Járjatok világosságban – Zac Poonen


Walk in the light by Zac Poonen

PDF formátumban letölthető itt

Az ördög legyőzetett a kereszten. Az Úr azt mutatta meg nekem, hogy ha világosságban jársz…

Az ördög a sötétség fejedelme, a sötétség a Sátán birodalma, és ha bűnt követsz el, belépsz az ő felségterületére. Akkor minden joga megvan hozzá, hogy ártson neked. Sötétséget hozol az otthonodba, amikor bűnbe esel. Ezért mondom mindig, hogy hagyjátok abba a veszekedést, ne kiabáljatok egymással otthon, mert azzal utat nyittok a sötétségnek, és az ördög bármit megtehet veletek és a gyerekeitekkel. Én nem akarok szemernyi sötétséget sem az otthonunkban. A sötétség a Sátán számára lett kijelölve.

Ha világosságban jársz, elmondom neked, hogy a Sátán rettegni fog tőled! Nem azoktól az emberektől fél, akik kiabálnak dicsőítés közben a gyülekezetben. Az ilyen embereknek azt mondja: „Jézust ismerem, Pálról is tudok, de te ki vagy?” (Ap.csel. 19:15) Ha viszont a Sátán talál egy alázatos embert, aki a legjobb tudomása szerint teljesen kiiktatta a büszkeséget az életéből, aki semmire nem büszke az életében – sem az igei látására, sem a szépségére, sem az intelligenciájára, sem a gazdagságára, sem a fizikai képességeire, sem arra, hogy milyen okos, sem a bibliaismeretére, sem a szolgálatára – egyszóval SEMMIRE nem büszke, az ilyen embertől retteg az ördög. Ezért szeret mindig belénk oltani egy kis büszkeséget, amikor megtettünk valamit, hogy azt érezzük, ettől jobbak, ügyesebbek és okosabbak vagyunk másoknál, vagy valami nagyszerű dolgot tettünk. Kérd meg Istent, hogy védjen meg ettől!

Van egy kis üzleti vállalkozásom, amit azért vezetek, hogy eltartsam a családomat, és emlékszem, egyszer elvesztettem egy hatalmas összegű pénzt. Ez akkor történt, amikor elutaztam, hogy az Urat szolgáljam, és amikor visszaérkeztem azzal szembesültem, hogy sok pénzt vesztettem.  Azt kérdeztem, „Uram, miért történt ez?” Az Úr azt válaszolta: „Azért, mert meg akartalak szabadítani a pénz szeretetétől, amiért már olyan régóta imádkoztál.” Azt mondtam: „Köszönöm, Uram!” „Másodsorban pedig, kezdted úgy gondolni, hogy milyen okosan vezeted az üzleti vállalkozásodat, és azt akartam, hogy alázatos legyél.” Azt mondtam: „Nagyszerű, tedd meg újra, Uram! Hajlandó vagyok bármekkora összeget elveszíteni annak érdekében, hogy alázatos legyek, mert akkor hatalmam van a Sátán felett.”

Ha komolyan veszitek az Úr követését, elmondom nektek, hogy veletek is meg fogja ezt tenni, és meg fogjátok látni, hogy a pénz nem számít semmit. Akkor valóban szabadok lesztek. A Sátán fogást talál a pénzt szerető embereken. Emlékezzetek rá, hogy még Jézusnak is pénzt ajánlott. „Mindezeket neked adom, ha leborulsz előttem és engem imádsz.” A világ minden dicsőségét felajánlotta Jézusnak, és a világ dicsőségének nagy része a pénz.

