, hogy Krisztus el fogja ragadni a szentjeit a nagy nyomorúság előtt, de a Szentírásban egyetlen vers sem található, ami megerősítené ezt az emberi elgondolást. Jézus maga világosan kijelentette, hogy a visszajövetele a nagy nyomorúság után fog megtörténni. Az 1 Thessz. 4.16-17-ben említett események megegyeznek Jézusnak a Máté 24.30-31-ben mondott szavaival: Jézus a felhőkben fog megjelenni angyalokkal és trombitaszóval és a szentek elragadtatnak, hogy vele találkozzanak.

Az 1 Thessz. 5.2-ben azt olvassuk, hogy “az Úr napja úgy fog eljönni, mint éjjel a tolvaj.” Egy tolvaj nem jelenti be az eljövetelét, hanem váratlanul jön. Ezért mindenki, aki nem hisz, meg fog lepődni, amikor az Úr visszajön. Mi azonban, akik a világosság gyermekei vagyunk, minket nem ér váratlanul, mert várjuk az Ő visszajövetelét (1 Thessz. 5.4). Mi nem vagyunk sötétségben, ezért szellemileg nem aludhatunk, hanem ébernek kell lenni (1 Thessz. 5.6).

Honnan tudjuk meg, hogy éberek vagyunk vagy alszunk? Amikor egy ember alszik, akkor a szobában a körülötte lévő dolgokat nem látja, azok a dolgok azonban, amik a képzelet szüleményei (az álmok) valóságosnak tűnnek. Hasonló módon egy hívő akkor alszik szellemileg, amikor az örökkévalóság valóságos dolgai a képzelet szüleményének tűnnek számára és ennek a világnak múlandó dolgai tűnnek neki valóságosnak. A hívők számára ez az egész világ olyan, mint egy valószínűtlen álom a menny és az örökkévalóság dolgaival összehasonlítva. Az igazi, örökkévaló dolgok a menny dolgai. Az alvó hívők számára az Úr bizonyára úgy fog eljönni, mint éjjel a tolvaj. Pál azt mondja, hogy mi örüljünk annak a napnak és izgatottan várjuk az Ő visszajövetelét.

Az emberek körülöttünk azt képzelik, hogy minden békességes és biztonságos lesz (1 Thessz. 5.3), azonban hirtelen pusztulás fog rájuk törni. Ez a pusztítás olyan hirtelen fog jönni “mint egy asszony szülési fájdalmai” (1 Thessz. 5.3). Jézus ugyanezt a kifejezést használta, amikor az utolsó napról beszélt a Máté 24.8-ban. Minden asszony tudja, hogy szülés előtt egy fájdalmas időszak van, ami több órán keresztül is tarthat. (Néhány anya azt mondja, hogy az annyira fájdalmas volt, hogy úgy érezték meghalnak).   Ezt csak a gyermek megszületését követően érezték így. Ez egy kép a nagy nyomorúság fájdalmas időszakáról, ami meg fog történni Krisztus eljövetele előtt. Egy gyermek sem jön a világra szülési fájdalmak nélkül. Az Úr visszajövetelét is hasonlóképpen meg fogja előzni a nagy nyomorúság fájdalmas időszaka. Nem kell azonban félnünk ettől az időszaktól. Nagy megtiszteltetés lesz számunkra, ha az Úr megengedi, hogy itt lehetünk akkor és bizonyságot tehetünk róla, az életünket is feláldozva az evangéliumért.

-§-

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)

Kategória: ítélet, Magyar tanítások, utolsó idők | Címke: , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése