gyülekezet címkéhez tartozó bejegyzések

Krisztus menyasszonyának hét ismertetőjegye – Zac Poonen

Seven Characteristics of the Bride of Christ by Zac Poonen  PDF formátumban letölthető itt A Példabeszédek 8:1 a vőlegényt ’bölcsnek’ nevezi, és a következő fejezetben a menyasszonyt is ’bölcsnek’ nevezi (Péld. 9:1), mert a menyasszony egy a vőlegényével minden dologban, és … Bővebben…

Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, Házasság, helyreállítás, Keresztyénség, Tanítások | Címke: , , , ,

A gyülekezet és a szenvedés – Zac Poonen

The Church and The Tribulation by Zac Poonen (a tribulation jelentése: szenvedés, gyötrelem, nyomorúság, nyomorgattatás) PDF formátumban letölthető itt Az Efézus 3.10 azt mondja nekünk, hogy az Újszövetség idején Isten vágya az, hogy kinyilvánítsa bölcsességét a gyülekezeten keresztül a mennyei fejedelemségek … Bővebben…

Kategória: Keresztyénség, Tanítások, utolsó idők | Címke: , , , ,

Újszövetségi kincsek az Ezékiel könyvéből – Zac Poonen

New Covenant Treasures from the Book of Ezekeil by Zac Poonen PDF formátumban letölthető  itt Ezékiel 36:25-37 egy csodálatos prófécia az újszövetségi életről. Egy leírás arról, hogy Isten milyennek tervezte el a keresztyén életet. Először is megígérte, hogy teljesen megtisztít … Bővebben…

Kategória: gyülekezetépítés, Tanítások | Címke: , , ,

„Hiszek a szentek közösségében” (kivonat) – A.W. Tozer

I Belive in The Community of Saints – extracts by A. W. Tozer PDF formátumban letölthető itt Sajnálatos módon a „gyülekezet” szó elveszítette azt a jelentését, amivel eredetileg rendelkezett, mert hihetetlen mennyiségű értékvesztést szenvedett el, mind az ellenség, mind a hívők … Bővebben…

Kategória: gyülekezet, Keresztyénség, Tanítások | Címke: , , ,

Hívők és a gyülekezet (könyv) – Abonyi Sándor

Ez a digitális könyv a blogon közzétett önálló írások egybeszerkesztett változata TARTALOMJEGYZÉK  Isten gyülekezete Kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja Az ’Élik’ előhívják a ’Sámueleket’ Istenelőreküldöttemberei Ne legyünk gyerekek Élet a „gyülekezeten” kívül Természetes gyülekezet  Összejöttek házanként A gyülekezet két … Bővebben…

Kategória: gyülekezet, Tanítások | Címke: , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Az a bizonyos kőszikla – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt Mindannyian jól ismerjük Jézus szavait: „Ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat”    (Máté 16.18) Az első dolog, amit észre kell vennünk, hogy Jézus itt nem emberek egyházáról, hanem az Ő egyházáról beszél. A … Bővebben…

Kategória: Abonyi Sándor, Audio tanítások, gyülekezet, gyülekezetépítés, Keresztyénség, Megtérés, újjászületés, próféciák, Szentség, Tanítások, utolsó idők | Címke: , , , , , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Erős házasság, erős család, erős gyülekezet – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt Az Efézus 5, 31-33-ban arról olvashatunk, hogy Pál egy titkot árul el a házassággal kapcsolatban, mégpedig azt, hogy egy férfi és egy nő házasságát Krisztus és az egyház kapcsolatához hasonlítja. „Elhagyja az ember atyját és … Bővebben…

Kategória: egység, gyülekezet, Házasság, helyreállítás, Keresztyénség, Szentség, Tanítások, vezetés | Címke: , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Népvándorlás – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt Ma egy Európába irányuló népek vándorlásának lehetünk tanúi. Sokan boncolgatják és próbálják értelmezni ezt a helyzetet és választ keresni a felmerült nem kis problémára. Jó terápia (megoldás) természetesen csak akkor lehetséges, ha pontosan meghatározzuk … Bővebben…

Kategória: ítélet, Keresztyénség, próféciák, Tanítások, utolsó idők | Címke: , , , , , , , , , , | 16 hozzászólás