Kedves testvéreim! Ne engedjétek, hogy a Sátán fogást találjon rajtatok! Nem tudunk megszabadulni a pénz szeretetétől saját erőnkből, ez annyira mélyen gyökerezik a hústestünkben, csakúgy, mint a szexuális vágy. A törvénytelen szexuális vágy olyan mélyen gyökerezik a hústestünkben, hogy még egy házas ember is bűnbe eshet, ha nem elég óvatos. Ha nem vigyázol, téged is bűnbe visz az ördög, nálad jobb embereket is bűnbe vitt már ezzel. Ezért kell „hangos kiáltással és könnyhullatással” imádkoznunk. (Zsidó 5:7) Ne gondold azt, hogy olyan okos vagy, hogy veled ez nem történhet meg! „Aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen!” (1 Kor. 10:12) Pál 60 évesen mondta azt, hogy „megfegyelmezem a testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek” (1 Kor. 9:27). Úgy hiszem, hogy a kísértés olyan, mint a tűz. Még ha 100 éves is vagy, meg tud égetni. „Aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen!”

Úgy kell élnünk, hogy hatalmunk legyen a Sátán felett. Űzzétek el őt az otthonaitokból, űzzétek ki a gyülekezeteitekből, de nem fog hallgatni rátok, ha nem tértek meg a bűneitekből, nem fog hallgatni rátok, ha félvállról veszitek a bűnt! Nem fog rátok hallgatni, ha akár csak egy kicsi büszkeséget is lát a szívetekben. Tudatos büszkeségről beszélek. Tudjátok, hogy minden egyes ember megkísérthető a büszkeséggel. Ha valamit létrehoztunk vagy teljesítettünk az üzleti vállalkozásunkban, vagy a világban, vagy az otthonunkban, vagy amikor valaki méltányol minket, vagy amikor a szellemi szolgálatunkban valamilyen csodálatos dolog történik, az ördög azt mondja: „Hé, ezt jól csináltad!”, és nem veszed észre azonnal, hogy megkísértette a büszkeségedet.

Emlékszem, egyszer egy démontól megszállt ember – akiről nem tudtam, hogy démon szállta meg, de ismertem őt – eljött hozzám, és azt mondta nekem: „Zac testvér, tegnap volt egy álmom. Démonok jöttek oda hozzám, és azt mondták: “Soha, semmilyen körülmények között ne menj el Zac testvér házába!” Tudom, hogy miért mondta ezt. Azért, hogy felfuvalkodjak, és azt gondoljam, hogy a démonok félnek tőlem. Azonnal felismertem, hogy ennek az volt a célja, hogy felfuvalkodjak tőle.

Emlékszem egy másik esetre, amikor démont űztem ki valakiből. Azt mondtam neki, „nézz rám!” Ő azt mondta: „Nem tudok az arcodba nézni, mert szörnyű!” Tudom, miért mondta ezt. Azért, hogy felfuvalkodjak, és ezáltal ne legyen hatalmam a benne lévő démon felett. A benne lévő démon tudja annak a módját, hogyan tegyen felfuvalkodottá.

Legyetek óvatosak, testvéreim! Legyetek óvatosak, és ne hagyjátok, hogy bármi is a fejetekbe szálljon! Isten kegyelme nélkül mik vagyunk? Minden, amik vagyunk, azért van, amit Isten tett velünk. Adjuk Neki a dicsőséget ezért! Ne érintsük meg Isten dicsőségét! (1 Krón. 13:9-12) Sok dolgot megad nekünk Isten: az erejét, a szeretetét, az áldását, de egy dolgot Isten soha nem ad senki másnak, ezt soha ne felejtsétek el! „Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak.” (Ézsaiás 42:8) Ez sokszor eszembe jut. Isten soha nem adja nekünk az Ő dicsőségét, én pedig soha nem akarom érinteni az Ő dicsőségét. Ne érintsétek ti sem! Bármilyen vagy és bármit is vittél véghez, bármilyen ajándékot adott neked Isten, vagy bármilyen ügyesnek és okosnak gondolod magad, bármilyen jól végzed a munkádat, vagy jól vezeted az üzletedet, add érte a dicsőséget Istennek! Alázd meg magad Isten előtt, és mondd azt: „Uram, ez mind Tőled van.” Ha a gyülekezeted jobb, mint más gyülekezet, borulj le Isten előtt, és mondd azt: „Uram, ez mind a Te érdemed, ennek semmi köze az én szolgálatomhoz, vagy ahhoz, hogy megértettem az Újszövetség lényegét, az új és élő utat, és az új bort az új tömlőkben. Nem, Uram, ez 100%-ban Tőled van!”