A hagyomány, a Szentírás és a Gyülekezet – David Bolton  

Tradition, Scripture and the Church by David Bolton “Nagy várakozással és nem kevés izgalommal vágok bele egy olyan témába, aminek hiszem, hogy nem lehet túlhangsúlyozni a Gyülekezettel kapcsolatos jelentőségét sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben. Megkockáztatom, hogy … Bővebben…

Kategória: gyülekezet, helyreállítás, Keresztyénség, Tanítások, utolsó idők | Címke: , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

A gyülekezeti tagság a Szentírás értelmezése szerint – Alan Knox

Forrás: http://www.alanknox.net/2010/02/the-scriptural-language-of-membership/ A „tagság” (még inkább a „tag”) szó több helyen előfordul az Újszövetségben (főként Pál leveleiben), hogy kifejezze kapcsolatunkat egymással és Krisztussal. „Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: Azonképpen sokan egy … Bővebben…

Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Keresztyénség, Tanítások | Címke: , , , , , | 2 hozzászólás

Gyülekezet – Abonyi Sándor

Ez a tanítás a Kosdi Baptista Gyülekezetben hangzott el 2010-ben. A Gyülekezet az emberek egy speciális csoportja. Kérdés, hogy mik azok a sajátosságok, amik a gyülekezetet minden más emberi csoportosulástól megkülönböztetik? A gyülekezet az elmúlt évszázadok során nagymértékben eldeformálódott – eltér az Isten … Bővebben…

Kategória: Abonyi Sándor, Audio tanítások, gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Tanítások, utolsó idők | Címke: , , | Megjegyzés hozzáfűzése

A gyülekezet és Isten Királysága – Ron McKenzie

PDF formátumban letölthető itt: A gyülekezet és Isten Királysága Isten Királysága A gyülekezet és Isten Királysága közötti kapcsolatot gyakran félreértik a keresztyének, akik gyakran úgy beszélnek, mintha Isten Királysága a gyülekezet másik megnevezése lenne. Valójában ez a kettő eléggé eltér … Bővebben…

Kategória: gyülekezet, helyreállítás | Címke: , , , , | 1 hozzászólás

Keresztyén alapok (fundamentumok) – Abonyi Sándor

Ez a tanítás-sorozat a Logos Keresztyén Főiskolán hangzott el, ami 4 részből áll: 1. rész: Szellemi alapok 2. rész: A Szentírásról 3. rész: Az egyéni hívő élet alapja 4. rész: A gyülekezet alapja Elérhetők MP3-as formátumban itt:  I – II – … Bővebben…

Kategória: Abonyi Sándor, Audio tanítások, gyülekezetépítés, Tanítások | Címke: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Eklézsia tanítás-sorozat: Abonyi Sándor

A 4 részes video tanítás-sorozatban a következőkről van szó: Az egyetemes egyház A helyi gyülekezet fő jellemzői A biblikus vezetőség A szolgálati ajándékok (apostol, próféta, evangélista, tanító) szerepe az egyház építésében.  

Kategória: Abonyi Sándor, Audio tanítások, gyülekezet, helyreállítás, Tanítások | Címke: , , , | Megjegyzés hozzáfűzése

Természetes gyülekezet – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt Az elmúlt több mint tíz év során megtapasztaltuk az un. „intézményes gyülekezet” áldásait és ezzel együtt a felekezeti típusú szerveződésből származó korlátokat is. Ezt követően a több mint egy év „természetes gyülekezeti” tapasztalat alatt sok … Bővebben…

Kategória: Abonyi Sándor, Audio tanítások, helyreállítás, Tanítások, utolsó idők | Címke: , , , , , , | 2 hozzászólás

Isten gyülekezete – Abonyi Sándor

Letölthető PDF formátumban itt – MP3 formátumban itt Bevezetés: Gyakran használjuk manapság a gyülekezet, egyház (esetleg felekezet) megnevezéseket különböző hívő közösségekre, szervezetekre. A szóhasználat, a fogalmak és azok tartalma mára eléggé összekuszálódtak. Tudjuk, hogy a világ a maga jogi elvárás-rendszerével megkíván bizonyos … Bővebben…

Kategória: gyülekezet, gyülekezetépítés, helyreállítás, Tanítások | Címke: , , , , , , , , , , | 6 hozzászólás