Néha megkérdezik tőlem az emberek: „Zac testvér, minden fiad teljes szívvel követi az Urat. Miért nem írsz egy könyvet a gyereknevelésről?” Azt szoktam mondani, hogy sosem fogok ilyen könyvet írni. Soha. Mert az nem az én képességeim miatt történt, hogy a fiaim az Urat követik, hanem 100%-ban Isten irgalmából. Ha könyvet írnék, akkor az arról szólna, hogy milyen hibákat vétettem, és milyen kudarcaim voltak apaként. Ez minden. Az életem baklövéseiről szólna az a könyv. Megkérhetem a fiaimat, hogy segítsenek összeírni azokat a hibákat, amiket szülőként elkövettem, de ez minden, amit le tudnék írni. Nem fogok erről könyvet írni, de látom, hogy nagyon sok „szakértő” van, akik könyveket írnak a gyereknevelésről.

Annyi kis apróság van, amik a szívedbe férkőzhetnek, ha nem vagy óvatos. Járjatok a világosságban! Ez nem egyszerű dolog, ebben a gonosz világban, amiben élünk, de lehetséges! Ezért kell folyamatosan Szent Szellemmel betöltekezve lenni. Ezért, ha Isten Szelleme azt mondja neked, halj meg! Sokszor hallod ezt a hangot. Valami történik, és a Szent Szellem azt mondja, „halj meg!” Legyél akkor és ott olyan, mint egy halott ember. Ahogyan a Róma 6:11 mondja, tekintsd magad halottnak! Ezt én így képzelem el: akkor és ott én egy halott ember vagyok. Ha valaki bosszant, arcizmom se rezzen, mert halott vagyok. Valaki az egekig magasztal engem, ez a halott embert még csak nem is érdekli. Gyakoroljuk be ezt a cselekedetet, és egy idő után szokássá válik. A fogmosás is egyszerű dolog a számodra, mert gyerekkorodban megtanultad. Nem nagy dolog felkelni reggel, és kimenni fogat mosni. Ez ilyen egyszerű. Az is pontosan ilyen könnyű lesz, hogy meghaljunk magunknak, ha begyakoroljuk. Az ördögnek pedig nem lesz hatalma feletted. A Biblia azt mondja, „halála által elvette a hatalmát annak, akinek van hatalma a halálon, az ördögét” (Zsidó 2:14) Ez a kereszten történt! A Kolossé 2:15 azt írja, „lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok”.  A kereszten fegyverezte le őket. Tudjátok, hogy Jézus nem győzte le a Sátánt, amikor démonokat űzött ki az emberekből? Nagyon sok démont kiűzött, de az ördög mindig győzedelmeskedett. Végül a kereszten győzte le a Sátánt. A Sátánt nem akkor győzöd le, amikor démonokat űzöl ki. A Kolossé 2:15 és a Zsidó 2:14 két olyan csodálatos igevers, amik azt tanítják nekünk, hogy egyedül a kereszten győzetett le a Sátán. Amikor felveszed a keresztet, és azonosulsz Krisztus halálával („Krisztussal együtt megfeszíttettem”), akkor lesz a Sátán legyőzve az életedben. Akkor az a győzelem valós lesz az életedben, és a Sátán elveszíti a hatalmát feletted.

–          § –

Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com

Fordította: Rodenbücherné Koncz Nikoletta (https://keskenyut.wordpress.com)

Sandor névjegye

Jézus Krisztus megalkuvás mentes követője. Úttörő, aki a hagyományoktól megtisztított, kevesek által járt úton igyekszik járni, szabaddá téve azt mások számára is. Follower of Jesus Christ in an uncompromised way. Pioneer, who tries to walk on the way of the minority, cleansed from traditions, making it clear for others to walk on, as well.
Kategória: Tanítások
Címke: , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

A tetszés kifejezése a post végén lévő Tetszés gombbal lehetséges, amihez regisztrálni kell. Rövid, tömör vélemény írására az alábbi ablakban van lehetőség .

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s